Skip to Content

Beste land voor kind om in te leven

Beste land voor kind om in te leven

We willen allemaal gelukkig zijn en zeker als het om onze kinderen gaat wil je dat ze het goed hebben. Dus misschien vraag je jezelf weleens af waar je als kind nu het beste zou kunnen wonen. Kortom: wat is het beste land om te wonen voor je zoon of dochter?

Hoe scoort Nederland?

Als je gaat googelen waar je als kind het beste kunt wonen, dan komen als eerste nieuwsberichten naar boven met de fijne kop dat Nederland op 1 staat bij een onderzoek naar welzijn van kinderen. Er wordt hierbij gesteld dat het met kinderen op het gebied van mentale en fysieke gezondheid in Nederland het beste gaat.

Hierbij is door UNICEF gekeken hoe het met kinderen tussen 0 en 18 jaar gaat in de 41 meest welvarende landen. Alleen…dit zijn wel berichten uit 2020.

Gaan we zoeken naar berichten van 2023 dan komen we op andere zaken terecht. Hoewel we dan gaan spreken over kinderrechten, dan staan we, schrik niet, op de 20e plaats! Bron

En eigenlijk denk ik dat er toch wel degelijk een overlap is tussen mentale en fysieke gezondheid en kinderrechten. Want bij dit kinderrechtenonderzoek komen dus zaken naar voren als kwetsbare kinderen beschermen, klimaatverandering, gezondheid, onderwijs, het leven op zich én dus de kinderrechten.

Dit onderzoek is gedaan door de KidsRights Index (dat is een internationale kinderrechtenorganisatie) en de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Waarom scoren we zo slecht?

We zijn heel erg gezakt op deze lijst en dat komt onder andere omdat de overheid verkeerde keuzes heeft gemaakt op het gebied van onder andere jeugdzorg en jeugdbescherming.

Kwetsbare kinderen zoals die van asielzoekers of kinderen die in arme gezinnen opgroeien, worden niet genoeg beschermd. De wachtlijsten voor jeugdzorg zijn belachelijk lang. Nederland is dus niet in staat om zijn eigen kinderen te bieden wat ze nodig hebben! 

Hebben kinderen het dus slecht in Nederland?

Ja en nee. Zolang je niks mankeert heb je het prima in Nederland. Maar zodra je niet gezond bent, niet van Nederlandse afkomst bent of je ouders arm zijn, dan ben je hier helemaal niet zo goed af, volgens voormalig kinderombudsman Marc Dullaert.

Maar waar dan wel?

Dan volgt natuurlijk de volgende vraag: welk land zorgt dan wel goed voor zijn kinderen? Waar zijn kinderen dan wel degelijk het beste af?

Volgens de lijst van 2023 zijn dit de beste landen:

  1. Zweden
  2. Finland
  3. IJsland
  4. Luxemburg
  5. Duitsland
  6. Griekenland
  7. Denemarken
  8. Thailand
  9. Noorwegen
  10. Slovenië

En dan op de 20e plaats komen wij nog eens een keer… Tja, om je kapot te schamen dat een rijk, westers land zo laag scoort op dit gebied!

Polycrisis als reden

Het rapport stelt ook dat wereldwijd er gevolgen zijn door de polycrisis. Dit houdt in dat er meerdere crisissen tegelijk langskomen. Corona, oorlogen, inflatie, klimaat …Maar daar hebben alle landen mee te maken en kan dus niet aangevoerd worden waarom wij dan zo slecht scoren. 

Unicef in 2020

Dan kun je je ook gaan afvragen of het in 2020 dan allemaal zo anders was. Waarom stelde Unicef toen dat de gelukkigste kinderen hier zouden wonen?

Bij dit onderzoek werd er gekeken naar de mentale en fysieke gezondheid. Naar hun sociale vaardigheden en hoe hoog hun niveaus was op het gebied van rekenen en taal en ook hoe het in het algemeen ging op school.

Op zich toch wel een andere benadering en dan komen we waarschijnlijk ook uit bij wat Marc Dullaert zegt, dat het allemaal heerlijk is hier als je maar rijk, Nederlander en gezond bent… 

Unicef na val kabinet

Unicef heeft duidelijk gemaakt na de val van het kabinet in de zomer van 2023 dat zij zich zorgen maken over de positie van de kinderen in ons land. Zij zagen voortgang op het gebied van asielopvang en ook voor de jeugdzorg en kinderen die in armoede leven, maar dit komt nu dus allemaal weer stil te liggen.

Asielzoekerskinderen moeten vaak dealen met verhuizingen en krijgen vaak niet of te laat onderwijs en zorg. Er komen steeds meer kinderen in ons land die onder de armoedegrens leven en dan is er nog de jeugdzorg die op veel vlakken allesbehalve goed gaat.

Extreme wachtlijsten, ondermaatse kwaliteit van hulp die geboden wordt, slechte informatievoorziening en verschillen tussen de gemeenten onderling: zomaar een paar voorbeelden van dingen die niet goed gaan in de Nederlandse jeugdzorg. Unicef roept dan ook op om toch aan een oplossing te werken. 

Nog een ander lijstje

Dan is er ook nog de Family Life Index (2017). Bij dit lijstje wordt er gekeken naar onder andere kinderopvang, veiligheid, onderwijs en gezondheidszorg. Ons landje is dan opeens 13e. Dit lijstje is vooral opgesteld voor/door expats. Hierbij wordt de kwaliteit van het onderwijs genoemd als positief, hoewel het dan weer wel duur is. En ook de opvang wordt genoemd. Bij dit lijstje is het Finland die wint. 

Wat is nu het beste land?

Welk land je dus het beste zou kunnen kiezen voor je kind? Dat hangt er maar net vanaf wat voor jou van belang is. Persoonlijk lijkt mij het onderzoek van de Erasmus Universiteit het eerlijkste verhaal. Je weet immers nooit of je kind wel gezond zal blijven…of dat jij altijd een goed betaalde baan zult hebben.

Wat wel opvalt is dat de Scandinavische landen op alle lijstjes goed naar voren komen. Misschien moeten we eens in de leer gaan bij onze ‘noorderburen’…

Moederschap
Wil Cats
Volg me via: