Skip to Content

25 Kennismakingsspelletjes kinderen, kleuters en peuters school

25 Kennismakingsspelletjes kinderen, kleuters en peuters school

Kinderen kunnen terechtkomen in veel verschillende situaties waarin ze nieuw zijn en nog met andere kinderen kennis moeten maken. Dat kan tijdens een eerste les of bijeenkomst heel handig zijn om het ijs te breken door middel van kennismakingsspelletjes.

Vaak gaat het dan om een nieuwe school(klas), sportclub of andere vrijetijdsbesteding waarbij ze te maken krijgen met kinderen die ze nog niet kennen. Omdat ze meestal gedurende langere periode met deze groep moeten optrekken en vaak ook samenwerken, is het belangrijk dat ze elkaar een beetje leren kennen.

Het is natuurlijk super spannend als je kind ergens komt waar hij nog helemaal niemand kent! Kinderen maken best snel vrienden, maar daar kunnen ze nog een handje bij geholpen worden door middel van wat leuke kennismakingsspelletjes die ze bijvoorbeeld op school in hun nieuwe klas kunnen doen. Zo leert iedereen elkaar op een leuke manier een beetje kennen.

Er zijn verschillende kennismakingsspelletjes die je met kinderen kunt doen. Ik heb er een aantal voor je op een rijtje gezet:

Het wc-papier kennismakingsspel

Dit kennismakingsspel is heel simpel, wat het enige wat je nodig hebt is een rol wc-papier en genoeg pennen, stiften of potloden. Elk kind mag een velletje (of meerdere) van de rol wc-papier afscheuren. Dat mag er één zijn, maar ook meerdere, zolang er maar voor elk kind genoeg is.

Het leuke hiervan is dat de kinderen zelf mogen bepalen hoeveel papiertjes ze nemen en enigszins samen moeten werken zodat er voor iedereen genoeg is.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de kinderen op elk velletje wc-papier een leuk feitje of weetje over zichzelf opschrijven. Daarna vertelt iedereen wat er op zijn papiertje(s) staat.

Enkele voorbeelden:

 • Ik ben … jaar oud
 • Ik ben geboren in … (plaatsnaam)
 • Ik heb … broers/zussen
 • Mijn favoriete muziek is …
 • Etc.

Knutsel een dobbelsteen

Samen met de groep kun je allerlei leuken vragen bedenken die op een zelfgemaakte dobbelsteen terecht komen. Deze kun je maken van bijvoorbeeld stevig papier of karton, waar je de vragen op papier tegenaan plakt.

Alleen al het maken van de dobbelsteen is erg leuk om te doen met een groep, bijvoorbeeld als je iedereen zijn eigen taak geeft. Er moet worden geknipt, gevouwen en geplakt. En natuurlijk bedenken de kinderen zelf de vragen die er op komen!

Bijvoorbeeld:

 • Heb je huisdieren? Zo ja, welke?
 • Wanneer ben je jarig?
 • Wat is je lievelingsgerecht?
 • Wat is je favoriete kleur?
 • Etc.

Puzzelen maar!

Kinderen vinden woordzoekers vaak erg leuk om te maken! Wist je dat het mogelijk is om met een Woordzoekmaker zélf een woordzoeker in elkaar te zetten?

Je kunt zelf de woorden invullen die er in terug moeten komen. Zo kun je bijvoorbeeld een woordzoeker maken met alle voornamen van de kinderen.

Wat ook erg leuk is: laat elk kind één woord bedenken dat hem of haar goed omschrijft, bijvoorbeeld vrolijk, enthousiast, kleurrijk, creatief, tweeling, rood (haar). Deze woorden komen allemaal in de woordzoeker terecht.

Nadat iedereen alle woorden gevonden heeft, kan er besproken woorden welk woord bij welk kind hoort, waarna elk kind daar verder iets over kan vertellen.

Rijen en groepjes

Bij dit spel is het de bedoeling dat kinderen in rijen of groepjes gaan staan. Ze worden gegroepeerd op allerlei kenmerken, zodat eenvoudig is te zien wat ze met elkaar gemeen hebben. Maar voordat ze in de goede volgorde of groep staan, is enig overleg mogelijk. Het spel dwingt de kinderen dus om samen te werken.

Hier zijn meerdere manieren voor:

 • Alle kinderen moeten in een rij gaan staan met hun voornamen op alfabetische volgorde (bijvoorbeeld Anna, Bas, Lieke, Mohammed, Kaj, Kirsten, Quincy)
 • De kinderen gaan in een rij staan op volgorde van verjaardag (begin bij 1 januari)

Ook kunnen ze groepjes vormen zónder op een bepaalde volgorde te gaan staan, bijvoorbeeld als de begeleider vragen stelt. Het leukste is het als er twee tot vier antwoordmogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld:

 • Wat is je favoriete seizoen? De kinderen moeten dan bijvoorbeeld in één van de vier hoeken van de klas gaan staan
 • Heb je huisdieren? Dit is een ja/nee-vraag, dus de kinderen groeperen zich dan in één van de twee helften van het klaslokaal (of natuurlijk buiten op een plein of in het gras)

Twee keer de waarheid, één keer een leugen

Bij dit leuke kennismakingsspelletje krijgen alle kinderen een leeg briefje. Daarop moeten ze drie beweringen over zichzelf opschrijven. Het moeten twee beweringen zijn die waar zijn en één die niet waar is, dus een leugen.

