Skip to Content

Week van het geld; tips en ideeën voor thuis en op school

Week van het geld; tips en ideeën voor thuis en op school

Heb je wel eens van de ‘week van het geld’ gehoord? Ik had er nog niet eerder van gehoord. Tot ik dit jaar in groep 7 op mijn werk meehielp en ze daar meededen aan de week van het geld. Het doel is om jongeren verstandig met geld om te laten gaan. Om ze meer te leren over zakgeld, maar ook over hoe ze de toekomst financieel voor zich zien.

Het is belangrijk dat ook kinderen meer leren over hoe ze met geld omgaan. Dit is niet in alle gezinnen vanzelfsprekend. Met de week van het geld worden geldzaken bespreekbaar gemaakt. Bijvoorbeeld over de hoogte van het zakgeld wat kinderen krijgen, maar ook over wel of geen kleedgeld.

Hoe ging dat in de praktijk van groep 7 de ‘week van het geld’?

Groep 7 had een lespakket voor week van het geld. Onderdeel van dit lespakket was een quiz, die ze in groepjes konden doen.

Voordat ze de quiz gingen spelen had de leerkracht geregeld dat ze met een bankmedewerker via teams konden praten. Alle vragen mochten ze stellen. Welke vragen er zoal langs kwamen?

 • Hoe wordt geld gemaakt?
 • Van wie is het geld?
 • Als ik mijn geld op mijn bankrekening zet, krijgt iemand anders dat dan eigenlijk?
 • Raakt geld ooit op?
 • Hoe zit dat met een hypotheek afsluiten?
 • Verliest geld ooit zijn waarde?
 • Wat is de invloed van de Europese Unie op de waarde van de euro?

Soms best een goede opfrisser voor ons volwassenen. ;)

Na dit vragenrondje werd de klas in groepjes gedeeld. Ieder groepje kreeg een wisserbordje met stift om het antwoord van de meerkeuzevraag op te schrijven. Het zat echt leuk in elkaar.

Door middel van een kort filmpje waarin een rap werd gemaakt, kwam er een rekensom uit. In 30 seconden of langer / korter kreeg het groepje de tijd om een som uit te rekenen. Er waren meerdere vragen

Als de leerkracht de antwoorden op het bord had ingevuld, kwam meteen het goede antwoord eruit. Voor iedere vraag kon je geld verdienen. Het niveau van de vragen was uitdagend, iedereen was enthousiast bezig. Zowel goede rekenaars als kinderen die er mogelijk minder warm voor liepen bij een ‘normale’ rekenles.

Mooi was dat er naast het gereken, ook discussies over geld ontstonden. Zo vertelde één meisje meer over hoeveel melk de koeien thuis geven. En dat de literprijs van melk een stuk lager ligt dan het pak melk in de winkel.

De kinderen rekenden hierop uit hoeveel geld ze dan per dag kregen aan alleen melk. Dat leek in hun ogen nog heel veel. Waarop hun klasgenootje opmerkte dat er ook nog verzekeringen, voer en dierenkosten vanaf gingen.

Nadat alle vragen en meerkeuzeantwoorden via het smartboard waren ingetoetst, kwam er één winnend groepje uit de bus. Deze wonnen een gum in de vorm van een eurogeldbriefje. En natuurlijk de roem van het jaar!

Wat leer je in de week van het geld?

 • Je leert meer over de uitvinding van geld
 • Je leert ook meer over het nut van sparen
 • Hoe je meer geld kunt verdienen
 • Kinderen krijgen tips waar ze met vragen over geld terecht kunnen

Wat kun je er op school mee doen?

Via deze link hier kom je op de website van Wijzer met Geld. Je kunt hier een groep aantikken. Vanaf groep ½ tot groep 8, het aanbod is aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Voor iedere groep is er een animatiefilm en opdrachten. De opdrachten zijn zowel individueel als in een groepje.

Daarnaast krijgen de kinderen ook vragen mee om thuis erover door te praten. Mochten ze dus thuis ineens komen met vragen over kleedgeld of hun bankpas, wees gewaarschuwd. ;)

De week van het geld is een initiatief van het ministerie van Financiën.

Hoe kun je thuis over geld praten?

Misschien zijn jullie heel open over geld, of juist helemaal niet. De meeste kinderen krijgen vanaf 6 jaar zakgeld. Op de site van het Nibud kun je een gemiddeld tarief vinden, als je het lastig vindt om in te schatten hoeveel je nu moet geven.

Praat eens met je kind waar deze zijn of haar zakgeld aan uitgeeft. Is je kind een spaarder of juist een big spender?

Het geven van zakgeld biedt je kind mooie kansen in het verstandig omgaan met geld. Jonge kinderen zullen waarschijnlijk eerder hun geld uitgeven dan oudere kinderen. Oudere kinderen kunnen niet alleen beter uitstellen, ook weten ze beter waar ze voor sparen.

Er zijn ook ouders die kleedgeld geven. Een ander middel om je kind zelfredzaam te maken in het kopen van kleding. Vaak is dit een vast bedrag per maand of kwartaal.

Je kunt met je kind afspraken maken over wat er gekocht moet worden. Bijvoorbeeld in ieder geval winterschoenen of een nieuwe broek. Dit kan al helpen in het plannen van de aankopen.

Heeft je kind een bijbaan? Praat dan eens over hoeveel deze per uur verdient. En hoeveel uur het ‘kost’ voor hij een dure aankoop kan doen.

Het is vooral belangrijk dat kinderen leren om geen schulden te maken. ‘Op is op’ hoorde ik vroeger geregeld en dat kan je behoeden om in de rode cijfers te komen.

Verder kun je ervoor kiezen om je kind een bankrekening te geven waarbij je zelf als ouder ook inzage hebt. Zie je dat er grote afschrijvingen gedaan zijn aan make-up of appaankopen? Een mooie reden om hier eens over door te praten.

Mocht je zakgeld gaan geven, dan adviseert het Nibud om:

 • Dit consequent te doen
 • Op een vast tijdstip / dag
 • Vooraf af te spreken hoe lang je kind dit bedrag krijgt
 • Te praten over wat er wel en niet van zakgeld gekocht kan worden

Zakgeld is geen middel om te straffen zo zegt het Nibud. Dus liever niet: ‘Je hebt je kamer niet opgeruimd, geen zakgeld voor jou’. Het is een middel om met geld om te leren gaan.

De week van het geld sluit aan bij de opvoeding. Want verstandig met geld omgaan is iets wat iedere ouder wel wenst voor zijn of haar kind toch?

Mirjam de Stigter