Skip to Content

Kanjertraining

Kanjertraining

Misschien wordt het op de school van je kind wel gedaan: kanjertraining. Het is bedoeld om groepen (in dit geval dus de klas) een fijne, vertrouwde groep te laten zijn, waar respect is voor elkaar.

Wat is kanjertraining precies, waarom wordt het op school gedaan en zijn er nog meer plekken waar ze gebruik maken van deze kanjertraining?

Wat is kanjertraining?

Kanjertraining is een lesmethodiek. Het draagt bij aan de sociale vaardigheden van de kinderen en hoe ze op een mooie manier met elkaar om horen te gaan. De training leert kinderen hoe ze in moeilijke sociale situaties moeten handelen/kunnen reageren.

Kanjertraining geeft ze duidelijke regels en gaat uit van een samenwerking tussen ouders en leerkrachten. De training bestaat uit een serie lessen. En kan zowel preventief als curatief ingezet worden.

Het is geschikt voor basisscholen en het voortgezet onderwijs. Maar ook bij psychologenpraktijken wordt er gebruik van gemaakt.

De kanjerpetten

De kanjertraining werkt met gekleurde petten. 

  • Witte pet = Te vertrouwen
  • Blauwe pet = Stoer
  • Rode pet = Humoristisch
  • Gele pet = Rustig en vriendelijk

Deze petten worden gebruikt om met de kinderen te praten over hun gedrag. Als er een bepaalde situatie zich voordoet, welke kleur pet draag je dan? Natuurlijk kun je ook van twee petten een beetje hebben.

Op een respectvolle manier wordt er gekeken naar de verschillende manieren van gedrag, want natuurlijk zijn er meer manieren van gedragen goed om toch een kanjer te zijn.

Het wordt op deze manier duidelijker gemaakt. Alleen moet er eigenlijk altijd wel wit bijzitten, want anders is het vertrouwen weg! 

Geen daders en slachtoffers

Bij de kanjertraining laat men het labelen van daders en slachtoffers weg. Dit is volgens hen niet de juiste weg, omdat pesten vaak een veel complexer probleem is.

Het is ook niet altijd zo dat de schuld bij 1 persoon ligt en is het regelmatig zelfs onduidelijk wie nu eigenlijk het slachtoffer en wie de pestkop is.

De kanjertraining richt zich ook niet op twee personen, maar de hele groep. Zo moet het vertrouwen onderling in de klas weer groeien. 

Meer rust in de klas

Doordat er meer rust in de klas komt door de kanjertraining, kan er weer meer aandacht besteed worden aan het les geven zelf, bijvoorbeeld, en andere positieve zaken in de klas.

Maar ook als de sfeer in de klas al goed is, kan het fijn zijn om toch de training te doen. Je houdt de sfeer zo goed en het is toch ook goed voor de sociale ontwikkeling van de kinderen als ze leren praten en oefenen met sociaal ingewikkelde situaties.

Het gewoon standaard opnemen in het lesrooster is dan ook wat veel scholen doen. 

Ouder- en kindtrainingen

Loopt het allemaal niet zo lekker met je kind, dat kan zowel op school als thuis zijn, dan is er ook de mogelijkheid om de training op een kanjerpraktijk te volgen. Hierbij kun je denken aan kinderen die gepest worden, maar ook zelf de pester zijn. Of kinderen die verlegen zijn of juist te bazig.

Of heeft je kind moeite met omgaan met sociale problemen? Als er onrust in de klas is, bijvoorbeeld. Een kind leert bij deze ouder- en kindtraining om positief te denken.

Niet alleen over zichzelf, maar ook over de ander. Hierdoor zal het meer vertrouwen krijgen en goed leren omgaan met de ander én zichzelf.

Thema’s voor de kinderen

De thema’s die behandeld worden voor kinderen zijn:

  • Hoe zie ik mezelf
  • Hoe voelt een ander zich
  • Luisteren en samenwerken
  • Hoe ga ik om met pesten

Uiteraard moet je dit vrij breed zien. 

Thema’s voor de ouders

Dezelfde thema’s zijn er ook voor de ouders, waarbij er wordt stilgestaan bij het feit dat ouders zelf het goede voorbeeld gaan geven en dat zij positief opvoeden. Dus niet vanuit ergernis reageren of angst en onmacht.

Thema’s voor de leerkrachten

Zij krijgen hetzelfde als de kinderen én de ouders. Maar ook hoe je ouders kan betrekken en krijgen verschillende perspectieven te zien om pesten aan te kunnen pakken. Ze leren over het Kanjer Volg en Advies Systeem en over de Wet Burgerschap en Sociale Integratie. 

Zwarte pet gemist?

Ook mijn jongens hebben de kanjertraining op school gekregen. Nu is dat al heel wat jaren geleden. Bij het lezen van de site van de kanjertraining miste ik al de zwarte pet. En viel het me op dat er meer dingen anders waren dan ik me kon herinneren. Nog even rondkijkend op internet kwam ik ook die zwarte pet tegen en kreten als pestkop en meeloper.

Dus eens mijn jongste zoon geraadpleegd (hij is nu 19). Inderdaad, zij hadden ook een zwarte pet, waarbij de petten ook stonden voor heel andere uitspraken. De zwarte pet was dus de pestvogel, de gele was het angstkonijn, die zichzelf zielig vond, de rode voor de meeloper en eigenlijk was alleen de witte pet een echt positieve…

Het enige wat ik vinden kan hierover is dat de zwarte pet heeft plaatsgemaakt voor een blauwe, omdat er scholen waren die moeite hadden met het zwart. Maar vergelijk ik de uitleg van mijn zoon (en zijn vriendin trouwens ook) met die van tegenwoordig, dan worden de petten toch allemaal veel positiever benaderd.

En dat is waarschijnlijk maar goed ook. Want niemand is ‘alleen maar een pestkop’. Zoals al eerder in dit artikel naar voren kwam: het ligt allemaal veel complexer. 

Meer weten?

Wil je meer weten over de kanjertraining, dan kun je natuurlijk kijken op de kanjertraining site. Wil je zelf een training volgen met je kind, dan kun je op deze site ook vinden waar praktijken te vinden zijn.

Linda van Aken