Skip to Content

Michaelsfeest; antroposofisch feest in thema van Sint Joris en de draak aartsengel

Michaelsfeest; antroposofisch feest in thema van Sint Joris en de draak aartsengel

Sint Michaëlsfeest is één van de jaarfeesten die onder andere in Vrije Scholen gevierd wordt en onderdeel van de drie heiligen feesten samen met Sint Maarten en Sint Nikolaas. Maar wie is die Michaël? Wanneer vindt dit feest plaats en waarom? En hoe kun je dit feest vieren?

Wie is Michaël

Michaël is de aartsengel Michaël. Deze aartsengel wordt meestal getoond met een weegschaal en een zwaard in zijn handen. Soms ook met een draak. De weegschaal en het zwaard staan ervoor dat deze engel goed en kwaad met elkaar afweegt, daarnaast strijdt hij met de negatieve krachten. Deze krachten worden afgebeeld door de draak.

Legende Sint Michael


In de diepten van duisternis smeedden boze geesten een draak, een monster met duizend scherpe haken en vleugels als een vleermuis. De draak moest het hemelgewelf openscheuren, en met een boze geest als zijn ziel, steeg hij op naar de hemel. Daar, waar Michaël eerder de scheur in de hemelwand had gedicht, probeerden ze binnen te breken.

Midden in het hemelse gezang van engelen hoorde Michaël het gekras en huilen van de boze geesten. Hij ontdekte de draak die aan de hemelwand knaagde, omringd door zwarte geesten. Met het licht van Gods troon doopte Michaël zijn zwaard en vocht met de draak. Bliksemflitsen schoten uit zijn zwaard terwijl hij de draak verdreef en de boze geesten als vleermuizen wegjoeg.

De draak stortte naar beneden, zijn ziel kroop op alle vier poten naar buiten en jammerde klaaglijk. Michaël sprak naar de zwarte geesten in de diepte, verkondigend dat ze daar moesten blijven. God de vader opende de hemelpoort en confronteerde de gevallen geesten, die beloofden hem verder te gehoorzamen. De hemelpoort werd gesloten, en zo ontstonden twee werelden: één boven in de hemel en één ver in de diepte.

Michaël, de leidende engel, versloeg het kwaad en scheidde de hemel van de diepten. Zijn moed en kracht werden een symbool van overwinning over het duister, en zijn rol strekte zich uit tot begeleiding van zielen, aankondiging van de dood en strijd om heilige overblijfselen. Sint Michaël, de beschermer, blijft in de herinnering als de hemelse krijger die het licht behield in de eeuwige strijd tegen de duisternis.

Wanneer is het Michaëlsfeest?

Het feest wordt gevierd op 29 september. Op deze dag heeft de zon haar hoogtepunt bereikt en de dagen en de nachten zullen even lang zijn. Het duurt niet lang meer dat de nachten langer worden en de groei in de natuur tot stilstand komt. De herfst doet zijn intrede waardoor de bladeren gaan verkleuren en vallen.

In de dierenwereld maken de dieren zich klaar voor hun winterslaap of zorgen voor een wintervoorraad. Hoewel alles steeds dorder eruit gaat zien en je daardoor het gevoel kunt krijgen dat alles ‘voorbij’ is, is er iets heel anders aan de hand.

Want in de stilte die er heerst en de rust die over alles komt, wordt het ook duidelijk dat de planten wel afsterven, maar het zaad neemt het leven in zich mee.

Waarom is het Michaëlsfeest?

Net zoals in de natuur mogen ook wij dit ’spel van het leven’ ervaren. De zomer hebben we volop gevierd en nu de herfst zijn intrede doet mogen wij ook een stapje terug doen en naar binnen keren.

We gaan ons bezighouden met bepaalde vragen of mogelijkheden en hoe we daarmee om zullen gaan. Michaël weegt het goede tegen het kwade af. Ook wij mogen dit doen om zo de juiste keuze te maken.

We mogen strijden om het goede in ons te laten overwinnen. We mogen dus ten strijde trekken om onze zwakke kanten te leren beheersen of om er mee om te leren gaan.

De kleur rood

Bij het Michaëlsfeest hoort de kleur rood. Afbeeldingen van Michaël laten vaak rode aspecten zien. Zijn mantel is bijvoorbeeld vaak rood. Rood staat voor kracht, voor de vruchten die we oogsten maar bijvoorbeeld ook voor de planeet Mars.

