Skip to Content

Schoolzwemmen: waarom het belangrijk is om deze traditie in ere te houden

Schoolzwemmen: waarom het belangrijk is om deze traditie in ere te houden

Vroeger de normaalste gang van zaken: leren zwemmen via school. Tegenwoordig bieden lang niet alle basisscholen meer schoolzwemmen aan. Wat is het nu eigenlijk precies, waarom werd en wordt het gegeven (en waarom niet meer overal?) en hoe zit het dan met de zwemdiploma’s?

Wat is schoolzwemmen?

De naam zegt het natuurlijk al: zwemmen via school. Bij schoolzwemmen gaat het om zwemles die tijdens schooluren gegeven wordt. Of een school dit wel of niet doet is afhankelijk van wat de school zelf hierin wil. Er is dus geen verplichting.

Er zijn gemeentes die schoolzwemmen stimuleren en dit aan de scholen aanbieden. Hoe vaak of hoe lang deze lessen zijn is verschillend per gemeente. Ook de leeftijden van de kinderen kunnen hierbij verschillen. Helaas is het bij bezuinigingen vaak zo dat zaken als schoolzwemmen als eerste geschrapt worden.

Waarom is er schoolzwemmen?

Ons land is rijk aan water. Daarom is het eigenlijk een soort eerste levensbehoefte om al jong te kunnen zwemmen.

Dat is de reden dat sommige gemeenten het schoolzwemmen stimuleren. Hoewel ons land een hoog percentage heeft wat betreft het aantal mensen dat kan zwemmen, verdrinken er toch ieder jaar weer kinderen.

Waarom is er geen schoolzwemmen meer?

Waar het vroeger heel normaal was (volgens mij was het in mijn jeugd een standaard iets dat er schoolzwemmen gegeven werd), komt het schoolzwemmen nu veel minder voor. Veel scholen hebben het vooral om financiële redenen afgeschaft.

Subsidie vanuit de overheid is er niet meer op bepaalde gemeenten na dan. Daardoor is het voor een school niet meer te betalen.

De verantwoording dat een kind moet kunnen zwemmen wordt door de overheid niet gezien als een plicht van school maar van de ouders zelf.

Dat je daarmee kinderen uitsluit die het van thuis uit niet meekrijgen omdat de ouders dit niet gewend zijn (niet-Nederlandse gezinnen, bijvoorbeeld) of omdat het simpelweg voor de ouders niet te betalen is, wordt daarmee volledig over het hoofd gezien.

Schoolzwemmen kost tijd

Scholen melden ook dat het schoolzwemmen te veel tijd in beslag zou nemen. Het is immers niet alleen het zwemmen, maar ook nog het aan- en uitkleden wat hierbij om de hoek komt kijken.

En dan is er ook nog de reis naar het zwembad toe en omgekeerd. Die tijd hebben ze hard nodig voor alle andere lesstof die aangeboden moet worden. Omdat het schoolzwemmen niet valt onder de eisen vanuit de overheid aan de scholen, is dit iets wat snel geschrapt kan worden om tijdswinst te boeken.

De verantwoording is te groot

Volgens Trouw is er nog een reden waarom het zwemmen niet meer populair is op scholen. Naast het geld en de tijd die het kost, zien ze ook op tegen de verantwoording die het met zich meebrengt. Mocht er iets gebeuren tijdens de zwemles, dan kan ook de school (de aanwezige leerkrachten) hiervoor verantwoordelijk gehouden worden!

Na een schokkende zaak na het overlijden van een kind tijdens schoolzwemmen, is er een nieuw Protocol Schoolzwemmen opgemaakt door de Vereniging Sport en Gemeenten.

Hierin is onder andere duidelijk geregeld wie wanneer de verantwoording draagt voor de kinderen. Zo moet er een duidelijke overdracht zijn tussen de leerkracht en de badmeester.

Veel kinderen hebben al een diploma

Een ander punt is ook dat schoolzwemmen vaak pas wordt aangeboden op een leeftijd dat veel kinderen al een diploma hebben. Hierdoor lijkt de noodzaak minder groot. Maar hier zijn wel kanttekeningen bij te plaatsen. Zoals gezegd kan schoolzwemmen een vangnet zijn voor de kinderen die niet naar zwemles kunnen.

Daarnaast stoppen veel ouders met zwemles na het behalen van zwemdiploma A. Terwijl dit voor het zwemmen in buitenwater eigenlijk te weinig vaardigheden biedt. Ook de B- en C-diploma’s halen is zeker een goed idee en dit zou dan via het schoolzwemmen alsnog gedaan kunnen worden.

Lees ook: Zwemmen met kleding aan; wanneer afzwemmen diploma en welke kledingeisen?

Is schoolzwemmen verplicht?

Biedt de school van je kind schoolzwemmen aan, maar heeft je kind al zijn zwemdiploma, dan rijst er misschien de vraag of hij/zij dan mee moet doen met de activiteit. Het antwoord is dus ‘ja’. Indien het een activiteit is die vermeld wordt in de schoolgids.

Overigens zal de les in principe aansluiten op het niveau van je kind! Je kind zal een hoger diploma kunnen halen of andere vaardigheden aanleren. Maar daarnaast is het altijd goed als je kind extra oefent. Want oefening baart kunst.

Wie betaalt schoolzwemmen?

Als schoolzwemmen een verplicht onderdeel is dan is de school zelf verantwoordelijk voor de kosten. Hierbij kan het dus zo zijn dat gemeente hierin (mee-)financiert. School kan wel een vrijwillige bijdrage verlangen, maar kan je dus niets verplichten.

Vorderingen volgen

Er zijn zwembaden die de vorderingen van de kinderen noteren op de site Zwemscore. Of ze hebben een eigen site waarop dit te zien is.

Natte gymles

Er zijn scholen die wel met de kinderen naar het zwembad gaan, maar niet om zwemles te geven. Zij voelen dan meer voor een ‘natte gymles’.

Bij een natte gymles wordt er niet echt zwemles gegeven met het doel om een diploma te halen, maar worden de zwemvaardigheden onderhouden. Ook wordt er aandacht besteed aan hoe je jezelf kunt redden. Zo worden er dingen geoefend als ‘in de sloot vallen’ of wat je moet doen als je door het ijs zakt.

Natte gymlessen zijn dus zeker nuttig. Omdat veel ouders hun kinderen zelf al zwemles laten volgen, is dit op zich een nuttige vervanging. En geeft het zeker iets extra’s.

Als er dan ook in de gaten wordt gehouden welke kinderen nog niet (goed) kunnen zwemmen en hier de school misschien actie op kan ondernemen, is een natte gymles zeker toe te juichen.

Wil Cats
Volg me via: