Skip to Content

Verken de boeiende wereld van het basisschoolkind! Ontdek educatieve inzichten, creatieve activiteiten en handige tips om de ontwikkeling van je kind te ondersteunen. Van leerzame avonturen in de klas tot het stimuleren van sociale vaardigheden, krijg een glimp van de opwindende reis van een basisschoolkind. Begeleid, inspireer en geniet van de ontdekkingen van deze bijzondere fase in het leven van je kind!

Meer artikelen

Tips om kinderen te helpen bij het leren oefenen en onthouden van de dagen van de week en maanden

Het leren en onthouden van de dagen van de week en de maanden van het jaar is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van kinderen. Deze kennis vormt de basis voor het begrijpen van tijd, het plannen van activiteiten, en het opbouwen van een gevoel van routine en structuur. In dit artikel bieden we uitgebreide …

Read More about Tips om kinderen te helpen bij het leren oefenen en onthouden van de dagen van de week en maanden

Rekenvaardigheden op de basisschool; wat leren ze en oefenen met werkbladen

Rekenen is een fundamenteel onderdeel van het basisonderwijs. Het leerproces begint met eenvoudige concepten en groeit stapsgewijs naar complexere vaardigheden. In dit artikel bespreken we wat kinderen leren qua rekenen op de basisschool, van de kleutergroepen tot groep 8. We geven uitleg bij verschillende rekenvaardigheden zoals optellen, aftrekken, cijferend rekenen, tafels van vermenigvuldiging, delen, breuken, …

Read More about Rekenvaardigheden op de basisschool; wat leren ze en oefenen met werkbladen

Driehoeksgesprek tussen school, ouders en kind

Het driehoeksgesprek, een essentieel onderdeel van de communicatie tussen ouders, school en kind, is een waardevol instrument dat inzicht biedt in het welzijn en de ontwikkeling van het kind. Het is een gelegenheid waarbij alle betrokken partijen samenkomen om te praten over de voortgang, uitdagingen en successen van het kind op school. Echter, zoals uit …

Read More about Driehoeksgesprek tussen school, ouders en kind

Wennen op school: Tips voor een vlotte overgang

De eerste schooldag is een belangrijke mijlpaal voor zowel ouders als kinderen. Het markeren van het begin van de formele educatie is opwindend, maar het kan ook een beetje overweldigend zijn. Veel kinderen hebben geen ervaring met een gestructureerde schooldag, en het kan even duren voordat ze zich aanpassen aan de nieuwe omgeving en routines. …

Read More about Wennen op school: Tips voor een vlotte overgang

Wel of niet kleuters hele dag naar school laten gaan?

Het sturen van kleuters naar school is een belangrijke stap in hun ontwikkeling, maar de vraag rijst: moeten ze meteen hele dagen naar school? Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, omdat elk kind uniek is en verschillende behoeften heeft. Hieronder bekijken we enkele overwegingen van ouders en experts, zonder namen te noemen.

Read More about Wel of niet kleuters hele dag naar school laten gaan?

IJsvrij; wanneer blijven scholen gesloten bij welke temperatuur

Als de temperaturen dalen en Koning Winter zijn intrede doet, wordt het woord ‘ijsvrij’ een veelbesproken onderwerp onder scholieren, ouders en docenten. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de omstandigheden waarin scholen kunnen besluiten om ijsvrij te geven, de criteria die worden overwogen en hoe deze beslissingen van invloed zijn op het dagelijkse …

Read More about IJsvrij; wanneer blijven scholen gesloten bij welke temperatuur

Snipperdag school voor kinderen

In het hectische ritme van het schoolleven lijkt het soms noodzakelijk om eens een ‘snipperdag’ te nemen. Het idee van een dagje vrij van de gebruikelijke schoolverplichtingen lijkt verleidelijk, belovend van ontspanning en ademruimte. Zo zijn er ouders die hun kind aanbieden om 1x per jaar een snipperdagje op te nemen als ze echt niet …

Read More about Snipperdag school voor kinderen

Het perfecte afscheidscadeau voor groep 8 namens de klas

Het einde van het schooljaar is altijd een bijzondere tijd, vooral voor groep-8-leerlingen die de basisschool verlaten en de overstap maken naar het voortgezet onderwijs. Het is een moment vol emoties, herinneringen en afscheid nemen van vrienden en leraren. Het vinden van het juiste afscheidscadeau voor groep 8 kan een uitdaging zijn, maar gelukkig zijn …

Read More about Het perfecte afscheidscadeau voor groep 8 namens de klas

Privacy van kinderen; wel of niet op foto’s gemaakt door school, sport of kinderopvang.

