Skip to Content

Zomerschool kinderen; van kleuters, basisonderwijs tot voortgezet onderwijs

Zomerschool kinderen; van kleuters, basisonderwijs tot voortgezet onderwijs

Het is iets wat veel (basisschool)leerkrachten opvalt: jaarlijks zijn er kinderen die door de lange zomervakantie een cognitieve stilstand of achteruitgang laten zien. Tafels die voor de vakantie geautomatiseerd waren, blijken na de vakantie weggezakt te zijn. Of de juf merkt het aan de snelheid waarmee leerlingen lezen.

Er zijn steeds meer geluiden die aangeven dat de 6 weken die de zomervakantie duurt, hiervan de boosdoener is. Dit zou een te lange periode zijn. Wat zou je kunnen doen als je graag wilt werken aan achterstanden of een stevige basis bij je kind?

Achterstanden wegwerken in de zomer?

Een oplossing hiervoor kan het volgen van een zomerschool zijn. In steeds meer plaatsen wordt het mogelijk om hiervoor in te schrijven. Wel is er verschil tussen de zomerscholen. Zo zijn er die meer gericht zijn op het vermaak van kinderen en / of pubers.

Anderen zijn echt opgezet om achterstanden weg te werken. De bekostiging voor deze zomerscholen is vaak vanuit een schoolbestuur. Soms kan dit worden aangevuld met middelen uit de gemeente of het Rijk.

Een zomerschool is zowel voor basisschoolkinderen als voor pubers en hogere studenten geschikt. De instroom is divers.

Van ‘net over’ tot lange tijd afwezig geweest door ziekte of een andere reden van schoolverzuim. Wat ze gemeen hebben, is dat ze allemaal met meer cognitieve bagage naar een nieuw schooljaar toe willen.

Redenen om voor een zomerschool te kiezen

Je wilt een achterstand van een vak wegwerken

Kinderen die moeite met technisch lezen hebben zijn gebaat bij het blijvend oefenen. Ontspanning en vakantie is ook belangrijk en fijn. Als dit ten koste gaat van het structureel blijven lezen, is er een grote kans dat een kind een AVI zakt. Zeker als deze nét de AVI gehaald heeft.

En dat is jammer. De achterstand t.o.v. klasgenoten wordt niet alleen groter, maar ook het volgen van de lessen is een stuk lastiger.

En het werkt door in alle vakken. Denk maar aan het lezen van de taalopdrachten, verhaaltjessommen of een stuk tekst bij een zaakvak.

Ouders kiezen er in dit geval wel eens voor om hun kind een zomerschool te laten volgen. Zo wordt er structureel en doelgericht aan een achterstand gewerkt. Onderzoek wijst uit dat dit op korte termijn ook zeker effect heeft.

Wel is aan te raden een zomerschool uit te kiezen waar het leren centraal staat. Over het langetermijneffect is de uitslag van het onderzoek nog niet bekend.

Het kan ook zijn dat het met je eigen baan niet lukt om dit blijvend vorm te geven. Of dat je het een vertrouwd gevoel vindt als professionals dit overnemen. Daarnaast kan het ook ‘ontzorgen’. Je hoeft zelf niet achter geschikte oefenstof aan, dat doen de leerkrachten van de zomerschool voor je. En ze oefenen het ook met je kind, ook fijn toch.

Voor een betere overgang van de basisschool naar de middelbare school

Een grote verandering, van de basisschool naar de middelbare school. Stel dat je tiener nog moeite heeft met rekenen, dan kan een zomerschool ook hierin helpen. Door het werken aan de basis, ga je een stuk zekerder het nieuwe schooljaar in.

Voor een soepele overgang naar een volgende klas

Door op het gemiddelde niveau uit te komen, is de overgang naar een nieuwe klas soepeler. Kinderen die een half jaar of meer achterlopen, hebben vaak een negatieve ervaring in de nieuwe klas als de school niet aan maatwerk doet.

En helaas is dit niet op alle scholen al zo gespecialiseerd aanwezig. Het gevolg is dat een kind altijd druk voelt en presteren boven zijn of haar kunnen ‘moet’.

Voorkomen dat je kind het jaar moet overdoen

Ik begreep van de buurvrouw dat haar dochter de zomerschool gaat doen, in samenspraak met school. Door het volgen van de zomerschool hoefde ze dan niet een jaar over te doen. Dit omdat ze met twijfel overging en ze hoopten dat de zomerschool een positief effect zou hebben op achterstanden.

Wat maakt een zomerschool geschikt voor het wegwerken van leerachterstanden?

Onderzoek geeft aan dat zomerscholen effectief kunnen zijn, als er aan deze voorwaarden voldaan wordt:

 • Leerlingen leren in kleine groepen (maximaal 15 leerlingen). Hierdoor is de instructietijd optimaal. Ook helpt het kinderen in het kunnen concentreren. Een klas van 30 is vandaag de dag geen uitzondering meer. Fijn als het dus in een kleinere setting kan!
 • Het programma is gericht op het inhalen van leerachterstanden.
 • Er zijn ook zomerscholen die een combinatie van spelen / leren aanbieden. Bij deze scholen kunnen de leerdoelen ook vrijblijvender en meer algemeen zijn. Denk aan het aanbieden van rekenworkshops. Een gedachte kan zijn: ‘kies wat je leuk vindt, dan leer je ook’.
 • Ouders zijn betrokken en stimuleren het programma helemaal af te maken.
 • Uitval is funest, zeker omdat dan niet alle onderdelen aan bod zijn gekomen. Helemaal bij een achterstand wil je dit niet.. En iets wat moeilijk is, kost ook veel doorzettingsvermogen. Het is fijn als ouders hun kind dan positief weten te stimuleren.
 • De lesstof is gestructureerd.
 • Dit geeft overzicht en biedt een gerichte aanpak.
 • Gediplomeerde leerkrachten geven de begeleiding vorm.
 • Ze hebben hoge verwachtingen van de leerlingen.
 • In hun feedback en begeleiding benaderen ze de leerling positief.
 • Het onderwijs dient maatwerk te zijn, aan te sluiten bij de specifieke onderwijsbehoefte van het kind. De één is al ver met rekenen maar heeft moeite met begrijpend lezen. En de ander vindt spelling lastig en heeft daardoor lichte achterstand bij andere vakken. Dit maakt dat iedere achterstand op een andere leermanier weggewerkt moet worden.
 • Voor jonge kinderen is spel belangrijk. Ze leren door te spelen, daarnaast is sociale interactie heel belangrijk voor hun taalontwikkeling.
 • En ook hier doet de leerkracht er toe. Deze is van groot belang in het uitdenken van de activiteiten en om een veilige speelomgeving op te zetten.

Balans

Als je kiest voor een zomerschool is het wel goed dat er ook balans in aangebracht wordt; je kind heeft niet voor niets 6 weken vakantie om bij te komen van een jaar school. Als het vervolgens in de zomervakantie gewoon ‘door’ gaat blijft er van die vakantie weinig over.

Daarom wordt geadviseerd om maximaal 1 week of 1 tot 3 uur per week aan bijles te besteden en de rest gewoon lekker te laten genieten van de vakantie. Want ook hiervan leert een kind ontzettend veel, ook al zijn het geen schoolvakken.

Heeft jouw kind wel eens gebruik gemaakt van een zomerschool? En hoe is je dit bevallen?

Mirjam de Stigter