Skip to Content

Cyberpesten kinderen; voorbeelden en tips wat te doen?

Cyberpesten kinderen; voorbeelden en tips wat te doen?

Cyberpesten bij kinderen komt veelvuldig voor. Dit digitaal pesten van een kind of tiener heeft vergaande gevolgen. Niet alleen voor het gepeste kind, maar ook voor de pester zelf. Hoe kun je als ouders en opvoeders ingrijpen in dit cyberpesten?

Allereerst is het belangrijk om op de hoogte te zijn van waar je kind digitaal allemaal actief is. Denk dan aan sociale media zoals Instagram, Facebook en Twitter. Maar ook een klassenapp kan fijn zijn om van tijd tot tijd eens mee te lezen in de berichtjes die heen en weer gestuurd worden.

Wat kun je doen als je blijkt dat je kind slachtoffer is van cyberpesten? Of andersom: als blijkt dat je kind één van de pesters is?

Cyberpesten van kinderen

Cyberpesten gebeurt online. Via sociale media of het internet wordt een kind gepest. Er is vaak een samenhang tussen het online pesten en het offline pesten.

Oftewel: een kind wat in de klas gepest wordt, heeft hier ook vaak online mee te maken. Er is dan geen ontkomen meer aan de pesters. Of je nu op school zit of na schooltijd: het pesten gaat maar door.

Voorbeelden van cyberpesten

Je kunt aan de volgende voorbeelden van cyberpesten denken:

 • Het uitsluiten van een persoon. Er wordt een groepsapp aangemaakt. Vaak door populaire kinderen. maar die ene leerling wordt niet toegevoegd. In de groepsapp worden grappige filmpjes en plaatjes gedeeld. Maar het is ook een bron om over die ander te roddelen. De ander belachelijk te maken. En om de groep op te jutten tegen dat ene kind.
 • Het beledigen van iemand. Onder een geposte foto ineens allerlei beledigingen lezen. Dit kan zowel anoniem zijn als door iemand die de gepeste kent. Het blijkt zelfs uit onderzoek dat anoniem pesten vaak gebeurt door iemand die je kent. Ook het oproepen van anderen om die bewuste persoon te beledigen valt onder cyberpesten.
 • Vernielen. Klassiek pesten staat bekend om het vernielen van spullen van het gepeste kind. De fiets of de rugzak vernielen of iemand hard van de fiets afduwen. Cyberpesten kan ook dingen vernielen bij het gepeste kind. Zo kan er een virus gestuurd worden, waardoor de computer vastloopt of gevoelige informatie openbaar komt.
 • Een fake account maken. Veel slachtoffers van cyberpesten vertellen over de fake accounts die over ze gemaakt worden. Anderen maken een account aan en delen daarop foto’s van de gepeste. Ook geven ze informatie of delen ze filmpjes. Het lastige is dat het verwijderen van de accounts niet altijd gemakkelijk gaat. En als deze verwijderd is, blijken er weer andere bijgemaakt te zijn.
 • Te kijk zetten. Bekend zijn de verhalen over tienerjongens en -meisjes die naar iemand een naaktfoto stuurden. Deze foto werd dan al snel op grote schaal gedeeld met anderen, wat ook wel leidt tot ‘slut shaming’. Het blijkt dat digitaal materiaal lang op het web blijft rondzwerven en dat dit vergaande negatieve gevolgen voor degene die op de foto heeft.
 • Bedreigen. Het bedreigen van iemand hoort ook bij cyberpesten. Teksten als: we weten je te vinden en we wachten je morgen op. Of: we slaan je in elkaar zijn nog mild bij de bedreigingen die je soms leest bij cyberpesten.

Gevolgen van cyberpesten bij kinderen

Pesten is vreselijk. Het verandert je zelfbeeld, je eigenwaarde. Het heeft negatieve gevolgen voor je sociaal–emotionele ontwikkelingen als ook voor je leerontwikkeling op school.

Voor degene die het mikpunt is van het cyberpesten komen depressieve gevoelens veelvuldig voor. Slachtoffers vertonen meer symptomen van depressie, stress en angst dan bij enkel offline pesten.

Daarnaast neemt het risico op zelfdoding bij slachtoffers maar liefst met 3x zoveel toe.

Een onderzoek uit Vlaardingen, de Friendly Attac, wijst uit dat slachtoffers van cyberpesten last hebben van deze lichamelijke en psychische klachten:

 • Duizeligheid
 • Zenuwachtigheid
 • Futloosheid
 • Rugpijn
 • Humeurigheid
 • Slaapproblemen
 • Buikpijn
 • Hoofdpijn
 • Slechte schoolresultaten
 • Schuldgevoel
 • Schaamte
 • Minderwaardigheid
 • Depressiviteit
 • Geen eetlust
 • Juist meer eetlust

Ook bij de pester zijn negatieve lichamelijke en sociaalemotionele gevolgen zichtbaar:

 • Schuldgevoel
 • Gedragsproblemen
 • Verslavingsgevoelig
 • Slechte schoolresultaten
 • Al jong seksueel actief

Veel cyberpesters zijn zelf ooit slachtoffer geweest van cyberpesten. Door te pesten hebben ze macht over de ander. Ook blijkt dat veel cyberpesters conflicten thuis hebben of een andere moeilijk thuissituatie.

Het onderzoek laat verder zien dat een gebrekkige impulscontrole, middelenmisbruik en gedragsproblemen veelvuldig voorkomen bij cyberpesters.

Cyberpesten is strafbaar

Cyberpesten is niet zonder gevolgen gelukkig. Het is strafbaar. Je kunt aangifte doen bij de politie als iemand je blijft bedreigen, je virussen stuurt of foto’s en filmpjes van je verspreidt zonder toestemming. Het kan voor de dader ook een punt zijn om te stoppen hiermee.

Het programma Catfish van MTV volgt mensen die al jarenlang verliefd zijn en via sociale media contact leggen. Doordat afspreken telkens niet lukt, gaat het team van Catfish de digitale sporen na van de vriend of vriendin.

Er wordt tenslotte een ontmoeting geregeld. Het blijkt dat er vaak een heel ander persoon aan de andere kant van de laptop of smartphone zat.

Als verklaring geven deze ‘daders’ vaak aan dat ze zich ongelukkig voelden, er niet meer konden stoppen omdat ze nu aandacht kregen of macht hadden.

En dat ze wisten dat het verkeerd was maar dat er nooit een stop kwam. Door aangifte te doen kan die stop er wel komen voor zowel de pester als de gepeste.

Tips bij cyberpesten

Je kunt het ook melden bij het platform van de sociale media zelf. Denk aan Facebook of Instagram. De website meldknop.nl werkt samen met de politie en geeft de volgende tips in het tegengaan van cyberpesten:

 • Blokkeer de pester
 • Praat erover met vrienden, je ouders, de leerkracht, een vertrouwenspersoon of iemand die je vertrouwt. Zwijg er niet over! Er is niets om je over te schamen.
 • Reageer niet op pestberichten
 • Bewaar alle vervelende berichten, dit maakt het mogelijk om aangifte te doen. Je kunt een screenshot maken van de berichten.
 • Meld het pesten bij het sociaal medium zelf zoals bij Facebook of Instagram.
 • Het helpt als school en ouders samen hierin optrekken, zeker als het pesten ook op school voorkomt.

Pesten kan een grote impact hebben op het leven en de toekomst van een kind. Op Veilig internet is veel informatie te vinden rondom de gevaren en het herkennen van cyberpesten.

Daarnaast zijn er stappen te vinden met wat ouders kunnen doen als hun kind online gepest wordt.

Mirjam de Stigter