Het vastleggen en delen van foto’s van kinderen door scholen, sportclubs en kinderopvangorganisaties is een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt in onze samenleving. De vraag rijst: wil je nog wel dat school of kinderopvang foto’s van jouw kind mag maken en publiceren of doe je dat liever niet? Dit dilemma wordt complexer naarmate onze …

Read More about Privacy van kinderen; wel of niet op foto’s gemaakt door school, sport of kinderopvang.

Ervaringen van een gecombineerde groep 2/3 op de basisschool

Het onderwijs is voortdurend in beweging, en soms leiden deze veranderingen tot onconventionele combinaties van klassen. Een voorbeeld hiervan is de gecombineerde groep 2/3, in plaats van de vroegere kleutergroepen 1 en 2. In deze klassen zitten kinderen uit groep 2 en groep 3 samen in één klas. Dit kan voor ouders en zelfs voor …

Read More about Ervaringen van een gecombineerde groep 2/3 op de basisschool

Films om met de klas te kijken op school

Films zijn een geweldige manier om de klas te vermaken en leerlingen te laten genieten van een ontspannen en educatieve ervaring. Er zijn talloze films die geschikt zijn voor verschillende leeftijden en interesses. Hier zijn enkele suggesties van films die de klas kan kijken, inclusief enkele opmerkingen van leerkrachten die ze al hebben uitgeprobeerd.

Read More about Films om met de klas te kijken op school

Spreekbeurt voorbeelden & ideeën voor onderwerpen

Het maken van een spreekbeurt. Je ontkomt er niet aan. Vroeg of laat moet jouw kind eraan geloven. Het ene kind staat er om te springen en kan niet wachten. Het andere kind ziet er erg tegenop. En alle andere kinderen daar tussenin. Welk kind je ook hebt, voorbereiding op een spreekbeurt is aan te …

Read More about Spreekbeurt voorbeelden & ideeën voor onderwerpen

Beloning schoolrapport; hoe en wat geven?

Het belonen van kinderen voor goede schoolprestaties roept binnen gezinnen verschillende reacties op. Sommige ouders geven cadeautjes of trakteren op een speciale activiteit, terwijl anderen meer waarde hechten aan intrinsieke motivatie. In dit artikel onderzoeken we diverse standpunten van ouders en hoe zij omgaan met het belonen van succes op school.

Read More about Beloning schoolrapport; hoe en wat geven?

Oefenen met begrijpend lezen: Tips en strategieën voor kinderen

Begrijpend lezen is een essentiële vaardigheid die kinderen in staat stelt om teksten te begrijpen, analyseren en interpreteren. Het is een vaardigheid die niet alleen op school, maar ook in het dagelijks leven van groot belang is. Als ouder wil je natuurlijk het beste doen om je kind te helpen bij het ontwikkelen van sterke …

Read More about Oefenen met begrijpend lezen: Tips en strategieën voor kinderen

Kinderpostzegels en Grote Clubactie: Zijn dit soort acties nog wel van deze tijd?

Als je kinderen hebt die in de bovenbouw van school zitten of lid zijn van een vereniging zal je er niet onderuit kunnen; de jaarlijkse Kinderpostzegelactie en Grote Clubactie om geld in te zamelen voor een goed doel en de school / vereniging zelf. Deze acties worden al jarenlang georganiseerd, grote kans dat je dit …

Read More about Kinderpostzegels en Grote Clubactie: Zijn dit soort acties nog wel van deze tijd?