Skip to Content

Overgang groep 2 naar groep 3; veranderingen kind

Overgang groep 2 naar groep 3; veranderingen kind

Gaat je zoon of dochter naar groep 3, dan is dat weer een grote stap die gezet wordt. Niet langer meer een kleuter en nog lekker veel spelen, maar serieus aan de slag met schoolwerk. Natuurlijk zal de overgang per school verschillen, maar het blijft toch een feit dat je kind zeker zal veranderen.

Waarom is de stap groot naar groep 3?

Kleuterklassen zijn ook al wel met leren bezig, maar dit wordt vooral spelenderwijs aangeboden. Ze werken bijvoorbeeld aan een thema wat zowel in spel, knutsels en werkboekjes wordt behandeld. Veel tijd bestaat nog uit spelen, waarbij lang niet alles een specifiek vooropgezet plan heeft. Leren doe je immers ook door zelf te ontdekken.

In groep 3 komt toch meer het echte schoolleven om de hoek kijken. De kinderen zitten aan een tafeltje en zullen minder lang spelen.

De kinderen gaan nu serieus aan de slag met leerwerk en zullen dus de concentratie moeten opbrengen om te luisteren, te leren en stil te zijn. De wereld van je kind is weer een stap groter geworden en ja, daar hoort ook een beetje meer bravoure bij.

Emotioneler

Is je kind opeens sneller boos of huilt hij eerder? Ook dat kan een uiting zijn van spanning wat er toch ergens uit moet komen. Of misschien is je anders altijd rustige kind nu een tijdbom geworden. Op school probeert hij zich zo goed mogelijk staande te houden en zich te gedragen.

Thuis komt alles er dan uit. Besef dan maar dat hij zich thuis dus veilig voelt om zijn emoties eruit te gooien! En dit is gewoon een periode. Want als hij eenmaal zijn ritme gevonden heeft, zal het vast weer beter gaan.

Niet meer mee de klas in

Bij veel scholen brengen de ouders de kleuters nog naar binnen. Zo kreeg je meteen nog een beetje mee waar je kind de hele dag vertoeft en waar ze mee bezig zijn.

Je neemt op je gemak afscheid van je kind en even de juf aanschieten is heel eenvoudig. Nu zal het per school verschillend zijn, maar vaak zal je kind in groep 3 zelf zijn klas ingaan.

Misschien mag je in het begin nog even mee, om zo alles wat minder eng te maken.

Maar dan komt toch al snel de dag dat ook jouw kind op het schoolplein je nog een zoen geeft en zelf zijn klas opzoekt. Weer een stapje verder zijn eigen wereldje in, weer een feit dat je een stukje moet gaan loslaten.

Wanneer naar groep 3?

Niet ieder kind is gelijk in zijn ontwikkeling. De één zal nog helemaal niet toe zijn aan groep 3 omdat het nog veel te speels is, terwijl een ander eigenlijk allang die stap had kunnen maken. Voor leerkrachten kan het soms best moeilijk zijn om te beslissen of een kind al rijp is voor groep 3. Want groeien gaat zo vaak in sprongetjes.

Kleuters worden beoordeeld of ze schoolrijp zijn, zoals ze dat noemen.

Hierbij wordt er gekeken naar de sociale vaardigheden, of je kind zich al goed kan uitdrukken in woorden, of hij zich voor 20 minuten kan concentreren en goed kan luisteren naar wat de leerkracht uitlegt. Maar ook de motoriek wordt meegenomen in de beoordeling.

Schrijven en lezen

Kinderen hebben bij de kleuters al les gehad in letters leren kennen enzo. Maar nu gaat het echte werk beginnen. Je kind leert schrijven en hoe hij dit op de juiste manier moet doen.

Het kan voor een groep-3-leerling nog een hele toer zijn om zijn pen op de juiste manier vast te houden. Dat dit goed gebeurt is belangrijk, want heeft je zoon of dochter zichzelf een verkeerde manier aangeleerd, dan is het moeilijk om dit alsnog te veranderen.

Naast schrijven gaan ze ook met de letters aan de slag door te leren lezen. Als het goed is zal de leerkracht een kind die al kan lezen (want die zijn er ook) uitdagen door moeilijkere stof aan te bieden. Vaak zullen kinderen ook in de schoolbieb boekjes kunnen lenen zodat ze zelf kunnen kiezen wat ze willen lezen.

Zelf met je kind bij de bibliotheek boekjes lenen is zeker aan te raden. Goed leren lezen doe je toch door te doen! Kies voor boekjes van het juiste niveau om het ook leuk te houden.

Rekenen en zelfstandig werken

Ook rekenen hoort bij het werk in groep 3. Je kind zal gaan rekenen met sommetjes met getallen tot 20. Hierbij moet je denken aan optellen en aftrekken. Zelf leren werken gaat je kind ook leren. Zo zal hij zelf opdrachten moeten maken.

Waarom veranderen de kinderen zelf

Er worden andere dingen van je zoon of dochter verwacht. Uiteraard zal je kind hierdoor zich ontwikkelen. Hij zal zelfstandiger worden en in aanraking komen met andere dingen. Zijn interesses kunnen veranderen. En je kind zal ook op andere manieren leren omgaan met zijn klasgenootjes.

Samen een opdracht doen is toch anders dan samen op de glijbaan. Is je kind een snelle of een langzame leerling? Ook dat kan invloed hebben op zijn mentale welbevinden.

Een langzame leerling kan zich gefrustreerd gaan voelen, bijvoorbeeld. Terwijl een snellere leerling zich kan gaan vervelen als de leerkracht hier niet op inspringt.

Waar moet jij voor zorgen?

Natuurlijk zal je kind moe zijn de eerste weken in groep 3. Alle grote veranderingen vreten immers energie. Zorg dan ook dat je kind niet ook na school overvraagd wordt. Uiteraard toon je interesse in zijn werk en spoor jij je kind aan om te oefenen met lezen.

Dat hoeft niet moeilijk te zijn, want het feit dat jij naar zijn leeswerk wil luisteren is vaak al genoeg motiverend.

Je zou het ook zo kunnen spelen dat jij je kind eerst wat laat voorlezen voordat jij hem gaat voorlezen als hij naar bed gaat. Oefenen met de leerstof kun je ook doen via Squla.

Wil Cats
Volg me via: