Skip to Content

Dit is waarom het belangrijk is om een betrokken vader rol te hebben in de opvoeding van een kind

Dit is waarom het belangrijk is om een betrokken vader rol te hebben in de opvoeding van een kind

Is een vader nodig om je kind op te voeden of zijn ze eigenlijk overbodig? Natuurlijk is er in principe een paparol nodig! Mannen hebben namelijk zo hun eigen capaciteiten die kinderen ook nodig hebben!

Waar zijn die lieve vaders voor nodig en hoe doe je dat dan als er geen vader is?

Dit artikel is niet bedoeld om kritiek te uiten op éénoudergezinnen of gezinnen met twee vaders of twee moeders. We zullen dan ook aan het eind van het artikel uitleggen hoe je het gemis van een vaderfiguur kunt opvangen. We willen wel duidelijk maken dat een moeder belangrijk is voor een kind, maar dat een vader zijn eigen belangrijke rol heeft. Die een kind óók vormt en nodig heeft. Het allerbelangrijkste is uiteraard dat een kind liefde krijgt!

Rolmodel

Om maar meteen met de meest voor de hand liggende reden op de proppen te komen: vaders laten zien hoe je als man omgaat met bepaalde zaken, zoals bijvoorbeeld vrouwen. Of hoe je je als man hoort te gedragen in andere situaties.

Nu is dat natuurlijk ook nog vrij persoonlijk, maar toch geeft het een houvast voor het kind. Niet alleen voor jongens trouwens, want een meisje leert zo net zo goed hoe ze juist met mannen/jongens om moet gaan.

Als vader kun je dus niet alleen je mannelijkheid laten zien, maar je kunt ook door jouw eigen gedrag je kind juist leren dat er geen onderscheid is tussen man en vrouw op het gebied van rechten en plichten.

En dat een man ook gewoon mag huilen, bijvoorbeeld. Of gewoon de zorg op zich kan nemen.

Het werkt dus wel degelijk twee kanten op!

Vader is belangrijk bij de zwangerschap

Het begint allemaal al tijdens de zwangerschap. Een vader denkt misschien dat zijn rol niks anders is dan de babykamer opknappen en geld uitgeven aan prachtige babyspulletjes.

Maar voel je getroost, lieve papa, want uit onderzoek blijkt dat als je afwezig bent als papa, de baby vaker te vroeg geboren wordt of te licht is. En de baby zou ook nog eens vier keer meer kans maken om het eerste jaar niet te halen.

Lees ook: Rol van vader tijdens zwangerschap

Een vader is goed voor de ontdekkingsdrang

Er wordt gesteld dat een vader er juist voor zorgt dat een kind meer op ontdekking durft te gaan. Over het algemeen zal een vader net meer grenzen verleggen door met het kind te stoeien, het meer zelf te laten ontdekken of meer risico te durven nemen.

Voor het één naar mama, voor het ander naar papa

Ieder mens heeft zijn eigen unieke eigenschappen en dat leert een kind al jong. Hij zal dondersgoed weten waarmee hij liever of beter naar mama kan gaan of juist naar papa.

Gemiddeld genomen zal in de meeste gezinnen de kinderen bij oplopende emoties naar hun moeder gaan en bij meer praktische zaken het juist aan de vader gaan vragen. Zeker als ze wat ouder worden.

Natuurlijk kan het best zo zijn dat in jouw gezin de rollen net anders liggen. En kan deze verdeling ook ontstaan terwijl er twee vaders of juist twee moeders zijn.

Vaders betrokkenheid is goed voor school

Als een vader zich bemoeit met de opvoeding van de kinderen, dan wordt er verondersteld dat dit ten goede komt van de schoolresultaten. Het zou zelfs zo ver gaan dat meisjes meer inzicht zouden krijgen in wiskunde!

Vader is al eerder in de picture

Maar: eigenlijk is de rol van de vader al belangrijk voordat het kind geboren wordt! Nu is dat natuurlijk niet iets wat een vader bewust doet én heeft het niks te maken met de rol van de vader bij de opvoeding.

Na de ‘daad’ verdwijnen zal immers niks afdoen aan de genen die meegeleverd zijn. Vaderlijke genen zouden de foetus namelijk stimuleren om voeding te eten en liefst zoveel mogelijk!

Daarbij wordt er geen rekening gehouden met de moeder, terwijl de moederlijke genen juist wel de moeder in de gaten houden en alleen de zorg geeft die het kindje echt nodig heeft.

Klinkt mij wat tegenstrijdig in de oren, want een moeder zal bewust juist alles doen om haar kind te redden. Het is de bioloog David Haig van de Harvard Universiteit die hiermee naar buiten kwam.

Agressief gedrag

Agressief gedrag komt vaker voor bij kinderen die geen contact met hun vader hebben of die een slecht contact met hun vader hebben. Er zijn bronnen die zeggen dat dit met de peutertijd te maken heeft.

Maar ik las ook ergens dat als vaders zich met de opvoeding bemoeien jongens minder agressief zouden zijn. En daarmee werd er geen specifieke leeftijd genoemd.

Zonder vader meer kans op tienerzwangerschappen

Meisjes die opgroeien zonder een vader zouden meer kans maken om als tiener al zwanger te worden. Men denkt dat een meisje dan mannen minder vertrouwt (wat betreft het bij je blijven) en dat ze daarom sneller een partner zou willen vinden.

ou het ook niet zo kunnen zijn dat een meisje zonder vader juist in een manspersoon haar gemis zoekt? Maar goed, dat is mijn persoonlijke invulling.

In het kort

Vaders zijn dus belangrijk voor;

  • cognitieve ontwikkeling
  • sociale ontwikkeling
  • fysieke ontwikkeling
  • emotionele ontwikkeling
  • stimuleren van autonomie
  • stimuleren van de wereld verkennen buiten het vertrouwde gezin

Afwezigheid van een vader geeft meer kans op:

  • agressief gedrag
  • problemen op school
  • tienerzwangerschappen bij meisjes
  • te vroeg geboren worden of te licht zijn (en meer risico op overlijden tijdens het eerste levensjaar)

Als er geen vader is

Nu is het niet zo dat je dus moet gaan wanhopen als er geen vader is. Bewust hiermee omgaan betekent dat je ook als moeders dit voor elkaar kunt krijgen. Je kunt je bewust zijn van het stimuleren van hun ontdekkingsdrang, bijvoorbeeld.

Veel is ook gerelateerd aan het feit dat zonder vader alles op moeder aankomt, wat tot problemen kan zorgen. Ben je met twee moeders, dan vervalt ook dat probleem.

En wat rolmodel betreft kan een opa, oom of goede vriend ook prima dienstdoen. Zolang hij dan maar regelmatig met het kind optrekt. Waar het allemaal vooral omgaat is dat het kind zich geliefd voelt.

Nu kunnen we daarmee bepaalde biologische zaken misschien niet wegnemen (zoals die tijdens de zwangerschap…), maar dan nog.

Het gezinsleven is belangrijk voor een kind en als het daar zich gekoesterd voelt en betrokken ouders heeft, dan maakt het helemaal niet zo heel veel uit of dit nu een vader of een moeder is.

Dit is waarom het belangrijk is om een betrokken vader rol te hebben in de opvoeding van een kind - Mamaliefde
Wil Cats
Volg me via: