Skip to Content

Wel of geen u zeggen tegen ouders; is dat nog wel van deze tijd?

Wel of geen u zeggen tegen ouders; is dat nog wel van deze tijd?

Van eeuwen her zeggen we tegen onze ouders en grootouders ‘u’. In sommige families is het nog steeds de norm, maar in andere wordt het als ouderwets beschouwd. Maar is het nog wel van deze tijd om ‘u’ te zeggen tegen onze ouders? 

Wat is vousvoyeren?

‘Vousvoyeren’ is een term die gebruikt wordt in Nederland voor het aanspreken van iemand met u in plaats van met jij. Het is een vorm van respect die gebruikt wordt in situaties waarin men verwacht dat er een formele sfeer is, bijvoorbeeld in een zakelijke setting of wanneer je iemand ontmoet die je niet goed kent.

Sommige mensen vinden het ook gepast om vousvoyeren te gebruiken wanneer ze praten over iemand die ze niet aardig vinden.

De term is afkomstig van het Franse woord ‘vous’, wat ‘u’ betekent. Het komt van het Latijnse woord ‘vos’, wat ook ‘u’ betekent. In het Nederlands werd het woord ‘jij’ oorspronkelijk gebruikt als een vorm van respectvolle aanspraak, maar in de loop der tijd is het woord gebruikt in steeds informelere situaties.

Tegenwoordig is het gebruikelijk om ‘jij’ te gebruiken wanneer je iemand aanspreekt met wie je bekend bent, maar er zijn nog steeds situaties waarin het gebruik van ‘u’ gepast is.

Sommige mensen vinden het moeilijk om te bepalen wanneer ze ‘u’ of ‘jij’ moeten gebruiken. Een algemene regel is dat je ‘u’ gebruikt wanneer je iemand aanspreekt die je niet goed kent of wanneer de sfeer formeel is.

Als je twijfelt, is het meestal beter om ‘u’ te gebruiken. Op die manier kan iedereen zich respectvol gedragen.

Wie spreek je met u aan?

In sociale interacties wordt het gebruik van een formeel adres vaak als beleefd en respectvol beschouwd. In veel culturen is het gebruikelijk om oudere mensen, superieuren of vreemden aan te spreken in formele taal. Maar hoe weet je wanneer je formele taal moet gebruiken of dat je kan tutoyeren?

In de Nederlandse taal is het gebruikelijk om iemand aan te spreken met de aanspreektitel ‘u’ wanneer je hem of haar niet kent of wanneer er een sociale afstand tussen jullie is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je iemand aanspreekt die een hogere ‘sociale status’ heeft dan jij, zoals je baas of een docent.

Ook wanneer je iemand aanspreekt die ouder is dan jij of wanneer je iemand aanspreekt die je niet goed kent, is het gebruikelijk om de aanspreektitel ‘u’ te gebruiken.

In sommige sociale interacties is het echter niet gebruikelijk om iemand aan te spreken met de aanspreektitel ‘u’. Wanneer je met iemand praat die je goed kent, zoals je vriend of vriendin, gebruik je gewoonlijk de aanspreekvorm ‘je’. Ook wanneer je met kinderen praat, is het gebruikelijk om de aanspreekvorm ‘je’ te gebruiken.

Is vousvoyeren nog wel van deze tijd?

In een tijd waarin alles steeds informeler wordt, is het soms fijn om aan deze traditie vast te houden. Het geeft onze ouders een beetje extra respect en aandacht. Bovendien is het een mooie manier om de generatiekloof te overbruggen.

Maar aan de andere kant kan het ook als verouderd en ouderwets worden beschouwd. In een informele setting voelt het misschien ongemakkelijk en onnatuurlijk om steeds ‘u’ te zeggen. Soms is het gewoon niet van deze tijd. Uiteindelijk is het aan iedereen zelf om te bepalen of hij of zij ‘u’ zegt tegen de ouders.

Wat als je kind geen u wil zeggen?

Is het nog wel van deze tijd om tegen onze ouders ‘u’ te zeggen? In sommige families is het nog steeds de norm, maar in andere wordt het als ouderwets beschouwd. In een tijd waarin alles steeds informeler wordt, is het soms fijn om aan deze traditie vast te houden.

Het geeft onze ouders een beetje extra respect en aandacht. Bovendien is het een mooie manier om de generatiekloof te overbruggen.

Maar aan de andere kant kan het ook als verouderd en ouderwets worden beschouwd. In een informele setting voelt het misschien ongemakkelijk en onnatuurlijk om steeds ‘u’ te zeggen. Soms is het gewoon niet van deze tijd. Uiteindelijk is het aan iedereen zelf om te bepalen of hij of zij ‘u’ zegt tegen de ouders.

Floortje