Skip to Content

Nationale Tuinvogeltelling; tellen meest voorkomende vogels Nederland

Nationale Tuinvogeltelling; tellen meest voorkomende vogels Nederland

Elk jaar wordt in de winter de Nationale Tuinvogeltelling gehouden. Je telt dan een half uur lang alle vogels die jouw tuin of balkon bezoeken. Dit is erg leuk om te doen. Je ziet welke vogels er bij jou in de buurt leven en je kunt ook nog meedoen met een gratis tuinvogelcursus zodat je nog meer leert over die prachtige dieren in jouw tuin.

Waarom een tuinvogeltelling?

In het laatste weekend van januari vindt de Nationale Tuinvogeltelling van plaats. Dit wordt georganiseerd door de Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek Nederland. De tuinvogeltelling geeft een goed beeld van het aantal vogels dat in Nederland in de winter in de tuinen aanwezig is.

Deze informatie laat samen met de tellingen van vorige jaren zien hoe goed het gaat met de vogels, hoe ze zich ontwikkelen en hoe we ze kunnen helpen of beschermen.

Wat moet je doen?

Meedoen met de telling is erg leuk. Je ziet hoeveel vogels er in jouw tuin komen en welke soorten dat zijn. Meedoen is daarnaast helemaal niet moeilijk.

Tel op 28, 29 of 30 januari 1 keer een half uur lang alle vogels die je in je tuin of op je balkon ziet. Noteer alle soorten vogels die je ziet in je tuin of op je balkon. Daarbij is het belangrijk dat je niet alles bij elkaar optelt, want dan kan het zijn dat je dezelfde vogel dubbel telt.

Geef alleen het hoogste aantal vogels van een soort door die je tegelijkertijd hebt gezien. Zie je bijvoorbeeld eerst 2 mussen en later 4 mussen, dan geef je 4 mussen door.

Ben je klaar met tellen? Geef dan jouw telling door via de web-app (hier). Dit kun je uiterlijk doorgeven tot 31 januari vóór 12 uur.

Let op: Ook als je geen vogels in je tuin hebt gezien is het belangrijk om dit door te geven! Zo krijgen ze een realistischer beeld van het aantal vogels.

Tips bij het tellen:

 • Als er veel vogels tegelijk in je tuin zijn is het soms lastig om ze zo snel te tellen. Je kunt dan een foto maken, zodat je ze later rustig kunt tellen.
 • ’s Morgens zijn vogels het meest actief, dan is er dus het meest te tellen.
 • Je hoeft geen onderscheid te maken tussen mannetje en vrouwtjes.
 • Print hier de tellijst uit, hier staan de 25 meest voorkomende tuinvogels op en hier kun je dus handig op noteren welke vogels je gezien hebt.
 • Tel alleen de vogels die in jouw eigen tuin zitten. Vliegt een vogel over of zit hij in de tuin van de buurman, dan telt deze niet mee. Het is dan namelijk mogelijk dat jouw buurman deze vogel ook heeft geteld, dan wordt deze dus dubbel geteld.

Top 10 meest voorkomende tuinvogels

Nationale Tuinvogeltelling; tellen meest voorkomende vogels Nederland - Mamaliefde
 1. Huismus
 2. Koolmees
 3. Pimpelmees
 4. Merel
 5. Vink
 6. Kauw
 7. Roodborst
 8. Ekster
 9. Houtduif
 10. Turkse Tortel

Voor meer informatie over deze soorten en andere veelvoorkomende tuinvogels, klik hier.

Gratis online cursus tuinvogels herkennen

Vind je het soms lastig om verschillende soorten uit elkaar te houden? Of weet je de naam niet van de vogel die je hebt gezien?

Wil je wat meer weten over de verschillende soorten vogels? Dan kun je je via de site van de Vogelbescherming (hier) aanmelden voor de gratis online cursus tuinvogels herkennen.

Je krijgt dan om de paar dagen een e-mail waarin 2 verschillende soorten vogels worden uitgelicht en wat de verschillen zijn tussen vogels die op elkaar lijken. Ook vind je fragmenten van de zang van de vogel. Erg interessant!

Jaar van de Merel

Dit jaar is uitgeroepen tot het jaar van de merel. De merel is met zijn prachtige gezang de meest geliefde vogel in de Nederlandse tuinen. Hoewel er nog vaak merels worden gezien, gaat het niet zo goed met de merel. De laatste jaren is het aantal merels met 30% verminderd. Dat heeft onder andere te maken met een virus dat het aantal merels flink heeft laten slinken.

Maar voordat het virus toesloeg ging de stand van de merels ook al achteruit. Waarom dit gebeurt is niet bekend. Niet alleen tijdens de telling, maar het hele jaar wordt aandacht besteed aan de merel en hoe hij zich ontwikkelt. Hopelijk wordt er meer bekend over de oorzaak en kunnen we de merels helpen.

Tips om meer vogels naar je tuin te trekken

Zorg ervoor dat je de natuur je tuin in haalt, daar houden vogels van. Dus planten, bomen, gras, grint en hout. Gras zorgt ervoor dat merels er wormen kunnen vinden. In planten, bomen of heggen vinden vogels beschutting. En tussen grint en hout kunnen ze insecten vinden.

Zet een waterschaaltje neer. Zorg ervoor dat de randen niet te hoog of glad zijn of leg een steen in het midden, zodat de vogels makkelijk bij het water kunnen.

Zorg voor een plekje met los zand of een soort zandbakje. Vooral mussen vinden het heerlijk om te rollen in het zand. Je kunt vogels het hele jaar door voeren, maar vooral in de winter als er niet veel insecten en bessen te vinden zijn hebben vogels het extra voer hard nodig.

Je kunt een voedertafel gebruiken of het op de grond strooien. Begin hier een paar weken voor de telling al mee, zodat de vogels al weten waar ze moeten zijn.

Hang een nestkastje op. Zorg ervoor dat hij niet pal in de zon hangt en beschut is tegen de wind. Het beste is om het kastje met de opening naar het noordoosten te hangen, omdat de wind vaak uit het zuidwesten komt. Ook is een rustige plek belangrijk, waar katten niet bij kunnen komen.

Resultaten

Ben je benieuwd welke vogels er bij jou in de buurt veel gezien zijn? Of welke vogel het meest is geteld dit jaar? Dan kun je hier op de site van de Vogelbescherming de resultaten van de tellingen bekijken.

Je ziet hoeveel mensen er mee hebben gedaan, hoeveel vogels er in totaal zijn geteld en welke soorten. Ook kun je jouw plaatsnaam opgeven om zo te bekijken hoe het met de vogels in jouw regio staat.

Tessa Janssen
Volg mij via