Skip to Content

Verken de boeiende wereld van het basisschoolkind! Ontdek educatieve inzichten, creatieve activiteiten en handige tips om de ontwikkeling van je kind te ondersteunen. Van leerzame avonturen in de klas tot het stimuleren van sociale vaardigheden, krijg een glimp van de opwindende reis van een basisschoolkind. Begeleid, inspireer en geniet van de ontdekkingen van deze bijzondere fase in het leven van je kind!

Meer artikelen

IJsvrij; wanneer blijven scholen gesloten bij welke temperatuur

Als de temperaturen dalen en Koning Winter zijn intrede doet, wordt het woord ‘ijsvrij’ een veelbesproken onderwerp onder scholieren, ouders en docenten. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de omstandigheden waarin scholen kunnen besluiten om ijsvrij te geven, de criteria die worden overwogen en hoe deze beslissingen van invloed zijn op het dagelijkse …

Read More about IJsvrij; wanneer blijven scholen gesloten bij welke temperatuur

Snipperdag school voor kinderen

In het hectische ritme van het schoolleven lijkt het soms noodzakelijk om eens een ‘snipperdag’ te nemen. Het idee van een dagje vrij van de gebruikelijke schoolverplichtingen lijkt verleidelijk, belovend van ontspanning en ademruimte. Zo zijn er ouders die hun kind aanbieden om 1x per jaar een snipperdagje op te nemen als ze echt niet …

Read More about Snipperdag school voor kinderen

Het perfecte afscheidscadeau voor groep 8 namens de klas

Het einde van het schooljaar is altijd een bijzondere tijd, vooral voor groep-8-leerlingen die de basisschool verlaten en de overstap maken naar het voortgezet onderwijs. Het is een moment vol emoties, herinneringen en afscheid nemen van vrienden en leraren. Het vinden van het juiste afscheidscadeau voor groep 8 kan een uitdaging zijn, maar gelukkig zijn …

Read More about Het perfecte afscheidscadeau voor groep 8 namens de klas

Privacy van kinderen; wel of niet op foto’s gemaakt door school, sport of kinderopvang.

Het vastleggen en delen van foto’s van kinderen door scholen, sportclubs en kinderopvangorganisaties is een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt in onze samenleving. De vraag rijst: wil je nog wel dat school of kinderopvang foto’s van jouw kind mag maken en publiceren of doe je dat liever niet? Dit dilemma wordt complexer naarmate onze …

Read More about Privacy van kinderen; wel of niet op foto’s gemaakt door school, sport of kinderopvang.

Ervaringen van een gecombineerde groep 2/3 op de basisschool

Het onderwijs is voortdurend in beweging, en soms leiden deze veranderingen tot onconventionele combinaties van klassen. Een voorbeeld hiervan is de gecombineerde groep 2/3, in plaats van de vroegere kleutergroepen 1 en 2. In deze klassen zitten kinderen uit groep 2 en groep 3 samen in één klas. Dit kan voor ouders en zelfs voor …

Read More about Ervaringen van een gecombineerde groep 2/3 op de basisschool

Films om met de klas te kijken op school

Films zijn een geweldige manier om de klas te vermaken en leerlingen te laten genieten van een ontspannen en educatieve ervaring. Er zijn talloze films die geschikt zijn voor verschillende leeftijden en interesses. Hier zijn enkele suggesties van films die de klas kan kijken, inclusief enkele opmerkingen van leerkrachten die ze al hebben uitgeprobeerd.

Read More about Films om met de klas te kijken op school

Beloning schoolrapport; hoe en wat geven?

Het belonen van kinderen voor goede schoolprestaties roept binnen gezinnen verschillende reacties op. Sommige ouders geven cadeautjes of trakteren op een speciale activiteit, terwijl anderen meer waarde hechten aan intrinsieke motivatie. In dit artikel onderzoeken we diverse standpunten van ouders en hoe zij omgaan met het belonen van succes op school.

Read More about Beloning schoolrapport; hoe en wat geven?

Oefenen met begrijpend lezen: Tips en strategieën voor kinderen

Begrijpend lezen is een essentiële vaardigheid die kinderen in staat stelt om teksten te begrijpen, analyseren en interpreteren. Het is een vaardigheid die niet alleen op school, maar ook in het dagelijks leven van groot belang is. Als ouder wil je natuurlijk het beste doen om je kind te helpen bij het ontwikkelen van sterke …

Read More about Oefenen met begrijpend lezen: Tips en strategieën voor kinderen

Kinderpostzegels en Grote Clubactie: Zijn dit soort acties nog wel van deze tijd?

Als je kinderen hebt die in de bovenbouw van school zitten of lid zijn van een vereniging zal je er niet onderuit kunnen; de jaarlijkse Kinderpostzegelactie en Grote Clubactie om geld in te zamelen voor een goed doel en de school / vereniging zelf. Deze acties worden al jarenlang georganiseerd, grote kans dat je dit …

Read More about Kinderpostzegels en Grote Clubactie: Zijn dit soort acties nog wel van deze tijd?

Kringactiviteiten voor peuters en kleuters

Kringactiviteiten vormen een essentieel onderdeel van het dagelijkse leerproces voor peuters en kleuters. Deze gestructureerde groepsactiviteiten, waarbij kinderen in een cirkel zitten, bieden een waardevolle gelegenheid om sociale interactie, taalontwikkeling, emotionele groei en cognitieve vaardigheden te bevorderen. In dit artikel zullen we de vele voordelen van kringactiviteiten verkennen en een aantal creatieve ideeën delen om …

Read More about Kringactiviteiten voor peuters en kleuters

Zenuwachtig voor de eerste schooldag na vakantie

Het begin van het schooljaar is altijd een spannende tijd voor kinderen, ouders en verzorgers. Na een ontspannen zomervakantie vol plezier en vrijheid, is het moment aangebroken om weer terug te keren naar het schoolritme. Voor sommige kinderen kan dit een bron van zenuwen zijn, vooral als er specifieke uitdagingen of veranderingen in het verschiet …

Read More about Zenuwachtig voor de eerste schooldag na vakantie

Tips om het leesplezier voor kinderen te vergroten (in de klas en thuis)

Lezen is een essentiële vaardigheid die niet alleen de taalontwikkeling van kinderen bevordert, maar ook hun verbeeldingskracht en kennis vergroot. Het is belangrijk om het leesplezier bij kinderen te stimuleren, zowel in de klas als thuis. Hier zijn enkele leuke en creatieve tips om het leesplezier te vergroten:

Read More about Tips om het leesplezier voor kinderen te vergroten (in de klas en thuis)

Schoolziek zijn: Tips en ervaringen van oorzaken, tot oplossingen

Het fenomeen van ‘schoolziek zijn’ is voor veel ouders een herkenbaar, maar vaak zorgwekkend probleem. Het roept vragen op zoals: “Is mijn kind echt ziek?” en “Waarom wil mijn kind niet naar school?”. In dit artikel gaan we dieper in op schoolziek zijn, mogelijke oorzaken en tips voor ouders om hiermee om te gaan.

Read More about Schoolziek zijn: Tips en ervaringen van oorzaken, tot oplossingen