Skip to Content

Wereldmeisjesdag; internationale girls day

Wereldmeisjesdag; internationale girls day

Op de internationale dag van het meisje, dat jaarlijks plaatsvindt op 11 oktober, wordt aandacht gevraagd voor de kansen van meisjes en wordt de bewustwording van de genderongelijkheid in de wereld vergroot.

Helaas komt het namelijk nog steeds wereldwijd veel voor dat meisjes een ondergeschikte positie hebben ten opzichte van jongens. Die ongelijkheid wordt bijvoorbeeld zichtbaar in het recht op onderwijs, voeding, wetgeving, medische zorg en bescherming tegen discriminatie, geweld tegen vrouwen en gedwongen kindhuwelijken.

Plan International vraagt daarom op Wereldmeisjesdag extra aandacht voor een betere toekomst voor meisjes.

Plan International

Niet alleen pakt Plan International de ongelijkheid aan van meisjes ten opzichte van jongens; ook de oorzaken van armoede worden aangepakt. Het is vaak een vicieuze cirkel van armoede en discriminatie waar meisjes in ontwikkelingslanden in zitten

. Plan International probeert deze cirkel te doorbreken door onderwijsprogramma’s te organiseren en allerlei projecten voor bewustwording van ouders, inkomensverbetering en drinkwatervoorziening.

Onderwijs

Volgens het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind heeft elk kind recht op onderwijs. Toch gaat niet elk kind naar school. Wereldwijd gaat het om maar liefst 263 miljoen kinderen en jongeren die geen onderwijs krijgen, waarvan zo’n 130 miljoen meisjes.

Vooral voor meisjes is onderwijs belangrijk, omdat het veel invloed kan hebben op hun toekomstige kinderen, hun familie, de gemeenschap waarin zij leven en voor de hele maatschappij.

Door onderwijs te volgen, kunnen deze meisjes meer inkomsten krijgen en worden problemen zoals kindhuwelijken en tienerzwangerschappen ook verminderd.

Hier volgen enkele (schokkende) feiten en cijfers over het aantal kinderen dat wereldwijd niet naar school gaat:

  • 64 miljoen kinderen wereldwijd volgen geen basisonderwijs
  • 199 miljoen kinderen volgen geen middelbaar onderwijs, terwijl bewezen is dat onderwijs pas substantieel effect heeft vanaf de middelbare school
  • In lage-inkomenslanden rondt slechts 1 op de 3 meisjes de lower secondary school af (onderbouw voortgezet onderwijs), terwijl het wereldwijde gemiddelde 3 op de 4 meisjes is
  • 90 procent van de meisjes uit Mali en Niger die niet op school zitten voordat ze tien jaar oud zijn, gaat daarna ook nooit meer naar school

Veelvoorkomende redenen waarom meisjes in lage-inkomenslanden niet naar school gaan, zijn armoede, kindhuwelijken, ondervoeding en slechte gezondheid, huishoudelijke taken, tienerzwangerschappen, geweld op school, toegang tot school, en gebrek aan meisjestoiletten op school.

Veel ouders leven in armoede en kunnen de kosten voor school niet betalen, waardoor ze hun kinderen liever laten werken zodat er wat geld binnenkomt of ze laten meisjes huishoudelijk werk doen.

Veel meisjes worden bovendien vroeg van school gehaald en uitgehuwelijkt, vaak vanwege de bruidsschat die de ouders dan ontvangen.

Door de armoede krijgen kinderen niet altijd goed te eten, en door slechte hygiëne kunnen ze sneller ziek worden, waardoor het niet mogelijk is om naar school te gaan. Door het gebrek aan goede seksuele voorlichting in veel landen, moeten veel meisjes stoppen met school omdat ze vaak jong zwanger raken.

Mishandeling en seksueel misbruik komt bovendien wel eens voor op scholen, waardoor meisjes niet naar school durven gaan.

