Skip to Content

Ervaringen van een gecombineerde groep 2/3 op de basisschool

Ervaringen van een gecombineerde groep 2/3 op de basisschool

Het onderwijs is voortdurend in beweging, en soms leiden deze veranderingen tot onconventionele combinaties van klassen. Een voorbeeld hiervan is de gecombineerde groep 2/3, in plaats van de vroegere kleutergroepen 1 en 2. In deze klassen zitten kinderen uit groep 2 en groep 3 samen in één klas. Dit kan voor ouders en zelfs voor sommige leerkrachten ongebruikelijk lijken, maar het heeft zijn eigen voordelen en uitdagingen.

De dynamiek van een gecombineerde groep 2/3

Ervaringen van ouders en leerkrachten laten zien dat de dynamiek van een gecombineerde groep 2/3 behoorlijk uniek is. Deze klassen vereisen een flexibele aanpak om ervoor te zorgen dat zowel groep 2- als groep 3-leerlingen optimaal kunnen profiteren van hun onderwijs.

Leren van instructies

Eén van de opvallende voordelen van een gecombineerde klas is dat groep 2-leerlingen kunnen leren van de instructies die bedoeld zijn voor groep 3. Zo leren jongere kinderen vaak door te luisteren naar wat oudere klasgenoten leren. Dit kan een verrijkende ervaring zijn voor groep 2-leerlingen, die alvast een voorproefje krijgen van wat hen te wachten staat in groep 3.

Concentratie en afleiding

Een veelvoorkomende zorg bij deze combinatieklassen is de concentratie van groep 3-leerlingen tijdens instructiemomenten. Groep 2-leerlingen kunnen tijdens deze momenten soms afleidend zijn, wat begrijpelijk is gezien hun jonge leeftijd. Het is dan aan de leerkracht om evenwicht te vinden tussen aandacht geven aan de behoeften van beide groepen.

De overgang van groep 2 naar groep 3

Voor sommige kinderen kan de overgang van groep 2 naar groep 3 behoorlijk uitdagend zijn, aangezien het leren in groep 3 vaak meer gericht is op didactische vakken zoals lezen en schrijven. In een gecombineerde klas kunnen groep 2-leerlingen echter alvast wennen aan de nieuwe stof, waardoor de overgang soepeler kan verlopen.

Samenwerking en groepsbinding

Een ander positief aspect van deze klassen is dat ze de samenwerking en groepsbinding kunnen bevorderen. Zo kan het samenzijn van groep 2- en groep 3-leerlingen helpen bij het opbouwen van relaties en vriendschappen tussen kinderen van verschillende leeftijden.

Onderwijsaanpak

Het succes van een gecombineerde groep 2/3-klas hangt sterk af van de onderwijsaanpak van de leerkracht. Hierbij moeten ze rekening houden met zowel de ontwikkelingsfase van groep 2-leerlingen als de academische behoeften van groep 3-leerlingen. Dit vraagt om differentiatie en flexibiliteit.

De opvattingen van ouders

Ouders spelen een essentiële rol in het beoordelen van het succes van gecombineerde groep 2/3-klassen. Sommige ouders hebben positieve ervaringen gedeeld, terwijl anderen zich zorgen maken over de impact op hun kinderen.

Positieve ervaringen

Ouders die positieve ervaringen hebben met deze combinatieklassen benadrukken het leeraspect voor groep 2-leerlingen. Ze zien hoe hun kinderen profiteren van de instructies voor groep 3, waardoor ze meer klaar zijn voor groep 3. Bovendien stellen ze dat het samenzijn van verschillende leeftijdsgroepen de algehele ontwikkeling van hun kinderen bevordert.

Zorgen en bedenkingen

Aan de andere kant zijn er ouders die zorgen uiten over de concentratie van groep 3-leerlingen en het effect van afleiding van groep 2-leerlingen. Deze ouders vragen zich af of het samenvoegen van deze groepen wel de juiste keuze is, gezien de grote verschillen in ontwikkelingsniveaus.

De rol van de leerkracht

Leerkrachten spelen een cruciale rol in het succes van gecombineerde groep 2/3-klassen. Ze moeten zorgvuldig plannen en differentiëren om aan de behoeften van beide groepen te voldoen. Hier zijn enkele benaderingen die leerkrachten kunnen toepassen:

Flexibele leeromgeving

Leerkrachten kunnen de klas zo inrichten dat groep 2-leerlingen tijdens instructiemomenten rustig kunnen spelen of werken aan speelse activiteiten, terwijl groep 3-leerlingen zich richten op hun academische taken.

Gedifferentieerde instructie

Differentiatie is de sleutel tot het omgaan met verschillende ontwikkelingsniveaus. Leerkrachten kunnen instructies op maat geven aan groep 3-leerlingen en tegelijkertijd de groep 2-leerlingen uitdagen met passende spelse activiteiten.

Samenwerkend leren

Het bevorderen van samenwerking tussen groep 2- en groep 3-leerlingen kan gunstig zijn. Groepswerk kan bijvoorbeeld plaatsvinden tijdens projecten of groepsactiviteiten, waarbij de oudere leerlingen de jongere kunnen begeleiden.

Duidelijke communicatie

Leerkrachten moeten ook open en duidelijk communiceren met ouders. Dit omvat het delen van hun onderwijsstrategieën en het bespreken van eventuele zorgen die ouders hebben.

Een gecombineerde groep 2/3-klas kan uitdagend zijn, zowel voor leerlingen als leerkrachten. Het biedt echter ook kansen voor leerlingen om van elkaar te leren en relaties op te bouwen tussen verschillende leeftijdsgroepen. Wat voor sommigen misschien een ongebruikelijke combinatie lijkt, kan uiteindelijk leiden tot waardevolle leermomenten en een sterke groepsbinding.

Linda van Aken