Skip to Content

Veranderingen kleuteronderwijs

Veranderingen kleuteronderwijs

Vanaf 2021 veranderen er een aantal dingen binnen het kleuteronderwijs. Kleuters mogen dan weer doen waar ze het beste in zijn; gewoon kleuter zijn. Hier is al lang over gepraat, maar nu is het dan eindelijk toch zo ver. W

at deze veranderingen zijn en wat dat allemaal precies inhoudt lees je in dit artikel.

Leerstofjaarklassensysteem

Er wordt momenteel nog gewerkt met het leerstofjaarklassensysteem. Kort gezegd betekent dit dat alle kinderen binnen één groep moeten voldoen aan dezelfde prestaties. Bij kleuters is dit alleen niet te doen omdat zij zich ontwikkelen door middel van sprongen.

Het ene moment kan een kind iets nog niet, terwijl dit twee dagen later ineens heel anders kan zijn. Ook wordt er niet veel gekeken naar de psychologische ontwikkeling; er wordt vrijwel alleen maar naar de cognitieve ontwikkeling gekeken.

Wanneer een kind nu groep 2 over moet doen wordt dit gezien als zittenblijven. Vanaf 2021 verandert dit ook; de druk van scholen wordt verminderd door het niet meer zo te noemen.

Wanneer een kind in groep 2 dus nog te speels is voor groep 3, is dit geen probleem en wordt dit niet gezien als zittenblijven maar gewoon een jaartje langer kleuteren.

Een einde aan de toetsen

Tegenwoordig zijn er steeds meer scholen die in de kleuterklassen al cito-toetsen afnemen terwijl het bekend is dat dit voor kinderen tot 7 jaar niet werkt. Maar hier komt vanaf 2021 verandering in.

Vanaf dan mogen kleuters namelijk geen schoolse toetsen meer maken zoals je hier kan lezen. De manier waarop een toets gemaakt wordt, met een boekje met opgaven, past niet bij de ontwikkeling van kleuters.

Het kan zelfs gebeuren dat er een rugzakje wordt gecreëerd en dat de toetsen de kleuters stigmatiseren en problematiseren.

Deze toetsen waren overigens al niet verplicht, maar worden vanaf 2021 dus helemaal uit het systeem gehaald. Wel wordt er rekening gehouden met ruimte voor de leraren om de kleuters op een andere manier te kunnen blijven volgen.

Dit kan bijvoorbeeld door de kinderen te observeren; door middel van bepaalde spellen of gesprekken met het kind kan er worden bekeken hoe het kind er op dat moment voor staat.

Al deze informatie kan in het leerlingvolgsysteem worden gezet zonder dat er een toets aan te pas hoeft te komen. Wanneer al deze gegevens bekeken worden, kan er besloten worden of en wanneer een kleuter meer hulp nodig heeft of wanneer hij/zij naar groep 3 over kan gaan.

Hoogleraar spraak- en taalpathologie Prof. Dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer zegt hierover:

“Als een kind minder presteert dan 50 procent van zijn leeftijdgenoten is er zogenaamd een ontwikkelingsprobleem. Dat is waar het fout loopt. Er is pas sprake van een probleem als een kind minder doet dan 90 procent van zijn leeftijdgenoten. Er zijn nu zoveel kinderen met ADHD, dyslexie en hoogbegaafdheid; dat kan natuurlijk niet correct zijn.”

Gespecialiseerde docenten

Ook gaat de pabo verschillende lessen aanbieden die beter zijn afgestemd op jongere en oudere kinderen. Nadat de Kleuter Leidsters Opleiding School werd opgeheven is het op veel scholen een zooitje, zeker wanneer je kijkt naar de kennis over kleuters.

Lid van de Werk en Steungroep Kleuteronderwijs Gerda Witte zegt hierover:

“Het onderwijs, de mensen die er werken, de onderzoekers en de opleidingsinstituten zijn allen slachtoffer van keuzes die gemaakt zijn in het verleden. De keuzes zijn gemaakt op basis van de gedachte dat een kind maakbaar is. Als je maar hard genoeg trekt en eraan sleutelt, lukt het wel. Maar als je een kind dingen aanbiedt die té hoog gegrepen zijn of die niet aansluiten bij de ontwikkeling, raakt het geblokkeerd of haakt het af.”

Wat vind jij van deze veranderingen?

Renate