Skip to Content

Vlinders in Nederland; van vlindertelling tot welke soorten

Vlinders in Nederland; van vlindertelling tot welke soorten

Vlinders staan bekend om hun veelzijdigheid aan kleuren. Maar een vlinder is niet zomaar een vlinder. Daar gaat een heel proces aan vooraf, wat begint bij een eitje waar uiteindelijk een rups uit wordt geboren.

Vooral in de zomer kun je ze in alle kleuren en patronen tegenkomen. Ze zijn super nuttig voor de natuur omdat ze tijdens hun zoektocht naar nectar stof verspreiden. Door te kiezen voor vlindervriendelijke planten in de tuin kun je ze helpen bij hun taak en tellen tijdens de vlindertelling.

Hoe ontwikkelt een vlinder?

Het belangrijkste doel van een vlinder is het voorplanten van zichzelf. Een volwassen vlinder leeft namelijk maar kort, soms enkele dagen, soms enkele weken. De vlinder zoekt dan ook een partner om zich voort te kunnen planten. Een vrouwtjesvlinder legt tijdens haar leven zoveel mogelijk eitjes.

Zo’n 95% van alle eitjes die de vlinder legt, overleven het niet. Uit de eitjes die het wel overleven, wordt een rups geboren. Als de rups uit zijn eitje kruipt, wil het maar één ding: eten. De rups is een soort eetmachine en zorgt dat hij voldoende energie en gewicht krijgt om uit te groeien tot een vlinder.

De rups blijft maar groeien met al het eten en moet regelmatig vervellen, omdat zijn huid niet meegroeit met zijn lijf. Als de rups groot genoeg is gegroeid en voor de laatste keer vervelt, is het tijd om te verpoppen.

De rups spint een cocon van zijde om zich heen om zichzelf te beschermen, dan verandert de rups in een pop. Binnen in de pop wordt de rups omgebouwd tot vlinder.

Het is niet bekend hoe dit precies werkt, maar alle lichaamsdelen van de rups worden afgebroken en uit deze stoffen wordt een vlinder opgebouwd. Er vindt een totale metamorfose plaats. Dit duurt enkele weken tot maanden. Dan komt er een dag waarop de pop openbarst en de vlinder naar buiten kruipt.

Op dit moment kan de vlinder nog niet vliegen. Pas als de vleugels opgedroogd en opgepompt zijn met bloed kunnen ze vliegen en gaan ze op zoek naar een partner.

De meeste vlindersoorten leven in de maand juli terwijl het vlinderseizoen vanaf half april tot eind september loopt.

Wat eten vlinders

De meeste vlinders leven van nectar. Nectar is een stroperig vocht met suiker en kleine hoeveelheden eiwitten en vitaminen. Vooral vrouwtjesvlinders hebben dit nodig om eitjes te kunnen produceren en uiteindelijk te leggen. Deze nectar halen de vlinders uit bloemen.

Er zijn bepaalde vlindersoorten die, naast nectar, ook nog ander voedsel eten.

Een voorbeeld hiervan zijn Atlantavlinders en de dagpauwoogvlinder. Deze vlindersoorten vinden het lekker om te eten van rottend fruit.

Deze vlinders kun je ook makkelijk naar je eigen tuin lokken door rottende appels of pruimen in de tuin te leggen. De grote weerschijnvlinders voeden zich ook door vocht op te zuigen uit mest of dode dieren.

Nationale vlindertelling

De Vlinderstichting organiseert elk jaar een vlindertelling. Dit jaar tussen 3 juli en 25 juli kan iedereen, die dat wil, vlinders tellen. Dit kan gewoon in je tuin of vanaf het balkon, zo vaak als je wil. Het is de bedoeling dat je gedurende een kwartier de vlinders telt en doorgeeft in de app Vlindermee.

Door vlinders te tellen krijg je een idee van hoe het gaat met de natuur om je heen. Dit is belangrijk omdat dagvlinders heel snel reageren op het milieu en de klimaatverandering.

Zo is in de cijfers van de afgelopen jaren bijvoorbeeld te zien dat er door de warme zomers veel minder vlinders zijn. Dit komt mede omdat door de droogte de planten waaruit de vlinders hun voeding halen ook uitdrogen.

Welke vlinders zijn er in Nederland

In Nederland zijn veel verschillende soorten vlinders te vinden. Er zijn dagvlinders en nachtvlinders. Het merendeel van de vlinders in Nederland zijn nachtvlinders. Zo’n 85% van de vlinders zijn nachtvlinders.

Het verschil tussen dag- en nachtvlinders lijkt heel simpel: dagvlinders leven overdag en nachtvlinders leven ‘s nachts. Dit is echter niet helemaal waar, want er zijn ook nachtvlinders die overdag rondvliegen.

Je kunt aan een vlinder zien of het een dag- of nachtvlinder is. Over het algemeen zijn nachtvlinders minder fel gekleurd dan de dagvlinders. De dagvlinders zijn de vlinders met felle kleuren.

Ook aan de voelsprieten van de vlinder kun je zien of je een dag- of nachtvlinder ziet. De voelsprieten van een nachtvlinder zijn draadvorming terwijl de voelsprieten van een dagvlinder een knopje op het eind van de voelsprieten hebben zitten.

Daarnaast kun je aan de stand van de vleugels ook zien of de vlinder een dag- of nachtvlinder is.

Als een dagvlinder aan het rusten is houden ze meestal hun vleugels dichtgeklapt en rechtop boven hun lijf. Nachtvlinders doen dat net even iets anders. Zij leggen hun vleugels juist plat en opengeklapt boven hun lijf.

Tips en planten voor een vlindervriendelijke tuin

Om vlinders naar je tuin te lokken is er meer nodig dan bloemen met nectar. Ze hebben warmte nodig om te kunnen bewegen. Vlinders kunnen namelijk pas vliegen bij een lichaamstemperatuur van 20 graden Celcius, hoewel 30 graden voor de vlinder beter is.

Op zonnige dagen lukt een vlinder dat gemakkelijk, dan gaat hij zijn vleugels uitgespreid zitten om zoveel mogelijk warmte van de zon op te vangen.

Vlinders zitten graag op beschutte plekjes waar ze zich aan de zon kunnen opwarmen en kunnen rusten. Zo doen ze energie op om verder te vliegen. Als het waait of regent zoekt een vlinder ook een beschutte plek om te schuilen tot het beter weer wordt.

Rupsen zijn kieskeurige eters. De vlinder legt haar eitjes daarom ook meestal op de plant die later door de rups gegeten zal worden en waar hij in zijn cocon aan zal verpoppen.

Floortje