Ook kan de school te ver weg zijn, of is de route naar school te gevaarlijk voor meisjes. Tenslotte kan het ontbreken van meisjestoiletten op school ervoor zorgen dat meisjes tijdens hun menstruatie niet naar school gaan, omdat ze zich daar nergens kunnen wassen en verschonen.

Slechts één extra jaar onderwijs kan ervoor zorgen dat meisjes in ontwikkelingslanden later 10 tot 20 procent méér inkomen hebben, waarvan zo’n 90 procent aan hun gezin wordt besteed.

Hun kinderen krijgen op die manier ook betere zorg en zijn daardoor gezonder en kunnen eveneens langer naar school gaan. Door te investeren in onderwijs voor meisjes, heeft in feite iedereen daar in de toekomst profijt van.

Plan International draagt bij aan beter onderwijs voor kinderen door voorlichting te geven aan ouders en door het trainen van leerkrachten en schoolbesturen. Er worden ook betere onderwijsfaciliteiten gebouwd en toegang verschaft tot kindvriendelijke lesmethodes.

Factoren waardoor meisjes niet naar school gaan, worden zoveel mogelijk bestreden door Plan International.

Kindhuwelijken

Wereldwijd zijn er jaarlijks 12 miljoen meisjes die vóór hun achttiende al trouwen; ongeveer elke drie seconden wordt ergens in de wereld een jong meisje gedwongen om te trouwen met een vaak veel oudere man. Eén op de negen kindbruiden is zelfs jonger dan vijftien jaar.

Na zo’n kindhuwelijk gaan meisjes niet meer naar school en verdienen ze later dus ook geen eigen inkomen, waardoor ze afhankelijk zijn en blijven van hun man en zijn familie.

Huiselijk geweld is geen uitzondering bij kindhuwelijken, en vaak krijgen deze meisjes op jonge leeftijd al kinderen.

Kindhuwelijken zijn vaak de oorzaak van armoede, discriminatie, cultuur en traditie, gebrek aan onderwijs, en gebrekkige wetgeving. Voor meisjes die gedwongen worden om op jonge leeftijd te trouwen, betekent dit dat ze vroegtijdig moeten stoppen met school en te maken kunnen krijgen met huiselijk geweld en gezondheidsproblemen.

Plan International geeft meisjes, jongens, ouders, dorpshoofden en leraren voorlichting over de gevaren van kindhuwelijken. Ook het respecteren van de rechten van meisjes komt aan bod.

De organisatie zorgt ervoor dat families een inkomen hebben en meisjes op school kunnen blijven. Daarnaast probeert Plan International de wetgeving rondom kindhuwelijken en de handhaving ervan te verbeteren.

Wat kun jij doen op Wereldmeisjesdag?

Natuurlijk is het belangrijk dat er op elke dag van het jaar aandacht wordt besteed aan de verbetering van de leefsituatie van meisjes wereldwijd. Op Wereldmeisjesdag is er echter een aantal projecten om nóg meer aandacht te vragen voor de ongelijke situatie waarin meisjes zich bevinden.

Je kunt een bijdrage leveren aan het wegnemen van de barrières van meisjes, zoals kindhuwelijken en tienerzwangerschappen, door een bedrag te doneren aan Plan International. Je ondersteunt hiermee de projecten die Plan International uitvoert in ontwikkelingslanden om de toekomst van meisjes te verbeteren.

Voor Wereldmeisjesdag 2020 heeft jonge kunstenaar Samira Charroud een tijdelijke tattoo ontworpen met een zeer belangrijke boodschap: the future is equal. Hiermee wordt bedoeld dat meisjes dezelfde mogelijkheden en vrijheid moeten krijgen als jongens.

Onder het mom van een “tijdelijke tattoo met een blijvende boodschap” gingen BN’ers als Simone Kleinsma, Giovanca, Moïse Trustfull, Vivienne van den Assem en Victoria Koblenko op de foto met deze tijdelijke tattoo om de boodschap met heel Nederland te delen.

Jisca