Skip to Content

Telefoonverbod school; waarom wel of niet en wat zijn de nadelen?

Telefoonverbod school; waarom wel of niet en wat zijn de nadelen?

Een telefoonverbod op school. Ooit zal dat logisch geklonken hebben, toen de telefoon vooral een stoorzender was. Meestal moesten ze dan ook bij mijn zoons in hun kluisjes blijven, in die tijd.

Maar nu? Is een telefoonverbod nog wel van deze tijd? Waarom komt er dan nu opeens een minister om de hoek kijken die wil gaan praten over een telefoonverbod op school? Hoe denken scholen daar zelf over?

Landelijk verbod op telefoons op scholen

Al jaren is er de discussie binnen de politiek of er een landelijk telefoonverbod zou moeten komen. In 2018 is het de PVV die deze discussie begon. Hoewel de motie het niet haalt, zijn er wel medestanders. Ook FVD en 50Plus zijn voor een volledig verbod op scholen.

November 2022 is er ‘opeens’ een CDA’er die ook voor is. Afgelopen maand (februari 2023) laat minister Wiersma (minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs en VVD’er) weten dat hij met scholen gaat praten.

Wat vinden de scholen?

Misschien denk je nu dat scholen het wel zien zitten, maar niets is minder waar. De telefoon is immers niet meer enkel de stoorzender die het ooit was. De telefoon wordt ingezet als leermiddel!

Deze ‘akelige’ smartphone wordt gebruikt om leerlingen op de hoogte te houden en eigenlijk vinden scholen het vooral ook belachelijk dat zij dat niet zelf zouden mogen bepalen.

NOS vroeg 50 middelbare schoolbestuurders wat ze ervan vonden. Iets meer dan 50% ziet er dan ook helemaal niets in. Naast dat zij vinden dat dit geen issue is waar de politiek zich mee moet bemoeien, zien ze ook in dat het lastig te handhaven zal zijn.

En zoals gezegd waarderen zij ook de mogelijkheden in de les mét telefoon. Een ander argument die gegeven wordt is dat leerlingen zo leren om te gaan met verleidingen.

De VO-raad en het verbod

Ook de VO-raad zit een dergelijk verbod niet zitten. Zij zijn hier dan ook tegen. Ook zij vinden dat een school dit zelf moet bepalen en dat iedere klas weer een andere aanpak nodig heeft. Voegt de telefoon juist mogelijkheden in de les toe of leidt het juist af, bijvoorbeeld.

Is een schoolverbod nieuw?

Of telefoons wel of niet meegenomen mogen worden verschilt per school. Er zijn dus al scholen die zelf bepaald hebben dat telefoons niet mee de les in mogen en bijvoorbeeld alleen in het kluisje mogen zijn.

Er zijn ook leraren die dit zelf voor hun les bepalen en de leerlingen moeten dan hun telefoon in hun tas houden of in een bepaalde mand leggen. 

Waarom wil de politiek een verbod op telefoons?

Natuurlijk komt een dergelijk verbod niet zomaar uit de lucht vallen of enkel om ‘pubertjes te pesten’. Er is een reden waarom men een dergelijk verbod wil gaan invoeren. Uit onderzoek in andere landen blijkt dat leerlingen die veel tijd doorbrengen op hun telefoon de laagste resultaten haalden bij de eindexamens.

Het is al wel een oud onderzoek, uit een tijd toen sociale media nog anders was dan nu. Of het bestond net of nog niet. Hoe relevant dit onderzoek nu nog is en of het model staat voor hier in Nederland? Dat is dus maar de vraag.

Wel is er bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk al langer een dergelijk verbod bestaat en sindsdien zijn de resultaten inderdaad omhoog gegaan.

Wat zijn de voordelen van een algeheel verbod?

Natuurlijk zitten er voordelen aan een dergelijk verbod. Leerlingen zullen meer opletten en dan is het ook logisch dat ze daarmee beter zullen presteren. Er is meer contact live onderling, waardoor de sfeer heel anders zal zijn.

Men is actiever met elkaar bezig, bijvoorbeeld. Ook voorkom je met een verbod dat leerlingen niet stiekem nog even iets kunnen opzoeken op hun telefoon, bijvoorbeeld. 

Wat zijn de nadelen van een algeheel verbod?

Maar er zitten dus ook nadelen aan. Een algeheel verbod wil ook zeggen dat je de smartphone dus niet meer kunt inzetten als hulpmiddel bij de les. Of als leerlingen vroeg klaar zijn met een opdracht ze met hun telefoon zichzelf zoet mogen houden, om maar iets te noemen.

Scholen zelf vinden dus ook dat zijzelf dit moeten mogen bepalen én dat leerlingen zo ook niet leren om verstandig met hun telefoon om te gaan. Tel daar ook de handhaving bij op. Hoe ga je dat doen? 

Informatiemiddel

Het is een nadeel als je met een toets bezig bent. Tenminste niet voor jou, maar wel voor het beoordelen van jouw kennis. Want als je, als leerling, even snel de info kunt opzoeken, dan is het toch maar mooi net alsof je het zelf heel goed weet.

Toch is dit ook meteen een groot voordeel. Leerlingen kunnen zo tijdens de les snel informatie opzoeken. Zelf informatie opzoeken zal er juist voor zorgen dat je het beter onthoudt dan als alles al voor je opgeschreven staat of als een leraar vertelt.

Zelf actief met de kennis bezig zijn zal je geheugen het beter laten opslaan. Het kan inspiratie bieden. Maar niet alleen info van het wereldwijde web is daarmee voorhanden.

Ook de info van school zelf. Welke lessen vallen uit? Waar moet ik heen voor de volgende les? Welke lokaalwisseling is er? En ook de cijfers zijn direct op te zoeken. 

Bij nood

Als een mobiel zelfs helemaal niet meer mee naar school mag, heb je ook nog een ander probleem. Het is immers een middel die in staat stelt om bij problemen je ouders te kunnen bellen of wie je ook nodig hebt.

Zeker leerlingen die van ver moeten komen en in het donker over polderweggetjes moeten rijden: je zal er maar staan met een lekke band…

Maar heeft een ouder het kind nodig in geval van nood? Dan kunnen ze natuurlijk gewoon school zelf bellen. De smartphone hoeft daarvoor dus niet mee de les in. Voor onderweg heeft het kind dan de mobiel gewoon bij zich. Moet het wel zijn telefoon mee mogen nemen…

De ideale oplossing volgens VoorlichtingOpScholen.nl

Volgens Roy Vathorst van VoorlichtingOpScholen.nl worden de voordelen vaak onderschat. En dan op het gebied van kennis verkrijgen, maar ook op sociaal vlak.

Hij ziet echter wel de nadelen van de mobieltjes tijdens de les en voor lesdoeleinden zijn er immers de tablets. Hij stelt dan ook dat ze beter uit de klas kunnen blijven. Dus op school is geen probleem, maar in het klaslokaal is dat probleem er wel.

VoorlichtingOpScholen.nl vindt een landelijk verbod geen oplossing. Laat de kinderen hun mobieltjes tijdens de lesuren in hun kluisje leggen en laat iedere school zelf kunnen bepalen wat ze willen hierin. 

En de leerkrachten?

Nog een andere vraag: en hoe zit het dan met het gebruik van de leerkracht zelf? Komen hier dan ook regels voor? Zij zullen dan toch het goede voorbeeld moeten geven… En telefoongebruik van een leerkracht tijdens de les kan net zo storend werken. 

Wil Cats
Volg me via: