Skip to Content

Leerplicht leeftijd; tot wanneer leerplichtig?

Leerplicht leeftijd; tot wanneer leerplichtig?

Veel jonge gezinnen maken dankbaar gebruik van het feit dat ze buiten schoolvakanties om op vakantie kunnen gaan. Het is goedkoper (en dat kan echt behoorlijk oplopen) en scheelt veel drukte.

Maar helaas: ook deze kinderen groeien op en worden 5. En dan is het gedaan met de pret: je kind is leerplichtig! Hoe zit het nu precies en wat mag wel en wat niet?

Leerplichtig vanaf 5 jaar

Hoewel de meeste kinderen in Nederland naar school gaan als ze 4 jaar geworden zijn, is een kind pas leerplichtig als hij 5 jaar is. Het eerste jaar op school mag je dus nog lekker op vakantie terwijl je kind eigenlijk gewoon school heeft. Deze leerplicht duurt tot ze 16 zijn. Maar ook daarna ben je nog niet van deze leerplicht af, alleen heet het dan anders.

Officieel zijn ‘kinderen’ tussen 16 en 18 jaar kwalificatieplichtig. Dit houdt in dat ze aan bepaalde eisen moeten voldoen voordat ze van school mogen. Dit is allemaal zo geregeld om de uitval onder jongeren tegen te gaan en deze jongeren een goede kans te bieden op de arbeidsmarkt.

Men wil deze plicht zelfs gaan oprekken tot 21 jaar! Ben je nog geen 21 en heb je geen diploma van minimaal havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger)? Dan mag je dus nog niet stoppen met school! Met andere woorden: je zit er voorlopig dus wel even aan vast!

Leerplicht en strafbaar zijn

Onderwijs is in Nederland niet vrijblijvend. Een kind tussen 5 en 16 jaar moet naar school, ongeacht of ze al diploma’s hebben. Je kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand volgend op zijn vijfde verjaardag.

Houd je je kind thuis zonder geldige reden? Dan ben je als ouder dus strafbaar! Uiteraard hoort ziek zijn bij geldige redenen of bijvoorbeeld afspraken om gezondheidsredenen (tandarts, huisarts, ziekenhuis etc.).

De leerplicht eindigt trouwens pas als het schooljaar afgelopen is! Word je dus in september 16, dan heb je pech gehad…

Vrijstelling leerplicht

Vrijstelling van de leerplicht moet je aanvragen en wordt alleen in uitzonderlijke gevallen gegeven. Bij bepaalde beroepen, zoals kermisexploitanten, kunnen kinderen vrijgesteld worden. Of mensen met seizoensgebonden werk kunnen voor hun kinderen voor een vakantie vrijstelling vragen.

Ook bijzondere gebeurtenissen kunnen voor een tijdelijke vrijstelling zorgen. Dit zijn bijvoorbeeld begrafenissen en huwelijken, maar dit moet altijd aangevraagd worden.

Een vrijstelling krijgen voor een vakantie is dus voor de meeste mensen bijna niet te krijgen, op enkele uitzonderingen na.

Vakantie buiten de schoolvakanties om

Werkt één van de ouders bij een bedrijf waar hij of zij alleen vrij kan krijgen in een bepaalde periode die dus niet in de schoolvakantie valt?

Denk hierbij, bijvoorbeeld, aan seizoensgebonden werk in de agrarische sector of juist piekdrukte in de zomervakantie. In dit soort gevallen mag je 1x per jaar om vrijstelling vragen. Hier zitten wel voorwaarden aan!

Hoe vraag je deze vrijstelling aan?

Uiterlijk 8 weken voor vertrek vraag je de vrijstelling aan bij de schooldirecteur. Een verklaring van de werkgever kan hierbij gevraagd worden. Ben je eigen baas? Dan zou je eventueel de accountant om een verklaring kunnen vragen waaruit blijkt dat in de vakantieperiode op vakantie gaan tot grote financiële verliezen lijdt.

Het is aan de schooldirecteur om te beslissen of je toestemming krijgt. Er zit wel een maximum aan de extra vrije dagen. Langer dan 10 extra dagen kan je niet krijgen.

Overigens mag het ook niet in de eerste twee weken na de zomervakantie vallen en moet het om een gezinsvakantie gaan.

En die wereldreis dan?

Je hoort weleens dat mensen met kinderen op wereldreis gaan. Nu mag je er toch vanuit gaan dat een wereldreis langer dan 10 schooldagen duurt en dat hier helemaal geen sprake is van economische bezwaren. Hoe kan dit dan?

Leerplicht betekent in ons land niet alleen dat je leerplichtig bent, maar ook schoolplichtig. Toch zijn er best verschillen tussen leerplichtambtenaren of ze toestemming geven voor bepaalde zaken als thuis lesgeven of inderdaad op wereldreis gaan.

Je bent in ieder geval te allen tijde verplicht om je kinderen les te geven. Er zijn wel mogelijkheden om weg te gaan zonder deze toestemming. Maar laat je goed voorlichten, want je loopt niet alleen kans op een boete maar ook op een strafblad als je het fout doet!

Je kunt ervoor kiezen om je uit te laten schijven bij de Basisregistratie Personen, samen met je kinderen. Dit heeft zijn weerslag op je pensioen en bijvoorbeeld je zorgverzekering.

Ook kan je overwegen om je kinderen in te laten schrijven bij scholen onderweg. Hiervan moet je uiteraard bewijzen hebben en het is een tijdrovende klus.

Ben je zelf bevoegd om onderwijs te geven, dan kan het zijn dat je toestemming krijgt om zelf je kinderen les te geven. Bij de wereldschool.nl kunnen ze je verder helpen!

Wil Cats
Volg me via: