Skip to Content

Snappet kind; niveau school oefenen via tablet of app voordelen en nadelen

Snappet kind; niveau school oefenen via tablet of app voordelen en nadelen

‘Mam, ik heb op de Snappet gewerkt vandaag voor het eerst en mijn rekenles was geheel foutloos!’ De wat? Het blijkt om een digitaal onderwijsplatform te gaan, die kinderen in de klas op hun tablet of chromebooks kunnen gebruiken. Voor iedere leerling van groep 4 tot 8 is het gebruik van Snappet zo mogelijk.

Het grote voordeel aan Snappet is dat het kind het dus op hun tablet kan maken, de leerkracht minder werkdruk heeft (want de Snappet kijkt ook nog eens na!) en dat er veel mogelijkheid tot differentiatie is.

Dus: Snappet zorgt ervoor dat je kind op zijn of haar eigen niveau de rekenles maakt. Het is niet zo dat Snappet de leerkracht vervangt. Nee die blijft gelukkig in de klas. De leerkracht geeft namelijk de instructie.

Snappet heeft hierbij diverse ondersteuningsfuncties. Zo kan de instructie bijvoorbeeld herhaald worden. Het maken van de les, de verwerking, gebeurt op de Snappet. Hoe zit het met het gebruik van Snappet in de klassenpraktijk? En zoals bij alles met internet: is dit wel veilig?

Wat is Snappet?

Snappet is een digitaal onderwijsplatform. Bij veel scholen wordt het gebruik van Snappet gefaseerd ingevoerd. Zo is er bij ons op school begonnen met leerlingen uit groep 5 via Snappet de rekenlessen te laten werken.

Iedere leerling heeft hiervoor een eigen tablet of chromebook nodig, wij gebruiken op school chromebooks.

De leerkracht kan de startopgave zo klassikaal laten maken. Bijvoorbeeld bij de vraag: ‘We vullen aan tot 100 in de rekenles vandaag. Als ik er 30 heb, hoe groot moet de sprong op de getallenlijn zijn wil ik bij 100 uitkomen?’

Na enige denktijd tikken de kinderen het goede antwoord in. Dit antwoord verschijnt dan op het digibord (tegelijk). Zo hoeven kinderen niet hun vinger op te steken, doet iedereen actief mee en kan er van elkaar geleerd worden.

Hoe werkt het

Snappet kind; niveau school oefenen via tablet of app voordelen en nadelen - Mamaliefde

De leerkracht kan instellen welke kinderen meteen mogen beginnen met de les. Dit zijn de kinderen die het streefniveau behaald hebben.

Zij hoeven dus niet met de klassikale instructie mee te doen, maar starten meteen met de verwerking op hun Chromebook/tablet. En welke kinderen baat hebben bij verlengde instructie.

Door Snappet te gebruiken, is er differentiatie in de klas. Niet ieder kind rekent op hetzelfde niveau. Snappet maakt het mogelijk om met al deze rekenniveaus rekening te houden en bij iedere individuele leerling qua rekenniveau aan te sluiten.

De Snappet maakt het mogelijk dat leerling zelfstandig de stof maken en daarbij direct feedback ontvangen.

De leerkracht kan tijdens de les alle kinderen volgen. Zo ziet hij of zij meteen welke kinderen de som goed en fout gemaakt hebben. Zo kan er eerder ingespeeld worden op extra instructie als zonder Snappet.

Zonder Snappet kijkt de leerkracht de rekenles aan het einde van de ochtend of middag na en kan er pas de volgende dag op de fouten teruggekomen worden.

Een onderdeel in Snappet is de analyse van de individuele voortgang. Via de eigen leerkrachtinlog kan de leerkracht bekijken hoe de voortgang per kind op rekenonderdelen is. Zo is in 1 oogopslag te zien welke kinderen nog meer oefening met de getallenlijn, procenten, breuken of meten en meetkunde nodig hebben (als voorbeeld).

In de snappet zit ‘het plusje’. Dit gebruiken wij op school voor de laatste 5 minuten van de rekenles. Aan het einde van de dag kijkt de leerkracht hoe de leerlingen de rekenles hebben gemaakt. Dit is geen nakijken, dat doet de software van de Snappet.

Wel analyseert de leerkracht hoe de kinderen de stof gemaakt hebben en plant het vervolg in. Via het groepsoverzicht kan de leerkracht inplannen welke kinderen de volgende les verlengde instructie nodig hebben.

Verlengde instructie betekent dat ze in een kleine groepje, onder leiding van de leerkracht, extra instructie bij de rekenstof krijgen.

De lesstof in Snappet past zich aan aan het niveau van de leerling. Het niveau wordt door Snappet zelf bepaald aan de hand van eerder gemaakte opgaven.

Dit werkt heel motiverend: kinderen die de lesstof beheersen krijgen moeilijkere vragen. En kinderen die de lesstof lastig vinden, krijgen juist wat makkelijkere vragen. Zo kan ieder kind groeien op zijn of haar eigen niveau en tempo.

Bovendien laat Snappet aan het kind en aan de leerkracht zien welke lesstof hij of zij nog niet genoeg onder de knie heeft. Zo kan ieder kind dus werken aan zijn of haar eigen leerdoelen.

Meer informatie vind je hier.

De voor en nadelen van Snappet

Snappet kind; niveau school oefenen via tablet of app voordelen en nadelen - Mamaliefde

Het gebruik van Snappet heeft veel voordelen voor zowel het kind als de leerkracht. Bijvoorbeeld:

 • Ieder kind werkt op zijn eigen chromebook of tablet. Dit komt de concentratie ten goede.
 • Kinderen raken meer vertrouwd met digitale leermiddelen
 • De stof van Snappet is adaptief: dat wil zeggen dat de stof aangepast wordt naar het niveau van het kind.
 • De feedback van Snappet is direct.
 • Snappet kijkt de toets na. Dit zorgt voor werkdrukvermindering bij de leerkracht. Ook heeft de leerkracht zo de kans om onder de rekenles al begeleide en verlengde instructie te geven.
 • De leerkracht krijgt mooie overzichten van zowel individueel als groepsresultaat. Deze kun je als ouders ook inzien (individueel)
 • Het niveau kan gemakkelijk aangepast worden

Nadelen van het gebruik van Snappet;

 • Kinderen krijgen vrij snel een – , bij een bepaalde score zelfs een – met een rode streep eronder. Als je last hebt van faalangst, kan dit een negatief effect hebben.
 • Computervaardigheden of dyslectie kunnen zorgen dat kinderen niet scoren op hun echte niveau. Bijvoorbeeld bij een snelheidstoets. Het kan dan zijn dat het kind in het aantal seconden niet het antwoord intikt, terwijl het dit wel weet en ook qua snelheid kan benoemen.
 • De feedback via Snappet is beperkt. Er is geen uitleg bij.
 • Bij thuisonderwijs: de leerkracht op afstand en de ouder met eigen werk bezig? Je ziet niet hoe een kind aan een antwoord komt, welke rekenstrategie of denkstrategie hierachter zit.
 • Voor de schrijfvaardigheid van kinderen is werken op enkel digitale leermiddelen niet bevorderend.
 • De kinderen leren op papier beter dan van een computer; door de informatie op te schrijven maak je een connectie tussen linker en rechter hersenhelft waardoor je het beter kan onthouden.

Voor welke groep en welke vakken is Snappet geschikt?

Snappet is te gebruiken voor de groepen 3 t/m 8. De vakken waarvoor je Snappet gebruiken kunt zijn taal, spelling en rekenen. Het is wel belangrijk dat school gebruikt maakt van het directie instructiemodel. Hier sluit het gebruik van Snappet het beste bij aan.

Veel scholen beginnen echter pas in groep 4 met het gebruik van de Snappet omdat ze in groep 3 ook een hoop andere vaardigheden leren zoals schrijven met de hand.

Mirjam de Stigter