Skip to Content

Beloning schoolrapport; hoe en wat geven?

Beloning schoolrapport; hoe en wat geven?

Het belonen van kinderen voor goede schoolprestaties roept binnen gezinnen verschillende reacties op. Sommige ouders geven cadeautjes of trakteren op een speciale activiteit, terwijl anderen meer waarde hechten aan intrinsieke motivatie. In dit artikel onderzoeken we diverse standpunten van ouders en hoe zij omgaan met het belonen van succes op school.

Trots als beloning

Positieve houding

Sommige ouders benadrukken het belang van een positieve basishouding ten opzichte van schoolprestaties. Ze geloven dat het tonen van trots op de inzet van het kind de beste beloning is.

Zelfmotivatie

Een ander perspectief voegt hieraan toe dat kinderen moeten leren zichzelf te motiveren, niet alleen voor externe beloningen, maar voor hun eigen toekomst.

Geen materiële beloningen

Beperkte beloningen

Sommige ouders geven geen materiële beloningen. Ze bekijken het rapport samen, geven complimenten, maar gaan niet verder dan dat. Voor hen is het tonen van trots al voldoende.

Focus op inzet

Een ander perspectief erkent goede inzet en verbetering in moeilijke vakken, zonder directe nadruk op materiële beloningen. Een uitstapje wordt echter wel als een leuke beloning gezien.

Educatieve beloningen

Inzet en educatie

Een ander gezichtspunt gelooft in het belonen van inzet en hard werk met educatieve geschenken, zoals nieuwe leesboeken of woordzoekerpuzzels.

Ontspannen uitjes

Een aangepaste benadering omvat ook ontspannende uitjes als beloning, zoals een bezoek aan een fastfoodrestaurant.

Geen directe beloningen, wel samen vieren

Zelfwaardering

Voor sommige ouders is schoolwerk een individuele prestatie. Ze vieren het einde van de examens met iets lekkers eten als een vorm van zelfwaardering.

Vakantieviering

Een ander perspectief viert het einde van het schooljaar met een activiteit, zoals frietjes gaan eten, eerder als start van de vakantie dan als directe beloning voor het rapport.

Het kiezen van maaltijden als beloning

Zelfbeslissing

Sommige ouders laten hun kind het avondeten kiezen als een manier om de goede prestaties te vieren, ongeacht de cijfers op het rapport.

Gezamenlijke maaltijdkeuze

Een vergelijkbare aanpak omvat het gezamenlijk kiezen van maaltijden als een viering, waarbij het rapport meer een aanleiding is om de vakantie te vieren dan een directe beloning.

Focus op groei en inzet

Diepere betekenis

Sommige ouders benadrukken dat punten niet altijd de ware waarde van een persoon weergeven. Ze leggen de nadruk op leren en groeien, waarbij het niet alleen om de cijfers draait.

Trots op inspanning

Een ander perspectief geeft geen materiële beloningen in de lagere klassen maar benadrukt trots te zijn op het harde werk en de prestaties van het kind.

Verschillende tradities

Traditionele cadeautjes

Sommige ouders overwegen wel iets te geven, vooral als de hele klas iets krijgt. Ze leggen uit dat ze een andere benadering hebben en op een ander moment iets geven.

Leuke gewoontes

Een ander perspectief deelt een leuke traditie uit het verleden, waarbij kinderen bijvoorbeeld een strip kregen bij elk goed rapport.

Vooruitkijken naar de zomer

Voor het zomerrapport, vlak voor de vakantie zijn er ook nog andere opties.

Zomeruitjes

Sommige ouders geven hun kinderen iets voor zomeruitjes bij het laatste rapport, om te voorkomen dat ze elke zomervakantiedag om geld komen vragen.

Vakantie vieren

Een vergelijkbare aanpak omvat het geven van cadeautjes aan het einde van het schooljaar als een manier om de zomer in te luiden.

Linda van Aken
Laatste berichten van Linda van Aken (alles zien)