Skip to Content

Blijven zitten in groep 2; ervaringen langer kleuteren & doubleren

Blijven zitten in groep 2; ervaringen langer kleuteren & doubleren

Je kindje zit in een kleutergroep en dan komt (misschien onverwacht) de juf of meester met de opmerking dat het misschien slim is om je kind een jaartje langer te laten kleuteren en groep 2 overdoen.

Wat moet je daar nu van denken? Waarom wordt dit gedaan en wanneer? Is het slim om te doen of kan je het je kind toch beter laten proberen in groep 3 om verveling te voorkomen? Of misschien vraag jij jezelf wel af of het niet beter is…

Waarom wordt langer kleuteren voorgesteld?

Bij kleuters, en vooral die in de herfst geboren zijn, wordt meestal gekeken of ze toe zijn aan groep 3. De meningen zijn een beetje verdeeld of het nu wel of niet slim is om kinderen een jaar langer te laten kleuteren.

Volgens o.a. het ministerie van OCW zou het beter zijn van niet. Hierover kun je meer lezen in de brochure die zij samenstelden. Zij stellen o.a. dat de ontwikkeling van het kind in sprongen gaat en dat het rendement van het blijven ‘zitten’ teniet gedaan wordt in de jaren erna.

Er blijkt ook een onderzoek te zijn geweest naar het effect van zittenblijven, en ook daarbij werd geconcludeerd dat zittenblijven in het algemeen juist een negatief effect heeft op de leerprestaties.

Redenen om een kind langer te laten kleuteren kunnen op meerdere vlakken liggen.

Niet alleen de leerprestaties worden bekeken, maar waarschijnlijk nog meer naar o.a. de sociaalemotionele ontwikkeling. Het kind is nog te ‘jong’ in zijn ontwikkeling dus. Maar er kunnen dus ook redenen zijn die te maken hebben met de leerprestaties.

Kleuters leren immers ook al letters e.d. Waar overigens ook de meningen over verdeeld zijn, maar dat is weer ander verhaal…

Wat zijn de eisen voor overgang naar groep 3?

In deze hanteren scholen verschillende regels. Sommige scholen kijken vooral naar een peildatum, waarbij er zelfs ook weer verschillen zijn. De ene school houdt nog altijd 1 oktober als peildatum aan, de andere school 1 januari.

Een andere groep scholen kijkt uitsluitend naar de ontwikkeling van het kind. De schoolinspectie vindt trouwens dat er bij herfstkinderen gekeken moet worden naar de ontwikkeling van het kind en daarop het advies te baseren over wel of niet doorstromen naar groep 3.

Wat zijn de voordelen?

De voordelen van een jaar langer in de kleuterklas blijven:

  • Nog even lekker kunnen spelen wat voor sommige kinderen gewoon nog veel beter is
  • Sociaalemotioneel verder kunnen groeien
  • Steviger in de schoenen staan als het doorgaat naar groep 3
  • Stevigere basis hebben

Noot: dit zijn de voordelen die mij verteld zijn toen mijn kinderen langer kleuterden. Tot mijn verbazing blijkt er wetenschappelijk dus niets van te kloppen en zou dit effect maar tijdelijk zijn.

Eerlijk gezegd is dat mijn ervaring niet en andere ouders die ook een kind langer lieten kleuteren heb ik nooit horen klagen.

Wat zijn de nadelen aan langer kleuteren?

Waar je vooral mee moet opletten is verveling! Maar je hebt zelf vaak al door of je kind al uitgekeken is bij groep 2. Is dat het geval, dan kun jij je inderdaad afvragen of het wel verstandig is.

Zou je kind halverwege het jaar opeens toch een spurt maken en zich gaan vervelen, dan is het vaak wel op te lossen door hem uitdagendere werkjes te laten doen. Heeft hij meteen nog een voorsprong in groep 3.

Toch is dit punt wel een heikel punt volgens de deskundigen. Een heel jaar lang nog in groep 2 blijven terwijl je kind zich verveelt is ook niet goed, natuurlijk.

Afgaande op het eerdergenoemde rapport zouden de voordelen dus maar voor even zijn en wordt zittenblijven in het algemeen (dus ook in de oudere groepen) als negatief bestempeld.

Mijn ervaring

Twee van mijn jongens zijn einde zomer/begin herfst jarig. Beiden hebben een jaar langer gekleuterd. Vooral omdat ze er emotioneel nog niet aan toe waren.

Zeker bij de tweede keer heb ik er geen moment over getwijfeld, want ik had gezien wat het verschil was tussen mijn oudste (die ook langer kleuterde) en mijn tweede. Mijn tweede is jarig in het voorjaar en het was voor mij duidelijk te merken dat mijn oudste in verhouding dus ouder was in groep 3.

Het is een hele overgang van een kleuterklas naar het ‘echte’ leren en zie je daar maar eens staande in te houden als je nog helemaal niet toe bent aan rustig werken aan een tafeltje. Als je kindje nog echt heel speels is, is deze opgave extra moeilijk.

Ooit zei de kleuterjuf dat er nooit uit kon komen wat erin zat als ze te jong over zouden gaan naar groep 3. Ik sluit me daar volledig bij aan. Zijn ze emotioneel sterker doordat ze ouder zijn, dan hoeven ze daarin minder op hun tenen te lopen en kan er veel meer energie gestopt worden in het leren zelf.

Blijven kleuteren betekent meestal ook dat ze nog gewoon bij een heel deel van de kinderen in dezelfde klas blijven zitten, omdat groep 1 en 2 vaak gemengd zijn.

Later blijven zitten betekent dat alle vriendjes doorgaan en jij als enige in een vreemde klas komt te zitten. Dat is toch veel vervelender!

Conclusie: wel of niet groep 2 overdoen?

Zoals je uit voorgaande zult hebben begrepen is er geen duidelijk advies hierin. Als zelfs de professionals het niet met elkaar eens zijn, hoe moet je dan als ouder weten wat goed is? Het belangrijkste is natuurlijk gewoon om te kijken naar je kind én goed te luisteren naar de onderbouwing van de leerkracht.

Een kind dat nog helemaal niet toe is aan groep 3, en dit kan zowel op emotioneel niveau zijn als te maken hebben met de cognitieve ontwikkeling en zelfs de motorische ontwikkeling, help je waarschijnlijk meer met een jaartje langer kleuteren. Zeker als het om herfstkinderen gaat die anders relatief erg jong zijn.

Overigens mag je als ouder uiteraard meedenken en je eigen mening geven, maar de beslissing ligt bij school! Als het goed is zal je kind bij een tweede keer groep 2 wel meer uitdaging krijgen om verveling tegen te gaan en niet stil te blijven staan!

Wil Cats
Volg me via:
Latest posts by Wil Cats (see all)