Skip to Content

Oefenen met begrijpend lezen: Tips en strategieën voor kinderen

Oefenen met begrijpend lezen: Tips en strategieën voor kinderen

Begrijpend lezen is een essentiële vaardigheid die kinderen in staat stelt om teksten te begrijpen, analyseren en interpreteren. Het is een vaardigheid die niet alleen op school, maar ook in het dagelijks leven van groot belang is.

Als ouder wil je natuurlijk het beste doen om je kind te helpen bij het ontwikkelen van sterke begrijpend leesvaardigheden. In dit artikel bespreken we een scala aan praktische tips en strategieën die je kunt toepassen om je kind te ondersteunen bij het verbeteren van hun begrijpend lezen.

Dagelijks lezen

Eén van de meest effectieve manieren om begrijpend lezen te oefenen is door dagelijks te lezen. Moedig je kind aan om regelmatig boeken, tijdschriften, strips of online artikelen te lezen. Kies teksten die aansluiten bij hun interesses en leesniveau. Het doel is om een leesroutine te creëren die het lezen leuk maakt en de vaardigheden verbetert.

Samen lezen en bespreken

Lezen hoeft geen solitaire activiteit te zijn. Lees samen met je kind en bespreek na elk hoofdstuk of passage wat er is gebeurd. Vraag naar hun mening over het verhaal, laat ze voorspellingen doen over wat er kan gebeuren en moedig hen aan om vragen te stellen over de tekst.

Vragen stellen

Een effectieve strategie om begrijpend lezen te bevorderen, is door vragen te stellen tijdens en na het lezen. Hierdoor wordt je kind gestimuleerd om actief na te denken over de tekst en verbanden te leggen. Vraag wie-, wat-, waar-, wanneer-, waarom- en hoe-vragen om dieper inzicht te krijgen in de inhoud.

Mindmappen en samenvatten

Na het lezen van een tekst kan je kind de belangrijkste informatie in een mindmap of samenvatting vastleggen. Dit helpt hen om de tekst te ordenen en de kernpunten te begrijpen. Het maken van een visuele representatie van de tekst kan ook helpen bij het onthouden van de informatie.

Lezen met ondertiteling

Als je kind moeite heeft met het verbinden van gesproken woorden met geschreven tekst, kan het inschakelen van ondertiteling tijdens het kijken naar televisieprogramma’s helpen. Dit helpt bij het opbouwen van de connectie tussen gesproken en geschreven taal.

Variatie in teksten

Stimuleer je kind om verschillende soorten teksten te lezen, zoals verhalen, informatieve artikelen, nieuwsberichten en gedichten. Het lezen van diverse teksten helpt bij het ontwikkelen van verschillende begrijpend leesstrategieën.

Nieuwsbegrip

Sommige scholen bieden het programma ‘Nieuwsbegrip’ aan, waarbij kinderen teksten lezen en vragen beantwoorden over actuele gebeurtenissen. Dit is niet alleen goed voor begrijpend lezen, maar ook voor het vergroten van wereldkennis.

Educatieve platforms

Er zijn online educatieve platforms beschikbaar, zoals Junior Einstein en Squla, die interactieve oefeningen en teksten voor begrijpend lezen aanbieden. Deze platforms kunnen het leren leuk maken en je kind uitdagen om te oefenen.

Voorlezen

Voorlezen is niet alleen voor jongere kinderen. Ook oudere kinderen kunnen genieten van het luisteren naar complexere verhalen. Hierdoor worden ze blootgesteld aan verschillende schrijfstijlen en woordenschat.

Vraag hulp van professionals

Als je merkt dat je kind aanzienlijke moeite blijft hebben met begrijpend lezen, aarzel dan niet om professionele hulp in te schakelen. Een logopedist, bijlesdocent of gespecialiseerde tutor kan individuele ondersteuning bieden die aansluit bij de specifieke behoeften van je kind.

In de kern draait begrijpend lezen om actief betrokken zijn bij de tekst en diepgaand begrip ontwikkelen. Door gebruik te maken van de bovenstaande tips en strategieën kun jij je kind helpen om deze waardevolle vaardigheid te ontwikkelen en te versterken, wat niet alleen hun schoolprestaties, maar ook hun algemene leeservaring zal verbeteren. Onthoud dat oefening en geduld de sleutels zijn tot succes in het verbeteren van begrijpend lezen.

Linda van Aken