De zomervakantie staat alweer voor de deur en dat betekent; 6 weken geen school voor de kinderen, dus 6 weken genieten van hun vrijheid. En even heel eerlijk, dat hebben ze ook gewoon nodig, net zoals dat volwassenen dat zo nu en dan nodig hebben. Omdat de schoolvakanties verschillen per regio, deel ik een handig overzicht met jullie, zodat je alles al in je agenda kunt neerpennen. En om het geheel compleet te maken zet ik er ook meteen de algemeen erkende feestdagen erbij.

Schoolvakanties

Om de schoolvakanties te spreiden heeft Nederland 3 regio’s. Dit zijn de regio’s Noord, Midden en Zuid. De vakantiespreiding vermindert de vakantiedrukte in de schoolvakanties, vandaar dat men hiervoor gekozen heeft. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt de data voor de kerstvakantie, en 1 week meivakantie ook landelijk vast. Basisscholen moeten zich aan deze data houden.

Het ministerie geeft adviesdata voor de voorjaarsvakantie en de herfstvakantie. Basisscholen bepalen ook zelf of zij de verplichte week meivakantie willen verlengen. Bijvoorbeeld tot 2 weken. Een school mag hiervan afwijken. In de schoolgids (of op de website van de school) kun je lezen wanneer deze vakanties precies zullen zijn.

Welke provincies en gemeenten behoren tot welke regio?

Regio Noord

Regio Midden

 • Flevoland: Zeewolde
 • Gelderland: Aalten, Apeldoorn, Barneveld, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Buren, Culemborg, Doetinchem, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Geldermalsen, Harderwijk, Heerde, Lingewaal, Lochem, Montferland (behalve de voormalige gemeente Didam), Neder-Betuwe (behalve de voormalige gemeente Dodewaard), Neerijnen, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Scherpenzeel, Tiel, Voorst, Wageningen, Winterswijk en Zutphen
 • Noord-Brabant; Werkendam (behalve de kernen Hank en Dussen) en Woudrichem
 • Utrecht: Alle gemeenten behalve Eemnes en de voormalige gemeente Abcoude
 • Zuid-Holland: Alle gemeenten

Regio Zuid

 • Gelderland; Arnhem, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Groesbeek, Heumen, Neder-Betuwe (alleen de voormalige gemeente Dodewaard), Lingewaard, Maasdriel, Millingen a/d Rijn, Montferland (alleen de voormalige gemeente Didam), Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Ubbergen, Westervoort, West Maas en Waal, Wijchen, Zaltbommel en Zevenaar.
 • Limburg: Alle gemeenten
 • Noord-Brabant: Alle gemeenten behalve Woudrichem en de kernen Sleeuwijk, Nieuwendijk en Werkendam in de gemeente Werkendam
 • Zeeland: Alle gemeenten

Schoolvakanties 2020-2021

Regio Noord Regio Midden Regio Zuid

Herfstvakantie

10 oktober t/m 18 oktober 2020 17 oktober t/m 25 oktober 2020 17 oktober t/m 25 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020 t/m 3 januari 2021 19 december 2020 t/m 3 januari 2021 19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari t/m 28 februari 2021 20 februari t/m 28 februari 2021 13 februari t/m 21 februari 2021

Meivakantie

1 mei t/m 9 mei 2021 1 mei t/m 9 mei 2021 1 mei t/m 9 mei 2021

Zomervakantie

10 juli t/m 22 augustus 2021 17 juli t/m 29 augustus 2021 24 juli t/m 5 september 2021

Schoolvakanties 2021-2022

Regio Noord Regio Midden Regio Zuid

Herfstvakantie

16 oktober t/m 24 oktober 2021 16 oktober t/m 24 oktober 2021 23 oktober t/m 31 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021 t/m 9 januari 2022 25 december 2021 t/m 9 januari 2022 25 december 2021 t/m 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie

19 februari t/m 27 februari 2022 26 februari t/m 6 maart 2022 26 februari t/m 6 maart 2022

Meivakantie

30 april t/m 8 mei 2022 30 april t/m 8 mei 2022 30 april t/m 8 mei 2022

Zomervakantie

16 juli t/m 28 augustus 2022 9 juli t/m 21 augustus 2022 23 juli t/m 4 september 2022

Op algemeen erkende feestdagen is uw kind vrij van school. Zoals met Kerst en met Pasen bijvoorbeeld. Ook de leraren zijn dan vrij en de school is gesloten. Daarnaast zijn er ook feestdagen waarbij de school zelf kan bepalen of de kinderen vrij zijn of niet. Op de volgende algemeen erkende feestdagen zijn scholen gesloten:

Lees ook: Kalender met bijzondere feestdagen

Koningsdag en Bevrijdingsdag vrije dag?

Scholen kunnen, indien zij dit willen, activiteiten organiseren op Koningsdag of Bevrijdingsdag. Belangrijke kanttekening hierbij is dat de leerlingen niet verplicht zijn om aan die activiteiten mee te doen. Scholen die dit willen doen, moeten zich wel houden aan de regels die hiervoor gelden: de medezeggenschapsraad moet instemmen met het voorstel en de school moet de cao-afspraken nakomen. Ook moet de school de ouders en de leerlingen goed informeren over alle afspraken rondom de activiteiten. Over het algemeen zijn de kinderen op deze erkende feestdagen gewoon vrij, maar de mogelijkheid is er dus wel.

