Skip to Content

Kleuters gymen in ondergoed: traditie of tijd voor verandering?

Kleuters gymen in ondergoed: traditie of tijd voor verandering?

Aan het begin van het schooljaar als ouders van kinderen die net beginnen in de kleuterklas er achter komen dat de gymles plaatsvindt in ondergoed kan dat tot discussie leiden. Sommige ouders lijken er geen problemen mee te hebben want dat deden ze vroeger zelf ook, terwijl anderen het als een bron van zorg zien gezien de huidige verhalen. In dit artikel gaan we dieper in op deze kwestie en proberen we de verschillende perspectieven te begrijpen.

Het gymen in ondergoed vroeger

Veel ouders benadrukken dat het gymen in ondergoed in groep 1 en 2 van de basisschool al tientallen jaren de norm is. Ze herinneren zich dat ze zelf als kind ook op dezelfde manier gymden.

Het lijkt erop dat deze praktijk is geworteld in de uitdagingen waarmee kleuters en hun leerkrachten worden geconfronteerd bij het omkleden. De meeste kleuters kunnen zich nog niet snel genoeg zelfstandig omkleden, en de leerkracht heeft vaak geen tijd om 30 kleuters te helpen met aankleden.

Kledingkeuze: ondergoed of alternatieven

Sommige ouders hebben creatieve oplossingen gevonden om hun kinderen te laten gymen zonder zich ongemakkelijk te voelen in hun ondergoed. Ze geven hun kinderen bijvoorbeeld boxershorts of korte broekjes en hemdjes mee die als gymkleding dienen.

Deze alternatieven lijken populair te zijn, omdat ze kinderen de mogelijkheid bieden om zich in een meer bedekte outfit te bewegen zonder afbreuk te doen aan de praktische kant van gymen.

Zwemmen versus gymen

Een interessante vergelijking die ouders maken, is die tussen gymen in ondergoed en zwemmen. Ze wijzen erop dat kinderen zonder aarzelen in zwembroeken en bikini’s naar het zwembad gaan voor schoolzwemmen, wat vergelijkbaar is met het dragen van ondergoed. Dit roept de vraag op waarom gymen in ondergoed als problematisch wordt gezien als zwemmen in badkleding dat niet is.

Gender hoeft niets uit te maken

Een interessante observatie is dat ouders het belangrijk vinden dat het geslacht van de gymleraar hier niet relevant is en dat zowel mannelijke als vrouwelijke docenten even geschikt zijn voor deze taak. Het lijkt erop dat moderne opvoeders zich inzetten voor gelijke kansen en rechten voor alle kinderen, ongeacht het geslacht van hun leraar.

Hygiëne en comfort

Een ander punt dat ouders naar voren brengen, is de kwestie van hygiëne en comfort. Sommigen beweren dat het gymen in ondergoed onhygiënisch kan zijn, vooral als de gymzaal niet goed wordt schoongehouden.

Bovendien zijn er ouders die zich zorgen maken dat hun kinderen zich ongemakkelijk voelen in hun ondergoed, en daarom geven ze de voorkeur aan kleding die meer bedekking biedt.

De rol van schoolbeleid

Het is belangrijk op te merken dat het gymbeleid in Nederland kan variëren van school tot school. Sommige scholen staan toe dat kleuters in hun ondergoed gymen, terwijl andere de voorkeur geven aan alternatieve kledingopties. Het is aan de schoolgemeenschap en ouders om samen te werken en beleid te ontwikkelen dat het beste past bij de behoeften en verwachtingen van hun leerlingen.

Het debat over kleuters die in hun ondergoed gymen is een voorbeeld van hoe tradities en normen in de loop der jaren kunnen veranderen en evolueren. Wat voor sommige ouders als normaal wordt beschouwd, kan voor anderen ongemakkelijk aanvoelen.

Het is belangrijk om open te staan voor discussie en samen te werken om de best mogelijke omgeving te creëren voor kleuters om te gymen, rekening houdend met zowel praktische als comfortoverwegingen. Het uiteindelijke doel moet altijd zijn om een veilige en inclusieve leeromgeving te bieden waarin alle kinderen kunnen gedijen.

Linda van Aken
Latest posts by Linda van Aken (see all)