Deze planeet staat voor kracht! Rood is dan ook een onderdeel die je terug kan laten komen bij de viering.

Wat is het Michaëlsfeest?

Je zou het feest kunnen omschrijven als een mix tussen een oogstfeest en een feest wat gaat over dapper zijn. Michaël overwint het kwaad. En ook wij mogen stil staan hoe we onze eigen ‘draken’ kunnen verslaan!

Hoe kunnen wij het kwaad in de wereld verslaan, maar ook onze eigen innerlijke zwakheden/draken. Omdat het ook de periode is van veel oogsten, is dit er eveneens in verweven.

Op Vrije Scholen, waar dit feest echt gevierd wordt, zie je vaak dat de kleuters zich bezig houden met het oogstfeest, terwijl de oudere kinderen meer doen met het verslaan van de draken én het tonen van moed bij de spellen die ze spelen, waaronder het ‘lopen over vuur’.

Thuis vieren

Wil je zelf het feest thuis vieren? Wat zou je dan kunnen doen? Natuurlijk kun je al beginnen met vooral rood te integreren. Kies voor rode kleding en kleed de ruimte aan met rode zaken, zoals rode tafellakens of rode slingers. Wat kun je verder voor activiteiten doen?

Herfsttafel maken

Tover een hoekje om tot een echt herfsttafereel. Of gebruik hier heel specifiek een tafeltje voor. Ga op ‘jacht’ naar mooie attributen met de kinderen in bijvoorbeeld het bos. Of kies voor bepaalde vruchten die je op de tafel legt.

Koken

Eten wat verbonden is met het feest is soep en drakenbrood. Leuk om met elkaar te maken! Kleed de tafel leuk aan met rode accenten. Maar het is natuurlijk ook een leuk idee om je kinderen draakjes te laten knutselen en die tussen de borden neer te zetten!

Vliegeren

Michael strijdt voor vrijheid, maar ook voor verantwoordelijkheid. Een vlieger oplaten laat dit eigenlijk allebei zien. De vlieger die heerlijk in de wind wappert geeft toch een gevoel van vrijheid.

Maar jij bent er wel voor verantwoordelijk dat de vlieger ook kan blijven vliegen! De vlieger zou je eerst zelf kunnen maken! En om het dan helemaal mooi passend te maken zou je de kleur rood kunnen gebruiken voor je vlieger. Maar daarnaast kun je er eveneens een draak van maken…

Joris en de draak

Natuurlijk zijn er verhalen die je zou kunnen voorlezen aan je kinderen. Joris en de draak (hier) is hierbij een heel toepasselijke. Maar Joris is er ondertussen in nog heel andere varianten, die eveneens leuk zijn om deze dag te doen. Een gezelschapsspel (hier) bijvoorbeeld! Leuk vanaf 4 jaar, dus ook met de kleintjes goed te doen.

Draken verslaan

Hoe versla je een draak? Je kan het leuk en luchtig houden en het letterlijk over draken hebben, maar het is wel mooi om er een link naar je ‘eigen draken’ aan te geven zodat de kinderen er ook nog iets van leren.

Naast een leuk gesprek hierover (bij oudere kinderen) kun je kiezen voor activiteiten die iets van ‘moed’ of ‘doorzettingsvermogen’ in zich hebben.

Bedenk spellen in het donker die echt om moed vragen (houd het wel veilig…) of ga met elkaar een grote klus uitvoeren. Kies voor iets wat een link heeft met de natuur, dat maakt het wel zo mooi. Of juist met het welzijn in de wereld! Samen voor het goede ‘strijden’ past immers ook bij de gedachte van Michaël.

Knutselen

Draakjes knutselen kan uiteraard eveneens een leuke bezigheid zijn. Zeker als de kinderen nog net te klein zijn. Maar voor jezelf is er nog een leuke bezigheid: Joris en de draak uit vilt maken! Leuk om te doen, ook met grotere kinderen trouwens. En natuurlijk verdient het een plek op de seizoentafel! (hier)

Michaelsfeest; antroposofisch feest in thema van Sint Joris en de draak aartsengel - Mamaliefde

Van een wc-rol een draak knutselen is eveneens grappig om te doen en zeker voor jonge kinderen prima te hanteren.

Wil Cats
Volg me via:
Latest posts by Wil Cats (see all)