Skip to Content

Houd een vinger aan de pols van het leertraject van je kind met ons kindvolgsysteem voor de basisschool. Ontdek een transparante en betrokken benadering van het volgen van de ontwikkeling van je kind op school. Krijg inzicht in hun vooruitgang, prestaties en ontdek waardevolle kansen voor groei.

Meer artikelen

Beloning schoolrapport; hoe en wat geven?

Het belonen van kinderen voor goede schoolprestaties roept binnen gezinnen verschillende reacties op. Sommige ouders geven cadeautjes of trakteren op een speciale activiteit, terwijl anderen meer waarde hechten aan intrinsieke motivatie. In dit artikel onderzoeken we diverse standpunten van ouders en hoe zij omgaan met het belonen van succes op school.

Read More about Beloning schoolrapport; hoe en wat geven?

Schoolrapport of portfolio basisschool; wanneer en uitleg

Voor de voorjaarsvakantie was het zo ver; de schoolrapporten werden uitgedeeld op de basisschool. Via de app en op Facebook zag ik posts voorbij komen van moeders die trots de resultaten van hun kind deelden. Los van de vraag of ik dat zomaar openbaar zou doen, oké familie-app waarschijnlijk wel. Vroeger liet je het rapport …

Read More about Schoolrapport of portfolio basisschool; wanneer en uitleg

Schooladvies groep 8 middelbare school; en wat als je niet eens bent met advies en schoolscore

Onze eigen CITO… herinner jij je het gevoel nog? De tafeltjes in de gymzaal die apart stonden en de spanning die voelbaar was.. Zowel bij jezelf, klasgenoten als de leerkrachten zelf. Want hoe zou iedereen ‘scoren’? En dan het moment waarop de gegevens bekend zijn. Ik weet nog hoe onze directeur met een plechtig gebaar …

Read More about Schooladvies groep 8 middelbare school; en wat als je niet eens bent met advies en schoolscore

Leuke rapport cadeautjes; ideeën van speelgoed tot geld beloning

Het is een soort traditie dat kinderen nadat ze een goed rapport hebben ontvangen van school, deze enthousiast laten zien aan al hun vrienden en familieleden. Ze mogen natuurlijk ook hartstikke trots zijn op hun prestaties! Veel mensen vinden dat er best een beloning rapport gegeven mag worden. Dat kan geld zijn, of een cadeautje …

Read More about Leuke rapport cadeautjes; ideeën van speelgoed tot geld beloning

Kleutercito afgeschaft, welk alternatief kindvolgsysteem kiezen scholen nu om de voortgang bij te houden van kleuters?

Een CITO toets maken.. voor zowel kinderen als ouders is dit altijd een belangrijk moment. Ik weet nog goed hoe zenuwachtige ouders vrij snel na de CITO-afname vroegen hoe het gegaan was en hoe kinderen soms konden zuchten bij het maken van zo’n boekje. Op het rapport van leerlingen in de basisschoolleeftijd is het inmiddels …

Read More about Kleutercito afgeschaft, welk alternatief kindvolgsysteem kiezen scholen nu om de voortgang bij te houden van kleuters?

Cito toets oefenen; tips en voorbeelden ter voorbereiding

De citotoets. Een toets waar veel van afhangt. Althans dat denken nog veel ouders. Maar dat is altijd het geval. Het middelbare schooladvies wat het meest meetelt is dat van de leerkracht. Een citotoets is slechts een momentopname en inzage in hoever het kind de lesstof tot zich heeft genomen. Daarnaast maakt je kind ook …

Read More about Cito toets oefenen; tips en voorbeelden ter voorbereiding

Cito-toets; van kleuters, tussentijdse toets en centrale entree & eindtoets groep 8

Dé Cito, vaak wordt er direct gedacht aan die belangrijke toets aan het einde van de basisschool. Mis! Ieder kind wordt herhaaldelijk getoetst om zo zijn vorderingen goed bij te kunnen houden. Een ander woord hiervoor is ook wel het leerlingvolgsysteem. In iedere groep zullen Cito-toetsen afgenomen worden (of de school moet voor een ander …

Read More about Cito-toets; van kleuters, tussentijdse toets en centrale entree & eindtoets groep 8

10 minuten gesprek met leerkracht voorbereiden; tips en vragen

Je kind gaat lekker op school, of misschien juist wel helemaal niet. Toch is het in beide gevallen fijn om een paar keer per jaar over je kind te kunnen praten met de leerkracht(en). 10 Minutengesprekken zijn dan ook zeker raadzaam om heen te gaan. Maar hoe bereid je jezelf voor op zo’n gesprek? Waar …

Read More about 10 minuten gesprek met leerkracht voorbereiden; tips en vragen