Skip to Content

Uitgestelde aandacht in klas of thuis; wat is het, stappenplan en tips hoe mee omgaan

Uitgestelde aandacht in klas of thuis; wat is het, stappenplan en tips hoe mee omgaan

Een bespreking laatst op school, waar ik als intern begeleider bij was. Deze leerling zat niet lekker in haar vel en had aandacht nodig. Ze zocht vele keren op een dag de juf op.

Met vragen of om een verhaaltje te vertellen. De juf deelde in een oudergesprek met ouders dat dit gebeurde. En dat het zo vaak gebeurde, dat ze amper aan andere kinderen in de klas toekwam.

Gelukkig had deze juf een helpende oplossing. Dat het helpend is als deze leerling, laten we haar even Sara noemen, leert van uitgestelde aandacht. Wat is uitgestelde aandacht precies? En hoe gaat dit bij Sara in de praktijk er aan toe?

Uitgestelde aandacht

Uitgestelde aandacht betekent dat een kind leert om niet direct een vraag te stellen én antwoord te krijgen. Een kind dat traint in uitgestelde aandacht geeft wel aan dat deze iets wil vragen. En kan aansluitend wachten tot de leerkracht tijd heeft en de vraag beantwoordt.

Het trainen van uitgestelde aandacht heeft te maken met zelfstandigheid. En in het verlengde ervan ook met zelfstandig werken. De truc erachter is dat een kind probeert om in de wachttijd, zelf nog een keer te kijken. Naar de som of de vraag die deze niet in één keer weet.

Het kan zijn dat de leerling dan toch zelf de som of de taak op kan lossen. En dit geeft weer een succeservaring. Kinderen worden zo zelfstandiger en krijgen meer zelfvertrouwen.

Observeer het kind

Het kan helpen om eens in de thuis- / of klassensituatie te observeren.

Wanneer heeft het kind moeite met uitgestelde aandacht? Als dit iedere keer bij de rekenles is, kan het zijn dat ze de stof te moeilijk vindt of te makkelijk. Dan kan er gericht op ingespeeld worden door nog een keer de stof te herhalen.

Ook kan het helpen om de uitleg op een andere manier aan te pakken. Met meer concreet materiaal, zoals we dat in onderwijstaal zeggen

. Eigenlijk bedoelen we daarmee, met blokjes, weegschalen, houten pizzapunten. Alles om lekker mee te handelen en zo het abstracte tastbaar te maken.

Uitgestelde aandacht oefenen

Hoe kun je uitgestelde aandacht nu oefenen? Want ook thuis kan het zijn dat je kind constant alles vraagt. Van drinken krijgen tot het helpen met het huiswerk. En van waar de voetbalspullen liggen tot waar de huissleutel is gebleven.

Als je dit gaat oefenen, is het wel fijn als je jezelf op en topfit voelt. Want het kan wel even een langere adem vragen. 😉 En consequent blijven draagt mee aan het slagen.

  • Pak een kookwekker, zeg dat je een tijdschrift leest / de krant / iets voor jezelf en je kind tot de kookwekker gaat zichzelf vermaakt. Als er vragen of problemen zijn, dan dient deze ook zelf op te lossen. Na de 10 minuten, als de kookwekker gaat, bespreek je hoe het ging.
  • Wat als je kind toch binnen die 10 minuten komt? Dan zet je de timer weer opnieuw. En als het voor de tweede keer begint, weer opnieuw. Dit kun je opbouwen. Van 1 keer op een ochtend 10 minuten, tot 2 keer per dag 10 minuten.
  • Speel samen een spelletje. Begin bijvoorbeeld met de lego of duplo. Verwoord samen wat je gaat maken. Als het spel zo samen begonnen is, spreek dan af dat je kind nu 10 minuten zelf gaat spelen. Het is wel heel leuk om het te observeren. En te kijken wat er gebeurt.
  • In de klas hebben leerkrachten wel eens een bloemenslinger om of een hoedje op. Als dit omhangt of opstaat, mogen kinderen niet storen. Je kunt dit zelf thuis ook doen. Als je kookt en een hesje aan hebt of een kookschort, is het even niet storen.

Hoe gaat uitgestelde aandacht in de klas op school?

Uitgestelde aandacht in klas of thuis; wat is het, stappenplan en tips hoe mee omgaan - Mamaliefde

Er zijn verschillende manieren hoe er met uitgestelde aandacht in de klas omgegaan wordt. Hierbij drie vormen die op veel scholen toegepast worden:

  • Zo kan er met een vierkant blokje gewerkt worden. Een kind legt het blokje op rood als deze graag wil dat de juf langskomt. Het kan zijn dat de juf een loopronde heeft. Dan weet het kind hoe lang het kan duren voor de juf bij de tafel komt. Het kan ook dat de juf aan het bureau observeert / werkt en direct komt.
  • Andere scholen geven een schriftje. Als het kind een vraag heeft, kan het dit in het schriftje opschrijven en de betreffende taak of som overslaan. Na een afgesproken tijd wenkt de leerkracht degene met een schriftje om te komen.
  • Het stoplicht in de klas. Er is een groen, rood en oranje stoplicht. Er zijn verschillende manieren hoe ermee gewerkt wordt. Zo kan het over het geluidsniveau gaan (groen is hardop praten, rood is stil werken). Maar ook over een vraag stellen: rood is niet naar de leerkracht, oranje is overleggen bij een vraag en groen is vrij naar de leerkracht en direct contact.

Heeft jouw kind moeite met uitgestelde aandacht? En wat zou helpend zijn voor jouw kind om dit te trainen?

Mirjam de Stigter