De kinderen lezen één voor één de briefjes voor, en de rest van de kinderen moet dan steeds na elke bewering raden welke bewering niet klopt.

Dat kan door met de groep te stemmen: kinderen steken een rood briefje omhoog als ze denken dat een bewering niet waar is, en een groen briefje als ze denken dat het wel waar is.

De groepsleider telt de aantallen bij elkaar op en noteert dit op het bord of maakt er via de computer een handig grafiekje van. Heeft de meerderheid het goed, of kan het kind goed liegen?

Deze manier zorgt ervoor dat de kinderen goed naar elkaar luisteren en proberen te achterhalen door bijvoorbeeld te letten op mimiek of zenuwachtig gedrag wanneer een kind een leugen vertelt. Daarna moet het kind natuurlijk ook uitleggen waarom het een leugen betreft.

Bijvoorbeeld: “ik heb twee broertjes” is een leugen, want het kind heeft twee zusjes.

Wie ben ik?

Alle kinderen krijgen vragen over een aantal onderwerpen die zij op een briefje moeten beantwoorden. Dat kunnen vragen zijn zoals:

 • Wat is je favoriete drinken?
 • Wat is je favoriete kleur?
 • Welk huisdier heb je?
 • Wat is je hobby?
 • Houd je meer van boeken of van films?
 • Etc.

De kinderen moeten de antwoorden in stilte opschrijven en niet met elkaar overleggen. Ook schrijven ze op het briefje één extra weetje over zichzelf op, het liefst iets waarvan ze denken dat niemand het weet.

Alle briefjes worden gevouwen, verzameld en door elkaar gehusseld. Daarna mag elk kind één briefje eruit trekken en moet op zoek gaan naar het kind dat het briefje heeft geschreven. Daarvoor moeten ze dus andere kinderen aanspreken en met elkaar overleggen.

Doordat de kinderen aan veel anderen moeten vragen wat bijvoorbeeld hun hobby is, komen ze er niet alleen achter of het kind het briefje wel of niet heeft geschreven, maar leren ze meteen een hele hoop andere kinderen ook een beetje kennen!

Namen balspel

Het Namen balspel is een eenvoudig maar effectief kennismakingsspel. Laat de kinderen in een kring staan, waarbij ze allemaal op gelijke afstand van elkaar staan. Begin met het vasthouden van een bal en noem je eigen naam terwijl je de bal naar een ander kind in de kring gooit.

Het kind dat de bal vangt, zegt dan jouw naam en noemt vervolgens zijn of haar eigen naam terwijl hij de bal naar iemand anders gooit. Dit proces herhaalt zich totdat elk kind in de kring de bal heeft gehad.

Tip: In plaats van een bal, kan je ook een bol wol gebruiken, de persoon die gooit moet het einde vasthouden zodat duidelijk is wie al is geweest en dus iedereen aan bod komt en er een soort spinnenweb ontstaat zodat iedereen met elkaar is verbonden.

Bingo kennismaking

Het Bingo Kennismakingsspel is een speelse variant op het traditionele bingo. Voor dit spel maak je bingokaarten met vakjes waarin verschillende kennismakingsvragen of feiten staan, zoals “Heeft een broer”, “Houdt van pizza”, “Is ooit naar een pretpark geweest”, enzovoort.

De kinderen krijgen elk een blanco bingokaart en moeten door de kamer lopen om namen te vinden van klasgenoten die bij elk vakje passen. Wanneer ze iemand vinden die voldoet aan een van de criteria, vragen ze die persoon om hun naam op het betreffende vakje te schrijven. Het doel is om een volle rij te krijgen, net als bij traditioneel bingo.

Dit spel is ontworpen om gesprekken tussen kinderen te bevorderen en hen aan te moedigen om meer te weten te komen over hun klasgenoten. Het is een leuke manier om iedereen betrokken te houden en om gesprekken op gang te brengen over gedeelde interesses en ervaringen. Bovendien helpt het kinderen om snel te ontdekken wat ze gemeen hebben met anderen, wat de basis kan leggen voor nieuwe vriendschappen.

Vriendschapsarmband maken

Vriendschapsarmbanden maken is niet alleen een creatieve bezigheid, maar ook een uitstekende manier om kinderen elkaar beter te laten leren kennen. Voor dit spel geef je elk kind een touwtje of kralen om een armband te maken.

