Skip to Content

Tips zoeken van een basisschool

Tips zoeken van een basisschool

Het leven van een kind bestaat uit verschillende grote mijlpalen. Van hulpeloze baby slapend in een wiegje, tot zelfstandige tiener chillend in een hoogslaper, ze worden zo snel groot. Voordat je het weet moet jij je kind ‘s ochtends uit zijn stapelbed halen voor weer een nieuwe schooldag op de basisschool.

Voordat het zo ver is, moet je eerst beginnen met het kiezen van een geschikte basisschool. Je kind mag op de leeftijd van 4 jaar naar school en is vanaf 5 jaar leerplichtig. Zeker als er veel basisscholen in je omgeving zijn, kan de keuze wel eens lastig zijn. Begin dan ook op tijd met je zoektocht.

Daarnaast heb je dan voldoende tijd om uit te zoeken of de school van je keuze nog kinderen aanneemt. Houd ook altijd een ‘tweede keuze’ achter de hand en vraag een gesprek met de directeur aan.

De kwaliteit van het onderwijs en past de onderwijsvorm bij jullie?

Je kind zal zeker 8 jaar op de basisschool doorbrengen. Je vindt het ongetwijfeld belangrijk dat de school voldoet aan alle normen op het gebied van een veilige en goede leeromgeving.

Onderzoek hoe er op de Cito’s gescoord wordt en op welke manier er met het leerlingvolgsysteem gewerkt wordt. Hoe wordt er omgegaan met kinderen die niet gemiddeld presteren, dus niet goed kunnen meekomen met de rest of juist hoogbegaafd zijn? Zijn er combinatieklassen en hoeveel kinderen zitten er in een klas?

Daarnaast wil je weten welke onderwijsvorm er gegeven wordt. Denk hierbij aan vrije school, Jenaplan of Daltononderwijs. Past dit bij je kind of is een reguliere onderwijsvorm toch beter?

Ga ook zeker eens kijken op de school om de sfeer te proeven, hoe gaan de kinderen met elkaar om en hoe is het plein ingericht?

Staar je overigens niet blind op het al dan niet geven van christelijk onderwijs. Ben je zelf niet christelijk, dan betekent dat niet per definitie dat je kind niet naar het christelijk onderwijs kan.

Niemand is er slechter van geworden wat te leren van het geloof en de opvattingen van anderen, daarnaast is het onderwijs van dezelfde kwaliteit.

Kijk dan gerust bij zowel openbare als christelijke basisscholen om een zo compleet mogelijk beeld te kunnen vormen. Soms past een openbare school beter en soms juist een christelijke school.

Praktische overwegingen

In een dorp heb je vaak de keuze uit slechts 1 à 2 basisscholen. Zit daar niets voor je bij, dan moet je al uitwijken naar een andere plaats. Ook in plaatsen met meer basisscholen kan het zijn dat je de auto moet pakken om je kind naar school te brengen.

Kijk kritisch naar de reistijd en of je het prettig vindt om die tijd te besteden aan het naar school rijden. Is het een route die veilig genoeg is om je kind over een aantal jaren zelf te laten fietsen?

Maakt de school ook gebruik van het continurooster? Is daar nog geen sprake van, dan moet je je afvragen of je kind moet overblijven en of je je kind tussen de middag ophaalt om thuis te eten.

Wat kost de overblijf en welke inzet wordt daarbij van de ouders verwacht? Hoe zit het op sociaal vlak met de school? Is er een anti-pestbeleid, hoe gaan de kinderen met elkaar om en hoe zijn de onderlinge verhoudingen tussen de leerkrachten?

Kijk eens rond als de ouders op hun kinderen staan te wachten. Welke ouders kiezen voor deze school? Voel je vrij om wat ouders aan te spreken en hen naar hun ervaringen met de school te vragen.

Doe dit bij meerdere scholen en dan weet je zeker de juiste keuze te zullen maken.

Redactie Mamaliefde