Skip to Content

Kind erkennen: waarom gezag vader bij geregistreerd vaderschap of ongeboren vrucht

Kind erkennen: waarom gezag vader bij geregistreerd vaderschap of ongeboren vrucht

Als je getrouwd bent, of je hebt een samenlevingscontract, dan is de baby automatisch erkend. Je hoeft dan niets te doen. In alle andere gevallen moet er officieel erkenning geregeld worden, door de man of vrouw die juridisch ouder wil zijn van de baby.

Ja, dat wordt ingewikkeld. Maar als we het even netjes op een rijtje zetten, valt het ook wel weer mee. In deze blog vind je alle informatie.

Baby erkennen

Om de baby te mogen erkennen, hoeft er geen biologische band te zijn. Door de baby te erkennen, word je juridisch ouder van de baby.

Juridisch ouderschap gaat niet over gezag over het kind, maar komt wel met andere rechten én plichten, daarover straks meer.

Een biologische vader hoeft de baby niet te erkennen als:

 • Hij getrouwd is met de moeder en zij van hen samen een baby verwachten;
 • Hij een samenlevingscontract heeft met de moeder en zij samen een baby verwachten.
 • In alle andere gevallen moet de baby wel officieel erkend worden.

De meest voorkomende situaties waarin een erkenning aangevraagd wordt:

 • Hij of zij woont samen met de moeder zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap.
 • De biologische vader heeft geen relatie met de moeder. Hij kan de baby dan toch officieel erkennen, ook al is er geen relatie met de moeder. Dit kan dus ook als de moeder wel een relatie heeft met iemand anders. De moeder moet echter wel toestemming geven aan de biologische vader.
 • Als een kindje opgroeit in een gezin met twee mannen of twee vrouwen.

Bij twee vrouwen:

 • Zijn zij getrouwd of hebben zij een geregistreerd partnerschap én is de donor niet bekend? Dan hoeft de baby niet erkend te worden, de meemoeder is automatisch ook juridisch ouder.
 • In alle andere gevallen moet de erkenning door de meemoeder wel aangevraagd worden.

Bij twee mannen:

 • De biologische moeder heeft automatisch het juridisch ouderschap. Eén van de twee mannen kan het kind erkennen en ouderlijk gezag aanvragen, omdat een kind maximaal 2 juridische ouders kan hebben.
 • Als zij allebei het ouderlijk gezag willen hebben, moet de man die het kind erkend heeft de rechter verzoeken om het ouderlijk gezag alleen aan hem te geven. Na 3 jaar voor het kind gezorgd te hebben, kan de man met het ouderlijk gezag aan de rechter vragen om gezamenlijk ouderlijk gezag. Een voorwaarde is dat de duovader minimaal 1 jaar meegedraaid heeft in het gezin.

Wie mag kind erkennen

Om een baby te erkennen zijn er een paar voorwaarden gesteld door de overheid:

 • Je moet minimaal 16 jaar zijn (ben je tienervader, dan kun je het kind erkennen zodra je 16 bent, ook al is je baby dan misschien al geboren of al ouder);
 • Je mag geen familie van de moeder van de baby zijn;
 • De baby mag niet al door iemand anders zijn erkend.

Wanneer erkenning kind?

Je kunt je kind op elk moment erkennen. Voor de geboorte, maar ook na de geboorte.

De meeste mensen die juridisch ouder willen worden van een kind, erkennen het kind voor de geboorte of net daarna. Je kunt een kind namelijk erkennen bij de geboorte-aangifte. Je hoeft dan maar één keer naar het gemeentehuis.

Je kunt een kind ook (ver) na de geboorte erkennen. Er gelden dan een aantal regels:

 • Van geboorte tot het kind 12 jaar is, is toestemming van de moeder nodig;
 • Is het kind 12 jaar of ouder, maar nog geen 16? Dan is toestemming nodig van moeder én kind;
 • Is het kind 16 jaar of ouder? Dan is er alleen toestemming van het kind nodig.
 • Een kind kan ook erkend worden als hij al 30 is, daar is geen leeftijdsgrens aan verbonden. Wel blijft het nodig dat het kind zelf toestemming geeft voor de erkenning.
 • De erkenning geldt vanaf het moment dat het kind erkend is. Het werkt dus niet met terugwerkende kracht.

Kosten kind erkennen

Als je je kind gaat erkennen, hoef je hier niets voor te betalen in het gemeentehuis. Het document, de akte van erkenning, wordt gratis voor je opgemaakt en bewaard in het systeem.

Als je graag een kopie van de akte wil, moet dit een officiële kopie zijn: een afschrift. Hier moet je vaak wel iets voor betalen. Of je moet betalen en hoe hoog dat bedrag is, ligt aan de gemeente waar je woont.

Rechten kind erkennen

Als je een kind erkent, krijg je als juridisch ouder bepaalde rechten:

 • Je hebt recht op omgang met het kind;
 • Het kind kan jouw achternaam krijgen.

Plichten kind erkennen

Rechten en plichten gaan altijd hand in hand. Als juridisch ouder heb je de volgende plichten tegenover het kind:

 • Je hebt een onderhoudsplicht tot het kind 21 jaar is. Die onderhoudsplicht vervul je door samen te wonen met de moeder waarbij je deelt in de kosten voor het kind. Als je niet samenleeft, moet je kinderalimentatie betalen;
 • Doordat je het kind erkent, is het kind automatisch ook erfgenaam. Als je biologische kinderen hebt, en een niet-biologisch kind erkent, deelt hij of zij dus mee in de erfenis;

Kind erkennen en ouderlijk gezag

Een kind erkennen heeft bovenstaande rechten en plichten tot gevolg. Daar staat geen ouderlijk gezag bij… Een misvatting die veel voorkomt is dat je automatisch ouderlijk gezag hebt als het kind door jou erkend is. Dat is niet zo.

Het aanvragen van het ouderlijk gezag is een zelfde soort regeling als het erkennen van een kind. Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan hebben jullie automatisch het ouderlijk gezag over het kind.

Bij twee mannen geldt de volgende procedure: één van de twee erkent het kind en vervolgens wordt er een adoptieprocedure opgestart.

Bij twee vrouwen, waarbij één van beiden de biologische moeder is, terwijl zij zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebben, gaat het automatisch bij de geboorte.

Zij hoeven niets te doen. Zijn zij niet getrouwd en hebben zij geen geregistreerd partnerschap, dan hangt het er weer vanaf of de donor bekend is of niet.

Daarnaast is er een wetswijziging geweest waardoor het er ook nog mee te maken heeft of het kind voor, op of na 1 april 2014 is geboren.

Erkenning kind intrekken

Als je de biologische vader van het kind bent, kun je de erkenning niet terug draaien. Je zult altijd de rechten én plichten hebben omtrent het kind.

Ben je niet de biologische vader, dan is er een kans dat de erkenning teruggedraaid kan worden. Je moet dan wel een proces met rechter starten.

De reden dat het erg lastig is om een erkenning terug te draaien, is omdat een kind anders steeds wisselende juridische ouders zou kunnen hebben.

Je kunt vernietiging van erkenning aanvragen als moeder van het kind, als biologische vader van het kind, als niet-biologische vader van het kind die het kind in het verleden wel erkend heeft of als kind zelf.

Omschrijving van de afbeelding

Martine Pieters-de Wit