Skip to Content

Tropenrooster school; wat is en wanneer treedt hitteplan in?

Tropenrooster school; wat is en wanneer treedt hitteplan in?

Sinds een paar jaar loopt de temperatuur steeds meer op. Er zijn steeds meer dagen met extreme hitte bij. Je kind slaapt minder goed in en dan een dag naar school met temperaturen die boven de 32 graden Celsius uitschieten..

Terecht dat veel ouders daar vragen en zorgen over kunnen hebben. Veel scholen hanteren een hitteplan of tropenrooster op warme dagen maar het blijkt dat er tussen scholen veel verschil zit in hoe ze dit precies vormgeven.

Wat zijn de richtlijnen bij een tropenrooster en hoe zit dit met opvang als ze op deze dagen veel eerder uit school komen?

Wat is een tropenrooster of hitteplan

Een tropenrooster is een aanpassing in de lesdag of lesweek op de basisschool om het leren zoveel mogelijk onder warme temperaturen te vermijden.

Vanuit de Arbowet is er geen minimum- of maximumtemperatuur ingesteld wanneer dit tropenrooster in werking dient te gaan. Dit zorgt ervoor dat een school hierin zelf keuzes kan maken.

Tijden van een tropenrooster

Vanuit de rijksoverheid is er de verplichte eis dat een school het minimum aantal lesuren per schooljaar moet halen. Voor een basisschool betekent dit dat leerlingen in de 8 jaren dat ze naar de basisschool gaan in totaal 7520 klokuren moeten maken.

De school kan hierdoor besluiten om bijvoorbeeld de bovenbouw langere dagen op school te laten maken dan kinderen uit groep 3 en 4. Deze zullen dan in hogere leerjaren wel meer uren moeten maken om aan die 7520 te komen.

Twee voorbeelden van een tropenrooster

De Regenboogschool hanteert 2 dagen in de week (de dinsdag en donderdag) deze tijden: van 7.30 tot 12.30 uur. Kinderen eten na 12.30 uur thuis of op de opvang als ze naar de opvang gaan.

De andere dagen gaan ze op de normale tijd naar school. Het nadeel is dat als in de bewuste warme week de maandag en vrijdag de heetste dagen zijn, de kinderen dan toch de schooltijd die ze gewend naar school gaan.

Het voordeel is dat het van ouders die werken voor 2 dagen een aanpassing vraagt en niet voor 5 dagen.

De Annie M.G. Schmidtschool hanteert 5 dagen een gelijk model, 8.00 uur beginnen tot 13.30 uur. Dit heeft als voordeel dat alle dagen gelijk zijn. Half 2 kan wel aan de late kant zijn, rekening houdend met het feit dat het tussen 12 en 15 uur het warmste op de dag is.

Opvang tijdens een tropenrooster

Niet alle ouders kunnen flexibel hun uren indelen en hun kind 2 uur eerder dan gebruikelijk van school ophalen. Als dit voor ouders niet lukt, dan regelt school de opvang.

Bijvoorbeeld door afspraken te maken met de BSO die aan school verbonden is, of door wisselend groepsleerkrachten in te zetten die op de kinderen letten.

Maatregelen die de school kan nemen als er geen tropenrooster mogelijk is

  • Als een school besluit om geen tropenrooster in te stellen, dan zijn deze maatregelen mogelijk
  • Zo kort mogelijk aangesloten werken.
  • Pauzeren in koele ruimtes
  • Extra ventilatie
  • Veel drinken

Veel scholen maken gebruik van ventilatoren of houden in de jaarrekening rekening met de aanschaf van airco’s die in de klaslokalen het klimaat kunnen regelen.

De Arbowet verplicht scholen ook om te zorgen voor een veilige en gezonde omgeving, er is geen minimum- of maximumtemperatuur hiervoor maar wel is bekend dat 20 graden de meest optimale temperatuur is voor hersenactiviteit.

In het algemeen is een aangename temperatuur alles tussen 18 en 22 graden. Vanaf 25 graden is het klimaat niet langer aangenaam en neemt het prestatie- en leervermogen af. Volwassenen en kinderen kunnen dan klachten als benauwdheid en hoofdpijn ontwikkelen.

Verder kiezen veel scholen ervoor om op deze warme dagen extra met water te spelen. Kleuters mogen bijvoorbeeld in hun zwemkleding komen en kleine zwembadjes worden met water gevuld.

Kinderen mogen van thuis waterspeelgoed meenemen en vast ook wel eens de leerkrachten een beetje nat spetteren (die hebben het ook warm toch ;) )

Andere scholen zijn creatief met de buitenles. Gym wordt buitengegeven en niet in een warme gymzaal en er worden vooral spellen gedaan. Of tijdens de muziekles naar buiten om muziek te maken met elkaar als klas.

Met rekenen wordt er gebruik gemaakt van het plein om zo meer te leren over schaduw, hoeken en graden of tellend rekenen.

Tips als ouders

  • Geef je kind luchtige kleding aan op zulke warme dagen. Denk bijvoorbeeld aan linnen en vermijd zoveel mogelijk kleding van polyester.
  • Geef je kind extra flesjes met water mee, je kunt ook ijsblokjes in een flesje doen zodat het drinken aan het einde van de ochtend nog echt ijskoud is.
  • Een washandje in de tas wat ze zelf onder de kraan koud kunnen maken kan ook helpen om op het voorhoofd / in de nek te leggen.
  • Komkommer is fijn om mee te geven, zit ook veel vocht in en valt niet zwaar.
Mirjam de Stigter