Terwijl ze aan hun armbanden werken, moedig je ze aan om over zichzelf te praten, zoals hun favoriete kleuren, hobby’s, of huisdieren. Ze kunnen ook persoonlijke verhalen delen of interessante feitjes over zichzelf delen. Als de armbanden eenmaal klaar zijn, kunnen de kinderen trots hun creaties aan elkaar laten zien.

Ik ben uniek:

“Ik Ben Uniek” is een activiteit die kinderen aanmoedigt om hun individualiteit en zelfexpressie te omarmen. Begin het spel door elk kind een blanco poster te geven, samen met kleurpotloden, stiften, tijdschriften, en knutselmateriaal.

De kinderen kunnen hun posters versieren met foto’s, tekeningen, en feiten over zichzelf, zoals hun leeftijd, favoriete hobby’s, dromen, of favoriete vakantiebestemmingen.

Nadat ze hun posters hebben voltooid, mogen de kinderen om de beurt hun creaties aan de groep presenteren en vertellen wat hen uniek maakt. Of je kan er een soort tentoonstelling van maken voor aan de muur, zodat je gelijk iets hebt om het lege klaslokaal op te fleuren.

Emotie-memory:

Maak een memoryspel met kaarten waarop verschillende emoties staan afgebeeld. Laat kinderen in paren spelen en bespreken welke emotie ze hebben gekozen. Dit spel helpt kinderen hun emoties te begrijpen en communiceren.

Interview

Laat kinderen in paren zitten en elkaar interviewen over hun interesses en hobby’s. Elk kind kan dan aan de groep vertellen wat ze hebben ontdekt. Dit spel is ideaal voor in de oudere groepen. Dit spel moedigt actief luisteren en gespreksvaardigheden aan.

Klaslokaal safari

Geef kinderen een lijst met eigenschappen van personen of voorwerpen in de klas om te vinden, zoals “Iemand met blauwe ogen”, “iemand die tijdens de vakantie heeft gezwommen” of “Een potlood met een grappige gum”. Ze moeten samenwerken om alles te vinden. Dit spel bevordert teamwork en observatievaardigheden.

Ballonnen spel

Schrijf vragen op papierstrookjes, stop ze in ballonnen voordat je ze opblaast. Laat elk kind een ballon kiezen, hem laten knallen en de vraag beantwoorden die erin zit. Dit spel maakt kennismaking leuk en verrassend.

Groepstekening

Beschrijving: Geef elke groep kinderen een groot stuk papier en stiften. Laat ze een tekening maken die hun groep vertegenwoordigt, met ideeën van elk kind.
Uitleg: Dit spel bevordert samenwerking en creativiteit.

Wie ben ik?

Plak een sticker met een naam of object op het voorhoofd van elk kind. Ze moeten vragen stellen aan anderen om erachter te komen wie of wat ze zijn. Dit spel verbetert vragen stellen en deductieve redenering.

Speurtocht

Creëer een schatkaart met aanwijzingen die kinderen moeten volgen om een ‘schat’ te vinden. Laat ze samenwerken om de schat te ontdekken. Dit spel bevordert teamwerk en probleemoplossend denken.

Knotsgekke dansparty

Zet muziek aan en laat de kinderen dansen. Wanneer de muziek stopt, moeten ze een partner vinden en iets interessants over zichzelf delen. Dit spel bevordert spontane interacties en is een actieve manier om niet stil te hoeven zitten.

Stoelendans met kennismaking

Speel stoelendans, maar dan met een twist. Wanneer de muziek stopt, moet het kind dat overblijft een vraag beantwoorden voordat ze gaan zitten. Dit spel voegt een element van verrassing en gesprek toe aan een klassiek spel.

M&M’s IJsbreker

Geef elk kind een handvol M&M’s (of andere snoepjes), vervolgens stel je de klas ja / nee vragen zoals ‘Is op vakantie geweest in het buitenland’ of ‘Heeft thuis een huisdier’. Is het antwoord ja moeten ze een M&M op eten. Als iemand alle snoepjes op heeft mag hij / zij vragen bedenken.

Verhalenkring

Zit in een cirkel en begin een verhaal. Elk kind voegt één zin toe aan het verhaal, en zo gaat het verhaal rond de kring. Dit spel bevordert verbeeldingskracht en creatief denken.

Kwaliteitenzoektocht

Geef elk kind een lijst met positieve eigenschappen (zoals vriendelijk, grappig, slim). Ze moeten andere kinderen vinden die bij elke eigenschap passen. Dit spel moedigt kinderen aan om elkaars sterke punten te waarderen.

Puzzelstukjes

Snijd een afbeelding in puzzelstukjes van 2 of meer stukjes. Geef elk kind een stukje met op de achterkant een vraag en laat ze samenwerken om de afbeelding compleet te maken. Als de puzzel compleet is moeten ze de vragen op de achterkant beantwoorden.

Teken je vriend

Laat kinderen in paren gaan zitten. Elk kind moet een tekening maken van zijn of haar partner. De tekeningen worden vervolgens aan de groep getoond. Dit spel is een leuke manier om creativiteit te delen en te waarderen.

Spelletjes
Jisca