Skip to Content

Apgar score baby; wat is het en betekenis score 8 / 9 / 10?

Apgar score baby; wat is het en betekenis score 8 / 9 / 10?

Een paar dagen na mijn bevalling vroeg iemand mij wat de apgarscore was van mijn dochtertje. Ik had werkelijk geen idee wat het was. In de eerste minuut dat je baby op de wereld belandt, krijgt hij zijn eerste cijfer.

De apgarscore is namelijk een cijfer tussen 0 en 10. 1 minuut na de bevalling krijgt je baby een apgarscore, en na 5 en 10 minuten ook. Wat betekent zo’n cijfer? Is het betrouwbaar? En waarom passen we deze score toe in Nederland?

Wat is de Apgarscore? Snelle inschatting toestand baby

In 1952 ontwikkelde dokter Apgar de apgarscore, de score is dus vernoemd naar de arts die het ontwikkeld heeft. Virginia Apgar wilde dat er een score was waardoor verloskundigen snel en makkelijk de toestand van de baby konden inschatten.

Als een baby te weinig zuurstof heeft of niet op prikkels reageert, moet er snel gehandeld worden. De apgarscore helpt bij het inschatten of de baby hulp nodig heeft of niet.

De verloskundige let gedurende de bevalling op de moeder, maar ook op de baby. Duurt de bevalling niet te lang? Ligt de baby er goed voor, etc.

Net na de bevalling let de verloskundige op een paar specifieke dingen bij de baby. Zoals de ademhaling, de pols- en hartslag, de spierspanning, de kleur van het huidje en hoe de baby reageert.

De meest elementaire dingen voor de gezondheidstoestand van de baby.

Hoe wordt de apgarscore berekend?

Apgar score baby; wat is het en betekenis score 8 / 9 / 10? - Mamaliefde

Op elk onderdeel van de apgartest kan de baby een score halen van 0, 1 of 2 punten. Doet de baby het op alle fronten perfect, dan krijgt hij dus 5×2=10 punten.

0 punten:

 • Als er (nog) geen ademhaling is;
 • (nog) geen pols- en hartslag;
 • Als er slappe spierspanning is;
 • Het lijfje blauw of bleek ziet;
 • Er geen reactie is op prikkels…

…krijgt de baby 0 punten voor dat onderdeel.

1 punt:

 • Als de baby onregelmatig of zwak huilt;
 • Er minder dan 100 hartslagen per minuut zijn;
 • De baby een beetje beweegt zonder stevige bewegingen;
 • De baby blauwe armen en benen heeft, maar een roze romp;
 • Wel reageert op prikkels maar niet huilt…

… krijgt de baby 1 punt voor dat onderdeel.

2 Punten

 • Als de baby goed doorhuilt;
 • Meer dan 100 hartslagen per minuut heeft;
 • Actief beweegt (en dus een stevige spierspanning heeft);
 • Het hele lichaampje roze is;
 • En reageert op prikkels door goed te huilen…

… krijgt de baby 2 punten voor dat onderdeel.

Als de baby het goed doet, maar wel over het hele lichaam erg blauw ziet, krijgt de baby dus 8 punten. Of als de baby het goed doet, maar niet uit volle borst huilt, krijgt hij of zij 9 punten.

Wanneer goede apgarscore?

De apgarscore die gemeten wordt bij 1 minuut is meestal lager dan de apgarscore bij 5 en 10 minuten.

Als de baby een apgarscore heeft tussen de 7 en 10 punten is dat goed. Dat betekent dat er minimaal 2 onderdelen zijn waarop de baby 2 punten scoort: stel dat de baby op alles een 1 scoort, dan heeft hij 5 punten. De baby moet dus op minimaal 2 onderdelen 2 punten scoren voor een ‘gezonde’ score.

Sommige baby’s hebben het erg zwaar tijdens de bevalling, en met name tijdens het persen. Daardoor kan het zijn dat je baby een apgarscore haalt van 5 of 6, terwijl hij na 5 minuten een apgarscore heeft van 8, 9 of zelfs 10.

Wat zegt de apgarscore?

Aan de apgarscore kan je twee verschillende dingen zien, ook weken en jaren na de bevalling.

 1. Je kunt zien hoe goed je baby scoorde op de verschillende onderdelen.
 2. Je kunt zien of je baby stabiel bleef op die score of snel vooruit of achteruit ging. Een baby met apgar score 8-6-7, of 8-9-9, of 4-6-7, of 9-9-10 hebben allemaal een andere start.

Is de apgarscore betrouwbaar?

Ja en nee. Ja, de apgarscore is betrouwbaar omdat hij snel en eenvoudig uitgevoerd kan worden in een zeer hectische situatie. De verloskundige moet op de baby én op de moeder letten, door middel van deze test kan hij of zij de gezondheidssituatie van de baby snel beoordelen op de belangrijkste functies.

Er is geen tijd voor ingewikkelde apparatuur, lange observaties en dergelijke. De toestand van de baby moet in een paar seconden beoordeeld kunnen worden, zodat er snel gehandeld kan worden indien nodig.

Nee, de test is niet betrouwbaar omdat het door een mens beoordeeld wordt aan de hand van criteria die niet heel duidelijk zijn. Want wat is het verschil tussen matige spierspanning en stevige spierspanning?

Als een baby daar net tussen in zit, zal de ene verloskundige 1 punt geven, en de andere 2 punten. Dat kan een verschil betekenen tussen 6 of 7 apgar punten, en dus de grens van spoed/geen spoed.

De test is dus betrouwbaar, handig en goed functionerend om snel in te schatten of de baby het goed maakt of het moeilijk heeft.

Maar er is wel interpretatievrijheid waardoor de baby bij de ene verloskundige een hogere score kan halen dan bij een andere verloskundige.

Apgarscore standaard in Nederland

Toch wordt deze apgarscore in Nederland standaard gebruikt.

Als ze het niet meteen al aangeven na de bevalling kan je altijd je verloskundige of het ziekenhuis na je bevalling bellen om te vragen wat de apgarscore is. Die staat namelijk standaard in het medisch verslag van je bevalling.

De kraamverzorgster en het consultatiebureau vragen meestal ook naar deze score. Dan weten ze ongeveer welke start je baby heeft gehad.

Had je baby een lage apgarscore? Als je kraamverzorgster en het consultatiebureau dit weten, kunnen zij eventuele problemen eerder aan zien komen en je erbij helpen.

Weet jij wat de apgarscore was van jouw baby?

Apgar score baby; wat is het en betekenis score 8 / 9 / 10? - Mamaliefde

Omschrijving van de afbeelding

Martine Pieters-de Wit