Skip to Content

Gossip Girl tiktok trend op scholen; ouders wees gewaarschuwd!

Gossip Girl tiktok trend op scholen; ouders wees gewaarschuwd!

Sociale media hebben een immense invloed op ons dagelijks leven, vooral onder jongeren. Terwijl sommigen platforms gebruiken om vrienden en herinneringen te delen, worden anderen ingezet voor minder wenselijke doeleinden.

Een recent fenomeen dat de kop opsteekt in Nederland is de ‘Gossip Girl’-trend op sociale media waaronder TikTok-accounts. Deze trend is echter niet onschuldig en brengt schade toe aan de reputaties van tieners op middelbare scholen.

Wat is Gossip Girl trend op TikTok

In een wereld waar informatie zich razendsnel verspreidt via sociale media, zijn geheimen moeilijk te bewaren. De Gossip Girl-trend is dan ook gebaseerd op de gelijknamige tv-serie.

Het begint met een anoniem TikTok-account dat zichzelf uitroept tot ‘Gossip Girl’ voor een bepaalde school of regio. Deze ‘Gossip Girl’ verzamelt roddels en geruchten over leerlingen en verspreidt deze vervolgens via privéberichten (DM’s). Dit kunnen roddels zijn, maar ook fake berichten en foto’s over leerlingen en leraren.

Het verontrustende is dat deze informatie vaak volledig gebaseerd is op fictie en niet op feitelijke gebeurtenissen.

Na TikTok lijkt deze trend nu ook over te waaien naar Snapchat waar helaas minder controle op is.

Slachtoffers van de trend

Jongeren die slachtoffer worden van deze trend, ontdekken vaak op een onaangename manier dat er negatieve roddels over hen circuleren. Dit gebeurt meestal doordat vrienden of kennissen hen op de hoogte stellen van wat er over hen wordt gezegd. De impact op hun zelfvertrouwen en emotioneel welzijn kan aanzienlijk zijn.

Het is niet altijd gemakkelijk om te achterhalen of je slachtoffer bent van de Gossip Girl-trend. Meestal kom je erachter via-via, wanneer iemand die je kent de roddels aan je doorstuurt. Bijvoorbeeld: “Hey, ik zag deze roddel over jou voorbijkomen.” Dit kan een schokkende en pijnlijke ervaring zijn.

Als je zelf een TikTok-account hebt kun je op zoek gaan naar ‘Gossip Girl’ in combinatie met het kerngetal van je telefoonnummer (dus 010 voor Rotterdam) stad waar je woont, de naam van de stad, naam van de regio of de naam van de school. Kom je deze accounts tegen; rapporteer deze dan direct!

Tips voor ouders

Scholen en ouders nemen deze trend serieus en ondernemen gelijk stappen om jongeren te beschermen tegen de negatieve gevolgen ervan. Veel scholen hebben dan ook al de ouders gewaarschuwd door middel van een mailing en zorgen er voor dat accounts zo snel mogelijk verdwijnen.

Hier vind je enkele tips voor ouders:

Ongewenst gedrag bespreken

Het is van cruciaal belang dat ouders ongewenst gedrag op sociale media bespreekbaar maken met hun kinderen. Leg uit wat de impact is op iemands leven en de lafheid van de anonieme feitjes en roddels waarbij de grootste persoonlijke geheimen gewoon gedropt worden voor de sensatie. Open communicatie kan helpen om vroegtijdig in te grijpen als hun kinderen slachtoffer worden van dergelijke accounts.

Check eventueel de accounts van je kinderen om te zien of ze dit soort berichten ontvangen.

Waarschuw ook dat, mochten er naaktfoto’s bekeken worden, dit gelijk staat aan kinderporno en dus strafbaar is! Hier moet je niet alleen melding van maken, maar kan je zelfs aangifte van doen.

Contact opnemen met de mentor of directie

Als ouders merken dat je kind wordt genoemd op deze accounts, is het essentieel om onmiddellijk contact op te nemen met de mentor van je kinderen of de directie van school. Scholen kunnen hierbij een ondersteunende rol spelen of staan in nauw contact met de politie die hier actie op onderneemt. Er zijn zelfs scholen die TikTok via het WiFi-netwerk blokkeren om deze reden.

Bewijsmateriaal verzamelen

Het verzamelen van bewijsmateriaal, zoals screenshots van de berichten, kan helpen bij eventuele vervolgstappen. Wil je liever geen screenshots maken omdat de verzender daar een melding van krijgt, kun je ook een foto maken van het betreffende bericht. Dit bewijs kan worden gebruikt om degenen achter de accounts verantwoordelijk te houden.

Rapporteren en aangifte doen

Het aanmoedigen van kinderen om de accounts als ongepast te rapporteren, is een belangrijke stap. Je kan natuurlijk ook zelf als ouder op zoek gaan naar deze accounts en rapporteren.

Als je andere ouders om hulp vraagt om ook de betreffende filmpjes of accounts te rapporteren wordt hier sneller actie op ondernomen. Je kan ook hulp vragen via helpwanted.nl

Ook kun je een mail sturen naar eu-creator-marketplace@tiktok.com of/en legal@tiktok.co

Als de misdragingen ernstig genoeg zijn, kan het ook nodig zijn om aangifte te doen bij de politie.

Schorsingen

Scholen nemen deze situaties serieus en dreigen met disciplinaire maatregelen. Een (meerdaagse) schorsing kan worden opgelegd aan leerlingen die zich schuldig maken aan het verspreiden van onjuiste informatie via deze accounts.

Vergelijking met andere digitale trends

Sommige ouders vragen zich misschien af of de Gossip Girl-trend vergelijkbaar is met andere online trends, zoals Juice-kanalen. Hoewel er enige gelijkenis is, verschillen ze in de mate van schadelijkheid en intentie. Terwijl Juice-kanalen vaak gericht zijn op humor en memes, draait de Gossip Girl-trend om het verspreiden van schadelijke roddels die de reputatie van tieners kunnen schaden.

Schoolbetrokkenheid en mogelijke oplossingen

Het lijkt erop dat scholen in Nederland deze kwestie serieus nemen en proactief proberen te handelen. Door ouders en leerlingen bewust te maken van de negatieve gevolgen van de Gossip Girl-trend, kunnen scholen bijdragen aan het stoppen van deze schadelijke praktijken.

Het is echter ook belangrijk dat degenen achter de trend worden geïdentificeerd en verantwoordelijk worden gehouden voor hun acties.

De Gossip Girl-trend op sociale media is een verontrustende ontwikkeling die jongeren op middelbare scholen in Nederland treft. Het verspreiden van ongegronde roddels en geruchten via anonieme accounts kan ernstige schade toebrengen aan de reputatie en het emotionele welzijn van tieners. Gelukkig nemen scholen en ouders deze kwestie serieus en werken ze samen om jongeren te beschermen tegen deze schadelijke praktijken. Het is belangrijk dat jongeren zich bewust zijn van de gevolgen van dergelijk gedrag en weten hoe ze zichzelf kunnen beschermen tegen online roddels en pesten.

Linda van Aken