Skip to Content

De vrijwillige ouderbijdrage; hoe vrijwillig is die nu eigenlijk?

De vrijwillige ouderbijdrage; hoe vrijwillig is die nu eigenlijk?

Elk jaar in oktober krijg je van de basisschool een e-mail met de vraag of wij de vrijwillige ouderbijdrage willen overmaken. Zoals de meeste ouders in Nederland, want niet alle scholen vragen een vrijwillige bijdrage.

Maar waarom bestaat deze bijdrage? Want het basisonderwijs in ons land is toch gratis? En wat moet je nou eigenlijk weten over deze vrijwillige ouderbijdrage?

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?

In Nederland betaalt de overheid het onderwijs voor basisscholieren. Daarnaast mogen scholen wel een vrijwillige bijdrage vragen aan de ouders van deze kinderen. Dit kan geregeld zijn vanuit school, maar vaak is het ook zo dat dit geld uitgegeven wordt door de oudervereniging / ouderraad.

Het geld wordt dan bijvoorbeeld besteed aan limonade tijdens de avondvierdaagse, cadeautje met Sinterklaas of een Paasontbijt en het kamp van groep 8. Scholen kunnen ervoor kiezen om één bedrag per jaar te vragen of om per extra activiteit een bijdrage te vragen.

Bijvoorbeeld bovenstaande activiteiten en een bijdrage voor een schoolreisje. In de schoolgids moet het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage staan.

De keuze is aan de ouder

Elke ouder mag zelf kiezen of hij de vrijwillige ouderbijdrage wil betalen, ongeacht het feit of hij het zich kan veroorloven. Daarnaast kan hij er ook voor kiezen om een lager danwel hoger bedrag over te maken naar school.

Continurooster

Is er op de school van jouw kinderen een continurooster? Dan mag de school geen extra geld eisen voor het overblijven, omdat de kinderen tussen de middag verplicht op school moeten blijven. Het vragen van een vrijwillige bijdrage is wel toegestaan.

Medezeggenschapsraad

Ouders in de medezeggenschapsraad moeten het eens zijn met de hoogte van de gevraagde vrijwillige ouderbijdrage.

Altijd melding

Scholen moeten altijd duidelijk melden dat het om een vrijwillige bijdrage gaat. Wat dus betekent dat wanneer je als ouder niet betaalt, om welke reden dan ook, je kind niet mag worden uitgesloten van verplichte activiteiten van de basisschool welke een onderdeel is van het lesprogramma.

Op 17 december 2019 is een wet aangenomen waardoor het niet meer is toegestaan om leerlingen waarvan ouders deze bijdrage niet hebben betaald, uit te sluiten van het schoolreisje!

Is het onderdeel niet verplicht, dan mag de school jullie kind de toegang ontzeggen. School moet wel zorgen voor opvang als deze activiteit onder schooltijd wordt gegeven.

De hoogte van de bijdrage

Elke school mag zelf bepalen hoe hoog de vrijwillige ouderbijdrage wordt. Dit moet vervolgens wel goedgekeurd worden door de medezeggenschapsraad waar ouders inzitten.

Sommige scholen vragen geen enkele ouderbijdrage en andere scholen vragen € 100,-. Er is nog geen maximum gesteld door de minister.

Laptop of tablet

Op basisscholen zie je steeds meer het gebruik van een laptop of tablet. Sommige scholen gebruiken de vrijwillige ouderbijdrage om deze te bekostigen. Wanneer je geen ouderbijdrage hebt betaald, maar de tablet is wel verplicht, dan moet de school voor een tablet of alternatief zorgen.

Vrijwillige ouderbijdrage in het voortgezet onderwijs

Het middelbaar onderwijs kent twee vrijwillige ouderbijdragen:

  • Een bijdrage voor verplichte onderdelen: als deze bijdrage niet wordt voldaan, dan mag jouw kind te allen tijde meedoen aan deze onderdelen. In de schoolgids vind je de verplichte onderdelen terug.
  • Een bijdrage voor niet-verplichte onderdelen: wanneer je deze bijdrage niet betaalt, dan mag de school jouw kind weigeren voor de activiteiten die onder deze bijdrage vallen. Denk hierbij aan: huur van kluisjes, buitenlandse excursies of museumbezoekjes.

Wil je toch een bijdrage leveren aan de niet-verplichte onderdelen, maar heb je de middelen niet? Ga dan in gesprek met de school. Mogelijk is er een regeling te treffen dat je gespreid of minder betaalt.

Grafische rekenmachine, gymshirt, gereedschap, boeken of atlas

Voor wiskunde heb je een grafische rekenmachine nodig en voor aardrijkskunde een atlas etc. Beschik je niet over de mogelijkheden om deze aan te schaffen, kijk dan eens rond in je omgeving of iemand er nog één heeft liggen.

Is dit niet het geval, dan is school verplicht om deze gratis ter beschikking te stellen, omdat ze verplicht zijn bij deze vakken.

Tweetalig VWO

Wanneer een school een verplichte bijdrage vraagt, zodat je kind kan worden toegelaten op het tweetalig VWO dan zijn ze in overtreding met de wet. Elk kind heeft ook toegang tot tweetalig VWO en het technasium.

Vragen en antwoorden over de ouderbijdrage vanuit de onderwijsinspectie

Klik op deze link om te lezen of de bijdrage die aan jou wordt gevraagd echt verplicht is om te kunnen deelnemen aan een bepaald onderdeel. Hier zijn de meeste vragen beantwoord.

Excursies in het voortgezet onderwijs

Soms gaan leerlingen een dag skiën in Duitsland en wordt er hiervoor een bijdrage gevraagd. Aangezien dit een niet-verplicht onderdeel is, wordt je kind niet gedwongen hier aan mee te doen en hoef je als ouder niet te betalen.

Wil je wel graag dat je kind meegaat, dan ben je uiteraard wel tot betalen verplicht. Vaak bieden scholen alternatieven aan. Bijvoorbeeld schaatsen in een dorp verderop wat een stuk goedkoper is of worden er gratis activiteiten aangeboden op school.

Buitenlandse excursie

School biedt ook buitenlandse excursies aan, zoals: een paar dagen kamperen in de Ardennen, London of Toscane. Excursies waar een extra bijdrage voor gevraagd wordt.

Gaat het hier echter om een verplicht uitje naar Duitsland om meer te weten te komen over de Tweede Wereldoorlog, omdat dit terugkomt tijdens het examen, dan mag jouw kind alsnog worden buitengesloten, als je geen ouderbijdrage betaalt.

Maar de school moet wel een alternatief bieden, zodat jouw kind toch de informatie krijgt voor het examen, die hij mist doordat hij niet mee mag gaan.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld wil kinderen weer laten meedoen. Kinderen die opgroeien in een gezin dat leeft op bijstandsniveau hebben geen geld voor een sportclub of schoolreisjes.

Stichting leergeld kan ouders die op bijstandsniveau leven op financieel gebied helpen. Klik hier om te bekijken wat zij voor jou kunnen betekenen.

In veel gemeenten is er ook een potje om jouw gezin te helpen, en kan de school deze vergoeding direct bij de gemeente opvragen. Op je school kun je navragen hoe dit is geregeld.

Kritisch

Wees dus kritisch naar school. Ze mogen je niet verplichten tot bepaalde kosten. Wees ook kritisch naar jezelf. Kan en wil jij bijdragen aan de extra activiteiten en steun je daarmee school en je kinderen die blij worden van een Paasontbijt of een dagje skiën?

Doe het dan vooral! Het brengt alle partijen meer dan alleen maar geld. Voornamelijk plezier, dankbaarheid en ontwikkeling.

Anita Schokker