Lees ook: Bevrijdingsdag festivals; de leukste evenementen om met kinderen te bezoeken

Religieuze feestdagen

Scholen zijn bevoegd om leerlingen vrij geven op andere (religieuze) feestdagen dan de algemeen erkende feestdagen. Hiervoor kan een ook studiedag worden ingepland. Dit geldt dan wel voor álle leerlingen van de school. Dus niet alleen voor de leerlingen die op de vrije dag een religieuze plicht vervullen of een religieus feest vieren. Je kunt bij religieuze feestdagen denken aan Goede Vrijdag, het Suikerfeest of Bid- en Dankdag voor Gewas en Arbeid. Scholen zijn verplicht om deze vrije dagen te publiceren in de schoolgids of op de website van de school. Dit is noodzakelijk zodat alle ouders voor aanvang van het nieuwe schooljaar hiervan op de hoogte zijn. Ook moeten scholen voldoen aan de wettelijke voorschriften voor het aantal uren onderwijstijd.

Vrijstelling voor plichten in verband met godsdienst of levensovertuiging

Moet een kind plichten vervullen voor zijn religie of levensovertuiging? En is er door de school geen vrije dag ingeroosterd, dan is het in bepaalde gevallen toch mogelijk dat een leerling vrij krijgt*. Het kind krijgt dan een vrijstelling van de leerplicht voor ‘plichten in verband met godsdienst of levensovertuiging’.

Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden:

 • Ouders moeten de directeur van de school hiervan uiterlijk 2 dagen van tevoren op de hoogte brengen;
 • De vrijstelling geldt alleen voor de dag waarop uw kind de plicht moet vervullen.

*Zijn er meerdere dagen waarop het kind de plicht kan vervullen, dan moet dit zoveel mogelijk worden gedaan op een dag dat het kind niet naar school hoeft. Zijn er 2 tot 10 dagen nodig om de plicht te vervullen dan moet dit met goede argumenten uitgelegd worden aan de directeur van de school. Indien de directeur van mening is dat het “gewichtige omstandigheden” zijn, dan zal het kind vrijstelling krijgen. Indien er meer dan 10 dagen nodig zijn, dan zal dit moeten worden toegelicht bij de leerplichtambtenaar. Deze zal dan kijken of een vrijstelling kan worden verleend. Is het noodzakelijk dat het kind naar het buitenland moet, dan kun je geen vrijstelling aanvragen voor de reisdag voor óf na het vervullen van de plicht.

Lees ook: Leerplicht; Leeftijd tot wanneer & vrijstelling / boete

Vrij met carnaval

Kinderen kunnen geen vrijstelling van de leerplicht krijgen voor Carnaval. Carnaval duurt van zondag tot dinsdagavond. Er is dus voldoende mogelijkheid om na schooltijd Carnaval te vieren. In de praktijk plannen veel scholen in het zuiden van Nederland een korte vakantie tijdens Carnaval.

ADV & Studiedagen

Naast vakanties en vrije dagen, plannen de meeste scholen ook adv- en studiedagen in. De een verspreidt ze over het jaar en zorgt voor verlengde weekenden, of kiest bijvoorbeeld voor de vrijdag na Hemelvaartsdag voor een extra lang weekend. Het aantal studiedagen kan per school verschillen, dit is onder andere afhankelijk van de lestijd. Scholen moeten zich houden aan de wettelijk verplichte onderwijstijd. Dit is het aantal uren dat leerlingen onderwijs krijgen in 8 schooljaren. Hoe ze dat inplannen, bijvoorbeeld kleuters vrij op vrijdagmiddag en vervolgens langere dagen of minder studiedagen mogen ze zelf kiezen. Ook is het niet verplicht om de woensdagmiddag vrij te houden.

ADV-dagen en studiedagen voor het personeel op de basisschool mogen echter nooit van invloed zijn op het vaststellen van de schoolweken. De school moet er bij het inplannen van deze dagen rekening mee houden dat ze geen extra vrije dagen inroostert bovenop de vrije dagen die wettelijk zijn toegestaan.

Lees ook: Wat te doen tijdens studiedag op school; Tips voor leuke uitjes en activiteiten om iets leuks te doen

Verplichte onderwijstijd basisschool

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Leerlingen moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur les krijgen. In de laatste 4 schooljaren (bovenbouw) 3.760 uur. De 240 uur die overblijven, kunnen scholen verdelen over de onderbouw en bovenbouw. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag.

De groepen 3 tot en met 8 hebben een 5-daagse schoolweek. Basisscholen mogen maximaal 7 keer per jaar een 4-daagse schoolweek inroosteren. Dit is naast de weken die al 4-daags zijn omdat de school gesloten is door een algemene feestdag. Scholen moeten 4-daagse lesweken in de schoolgids vermelden en goed verdelen over het schooljaar. De 5-daagse schoolweek is voor leerlingen uit groep 1 en 2 van de basisschool niet verplicht.

Heb jij de vakanties en vrije dagen voor volgend jaar op de kalender gezet?

Lees ook: