Skip to Content

Helpen op school / ouderbetrokkenheid

Helpen op school / ouderbetrokkenheid

Zodra je kind naar school gaat, of misschien al naar de peuterspeelzaal, komt er een moment dat je gevraagd wordt voor bepaalde taken. Middels een aankondiging op de deur, een mailtje als er niet genoeg aanmeldingen zijn of je wordt aangesproken door de juf of klassenouder in het kader van ouderparticipatie

Omdat jouw moeder dat altijd heeft gedaan, je graag betrokken wilt zijn bij de school van je kind of je gewoon tijd overhebt en het wel gezellig vindt? Er zijn verschillende argumenten te bedenken.

En er zijn er ook heel veel taken, van eenmalig een ochtendje helpen tot structurele verantwoordelijkheden. Want zonder al die ouders zijn veel ‘extraatjes’ zoals kerstontbijt, schoolreisjes, verkeerslessen etc. niet haalbaar.

Ouderparticipatie

Medezeggenschapsraad (MR)

De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur. Dit beleid is meestal van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. Deze personen kunnen ook invloed uitoefenen door middel van de medezeggenschapsraad (MR), die elke school verplicht moet hebben.

Een medezeggenschapsraad bestaat uit ouders, personeel (en leerlingen) die door middel van verkiezingen worden gekozen om de overige leerlingen en ouders te vertegenwoordigen.

Het medezeggenschapsrecht is wettelijk geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen. Er zijn diverse beslissingen die eerst voorgelegd moeten worden aan de MR, denk aan de hoogte van de ouderbijdrage, het ontslag van het schoolbestuur, wijzigingen lesrooster, vakantierooster en meer. Daarnaast mogen ze altijd advies uitbrengen.

Rory helpt ook graag mee op de (basis)school van haar kind. Wat ze doet? “Ik ga mee als er uitjes zijn (bijvoorbeeld ‘Roodkapje zoeken’ in het bos), help mee als hulpouder bij sport- en speldagen.

Ook maak ik schoon (is nog niet eerder voorgekomen omdat mijn dochtertje vorig jaar – toen was ze nog vier jaar – buiten de schoolvakanties weg mocht). Ik heb voorgelezen (maar ik heb de tijd helaas niet om dat structureel te doen).

De klassenmascotte-knuffel heb ik een paar keer – samen met al zijn spulletjes – uitgebreid gewassen. En het belangrijkste: ik ben lid van de Medezeggenschapsraad. Dat laatste is iets wat ik extreem belangrijk vind.

We hebben als oudergeleding van de MR niet alleen een adviserende rol maar ook instemmingsrecht. Ik wil graag betrokken zijn bij de school van mijn kind en invloed uit kunnen oefenen op zaken die van belang zijn voor het goed functioneren de school. Het is toch de school waar mijn kind een jaartje of acht zal doorbrengen.”

Ouderraad (or)

De OR had in het verleden een wettelijke status, maar deze is louter uit deregulerings-oogpunt verdwenen waardoor alleen de MR nog een wettelijke status heeft. Hierdoor kan de invulling van de ouderraad per school verschillen.

Zo zijn er scholen waarbij de klassenouders samen de ouderraad vormen, terwijl op andere scholen de OR meer een adviesfunctie heeft. Voorbeelden van taken zijn:

 • Gevraagd of ongevraagd adviseren aan de MR als geheel of aan de oudergeleding in de MR
  over – met name – die aangelegenheden die de ouders aangaan.
 • Medewerking verlenen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten in overleg met en onder
  verantwoordelijkheid van de schoolleiding.
 • Het beleggen van bijeenkomsten met ouders – in overleg met het bevoegd gezag.
 • Het regelen van een cadeautje voor de juffen- en meesterdag of aan het einde van het schooljaar.

Klassenouder

Bij ons op school hebben ze twee klassenouders per klas; één per leerjaar. Die zijn er om de juffrouw te ondersteunen met van alles en nog wat. Maar vooral het regelen van ouders die kunnen helpen tijdens speciale momenten.

Gemiddeld krijg je wel één keer per maand een mailtje of je ergens bij kan helpen, en soms wel vijf!!! binnen een kwartier. Marjo is nu al twee jaar klassenouder en blikt terug op de taken van wat je allemaal moet regelen.

Koningsspelen

Voor veel kinderen is dit toch wel één van de leukste dagen van het jaar; Koningsdag. Naar school in een oranje outfit, gezellig met de hele klas ontbijten op school, daarna dansen op de muziek van het Koningsdaglied van Kinderen voor Kinderen en dan eindigen met heel veel spelletjes.

Daar zijn natuurlijk ook heel veel ouders voor nodig! Van ouders die helpen met de afwas tot en met meelopen met groepjes. Hanneke schreef een blogje met redenen waarom je beter niet kan helpen tijdens de Koningsdag. Want het is niet allemaal rozengeur en maneschijn.

Poetsmoeder

Je zou verwachten dat je als basisschool een schoonmaakbedrijf hebt die komt schoonmaken. Een paar keer per week moeten dan alle stoeltjes op de tafels zodat er gedweild kan worden. Aan het einde van het schooljaar wordt er echter gevraagd om poetsmoeders.

Op de ene school krijg je dan wat speelgoed mee naar huis wat je tijdens de zomervakantie schoon moet maken. Op de andere school krijg je net zoals Mathilde een emmer en schoonmaakmiddelen om eens goed te gaan schrobben.

Hulpouder Veilig Verkeer Nederland Verkeersexamen

Op de peuterspeelzaal oefenen ze al met oversteken op het zebrapad, dat doen ze zelf.

Bij de kleuters volgt er een verkeersles door de wijk met aandacht voor veilig oversteken en zo wordt dat ieder jaar uitgebreid. In groep 7 moeten kinderen hun verkeersexamen afleggen. Je kent het vast nog wel, eerst wordt je fiets gecontroleerd of hij wel veilig is en daarna mag je een rondje fietsen door de stad.

Vooraf heb je dat natuurlijk al een paar keer geoefend. Langs de route zitten allemaal ouders die goed kijken of je wel op het verkeer let, richting aangeeft en de verkeersregels kent. Zo kan je kind veilig zelfstandig naar school fietsen, handig voor als ze naar de brugklas gaan. 

Merel schreef een blog over haar ervaringen met tips voor als je hulpouder bent bij het officiële VVN Verkeersexamen.

Schoolreisjesmoeder

Tijdens een schoolreisje ga je met de kinderen mee naar een pretpark, of waar de reis ook heen gaat om een groepje te begeleiden. Gezellig met zijn allen in de bus, onderweg voor vermaak zorgen, spugende kinderen assisteren, liedjes zingen etc.

Tijdens het spelen draag je de zorg voor een klein clubje kinderen die alle kanten op stuiteren om op een afgesproken moment op een afgesproken plaats te verschijnen voor de lunch.

Als je geluk hebt worden de rugzakjes op een centrale plek gedropt zodat je je daar geen zorgen over hoeft te maken. Daarna nog even lekker spelen en dan hopen dat aan het einde van de dag iedereen weer in de bus zit, in tegenstelling tot het uitstapje naar Julianatoren waar een kind vergeten was…

Er zijn scholen waarbij meegaan op schoolreisje een eer is en je dus alleen mee ‘mag’ als je ook de rest van het jaar regelmatig hebt geholpen.

Koken

Het aantal keren is op één hand te tellen, maar zo af en toe wordt er gevraagd om gerechten mee te nemen naar school. Denk bijvoorbeeld aan het kerstontbijt of de bbq tijdens het schoolfeest.

Op de ene school ben je gelukkig heel vrij, maar wordt benadrukt dat met name de gerechten en hapjes uit andere culturen zeer gewaardeerd worden. Terwijl op de andere school strenge regels zijn en alles waar mogelijk suiker of andere stoffen inzitten niet toegestaan zijn.

En dan heb je natuurlijk nog de knutselmoeders die helpen tijdens een middag creatief onderwijs, ouders die meelopen naar het zwembad of de gymles, moeders die voorlezen in de klas en ga zo maar door!

Help jij op school?

Linda van Aken
 1. Kim de Jong says:

  Ik zit in de oudervereniging om buitenschoolse activiteiten mee te organiseren en de feestdagen, ik ben klassenouder bij de jongste in de klas, waarbij ik ook automatisch mee mag met schoolreisje als ik wil. Dit is bij ons om het jaar (dit jaar niet). Poetsen aan het einde van het schooljaar hebben ze afgelopen jaar pas voor het eerst gedaan met ouders dit was tijdens schooltijd dus heb ik ook geholpen.

 2. Anita Willems says:

  Nu ik je lijst zo lees, merk ik dat ik aan heel veel meedoe/meedeed op school. Het enige dat ik niet doe is in de raad zitten of klasseouder zijn, dat lijkt teveel op mijn baan in loondienst, dat hoef ik in mijn vrije tijd niet ook nog een keer :-)
  Vorig jaar meegeweest op schoolreis, dat mocht omdat de klasseouder niet kon en ik de bibliotheekboeken deed. Soort beloning….nou, ik vond het de hel! Honderd uitzinnige kinderen die om je heen krioelen. Brrr. Daarvan heeft deze mama gezegd dat ze dat niet meer doet :-)
  Vaders helpen ook veel mee op de school van onze kinderen.
  Als ik kan help ik mee en meestal kan ik wel. Dat doe ik zolang mijn kinderen het leuk vinden dat ik meehelp en zolang ik het zelf leuk vind.

 3. Rory says:

  Fijn om te lezen wat andere moeders doen voor de school van hun kind. Ik ben benieuwd naar alle reacties. Ik heb namelijk wel het gevoel dat het heel veel moeders zijn (en niet vaders) die helpen. Maar is dat ook zo? En oh ja! Ik heb ook nog meegeholpen bij het kerstdiner. Na Kerst stond ik – samen met een andere moeder – op een wel heel hoge trap om de enorme kerstboom af te tuigen. Meer hulp was er niet trouwens. Best pittig als je hoogtevrees hebt. En ik ga mee op schoolreisje dit jaar. Ik doe eigenlijk best veel als ik het zo opschrijf.

Comments are closed.