Skip to Content

Schoolverzuim; krijg je een boete als je gaat spijbelen of bij ongeoorloofd verlof?

Schoolverzuim; krijg je een boete als je gaat spijbelen of bij ongeoorloofd verlof?

Bijna iedere volwassene heeft ooit een uurtje gespijbeld. Van de gymles of voor een wiskundetoets die er nog niet goed genoeg in zat. Schoolverzuim heet dat officieel.

Je was op dat moment ongeoorloofd afwezig. Spijbelen is nog steeds van deze tijd. Er is wel een verschil tussen incidenteel of eenmalig een keer een gymles skippen of een gedeelte van de dag wegblijven.

Wanneer we van schoolverzuim spreken

Onder schoolverzuim wordt verstaan: Het ongeoorloofd afwezig zijn bij:

 • Enkele lessen of
 • Een gedeelte van de dag
 • Een hele dag
 • Of meerdere dagen

Scholen zijn wettelijk verplicht om al het schoolverzuim bij te houden. Bij ziekte noemen we dit geoorloofd verzuim. Je bent afwezig, maar het heeft een geldige reden. Spijbelen is ongeoorloofd afwezig en wordt ook wel schoolverzuim genoemd.

Hoe gaat een school met schoolverzuim om?

Een school houdt bij hoeveel dagdelen / dagen het kind niet op school is. In het basisonderwijs gaat dit vaak per dagdeel. Het kan zijn dat school dit bijhoudt in het leerlingvolgsysteem.

Een bekend voorbeeld daarvan is ParnasSys. Als ouder kun je op afstand ook meekijken als de school dit overzicht openzet voor ouders. Het kan in situaties fijn zijn om zo ook zelf te kijken naar het aanwezig zijn van je kind.

Als blijkt dat een kind meerdere keren ongeoorloofd afwezig is, krijgt de leerplichtambtenaar van de gemeente een melding. Vaak zal deze contact opnemen met school en de ouders van het kind zelf.

Als het kind ouder is als 12, kan het ook zijn dat de leerplichtambtenaar direct een proces-verbaal opmaakt. In de regel geldt dat als je 16 uur in 4 opeenvolgende weken ongeoorloofd afwezig bent, je te maken krijgt met de leerplichtambtenaar.

Maatregelen die een leerplichtambtenaar kan treffen

Het doel van een leerplichtambtenaar is om ervoor te zorgen dat het kind weer naar school gaat. En zo snel mogelijk. Dit om een succesvolle toekomst van de leerling zoveel mogelijk te stimuleren en mogelijk te maken.

Daarbij kan de leerplichtambtenaar ook kijken naar de factoren. Waarom gaat deze leerling spijbelen? En zit er een patroon in?

Een leerplichtambtenaar is gerechtigd om maatregelen te nemen die schoolverzuim tegengaan:

 • Het geven van een boete.
 • Een proces-verbaal opmaken
 • Een gesprek aangaan met leerling, ouders en andere betrokkenen
 • Verwijzing naar bureau Halt voor de scholier(e)
 • In uiterste gevallen: een celstraf voor ouders

Boete schoolverzuim

Veel mensen weten wel iets van een boete en spijbelen. Hoe hoog is deze boete precies? Dit kan flink oplopen. Als richtlijn wordt aangehouden dat als een kind 1 dag afwezig is, je een boete tegemoet kunt zien van €100.

Als gezin kun je voor 1 week afwezigheid maximaal voor €600 beboet worden. En bij 2 weken afwezigheid is de maximale hoogte van de boete voor een gezin maar liefst €900.

Een boete komt meer voor dan je wellicht denkt. Eén van de meest voorkomende oorzaken is een vakantie boeken buiten het schoolvakantieschema om.

Ook een slechte communicatie tussen school en ouders kunnen meespelen, evenals problemen in de thuissituatie.

Wat kun je tegen spijbelen zelf doen?

Als je merkt dat je kind spijbelt, is het belangrijk om dit zo snel mogelijk bespreekbaar te maken:

 • Bespreek met je kind de feiten. Vertel dat je weet dat hij/zij gespijbeld heeft en dat je graag de reden wilt weten.
 • Als je de reden weet, kijk dan naar oplossingen om wel naar school te gaan. Is het zo dat je kind het vak heel moeilijk vind? En is bijles of oefenen met een klasgenoot op de stof een manier om toch naar de les te gaan? Is het onder invloed van vrienden? Wordt je kind gepest? Allemaal oorzaken die om een andere oplossing vragen.
 • Laat je kind de gevolgen ook ervaren en accepteren. Als die boete er komt, dan kan een consequentie zijn dat je kind een gedeelte of de gehele boete betaalt.
 • Ga in gesprek met school en de leerplichtambtenaar met je kind erbij. Stel gezamenlijk een plan op. Het is belangrijk dat je kind zich ook verantwoordelijk voelt voor het slagen van dit plan.

Zelf was ik een brave Hendrika op school, maar ik kan me wel heel goed voorstellen hoe machteloos én boos tegelijk je je kunt voelen als je kind spijbelt.

En hoeveel zorgen je kunt maken als blijkt dat het komt door slechte invloed van vrienden. Of als je kind gepest wordt en daardoor niet naar school durft.

Vertrouwen uitspreken en hebben in je kind is essentieel. Evenals belangstelling blijven tonen voor hoe de dag gegaan is, wie de vrienden zijn met wie je kind omgaat en ook of je ergens in kunt helpen.

Heb jij wel eens te maken gehad met schoolverzuim bij je kind? En wat heeft hierin geholpen om hier een omkeer in te maken? Het zou fijn zijn als je een reactie wilt achterlaten!

Mirjam de Stigter