Skip to Content

Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)

Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)

Je hebt misschien al gehoord dat er een en ander is gewijzigd in de wetgeving rondom het geboorteverlof. Globaal houden de plannen in dat partners na de geboorte van hun kind recht hebben op extra verlof.

Dat is natuurlijk hartstikke fijn voor alle partners die nu langer de tijd hebben om samen met de moeder van hun pasgeboren baby te genieten! Maar wat is er precies gewijzigd en hoe steekt het nu in elkaar? Daar lees je hier meer over.

Waarom?

Het kabinet heeft ervoor gekozen om ouders met kinderen te helpen in hun balans tussen werk en gezin, omdat de eerste dagen met een kind heel bijzonder zijn.

Het is belangrijk dat ook werknemers en partners kunnen wennen aan hun nieuwe leven met een nieuw kindje, wat ook voor de moeder en het kindje zelf natuurlijk erg prettig is. Voor de moeder is, bij een eerste kindje, ook alles nieuw.

Zodra de kraamzorg weg is, is het prettig als zij er niet meteen alleen voor staat overdag. De baby kan bovendien wennen aan beide ouders en zal zo gemakkelijker een band opbouwen met niet alleen de moeder, maar ook met de partner van de moeder.

Langer geboorteverlof zorgt voor een betere hechting tussen ouder en kind.

Vanaf 1 januari 2019

Vanaf deze datum hebben partners recht op eenmaal de wekelijkse arbeidsduur als geboorteverlof. Iemand die fulltime werkt (40 uur per week), kan dan dus een week verlof opnemen. Voorheen was dit slechts twee dagen.

De werkgever moet tijdens dit geboorteverlof ook volledig doorbetalen.

Je mag als werknemer zelf bepalen wanneer je gebruik wilt maken van dit geboorteverlof; de enige eis is dat het geboorteverlof wordt opgenomen binnen vier weken nadat jullie kindje thuis is (dit hoeft dus niet per se vier weken na de geboorte te zijn; de tijd dat hij of zij nog in het ziekenhuis moet verblijven wordt in dit geval niet meegerekend).

Vanaf 1 juli 2020

Vanaf deze datum kan ook aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Binnen zes maanden na de geboorte van het kind (hier gaat het dus echt om zes maanden na de geboorte en niet na eventuele thuiskomst van het kindje uit het ziekenhuis), kan kraamverlof worden aangevraagd.

Dit aanvullend geboorteverlof is maximaal vijf weken. Het loon wordt echter niet volledig doorbetaald in deze periode; partners die aanvullend geboorteverlof opnemen krijgen een uitkering van 70% van hun maximale dagloon. Eerst moet het geboorteverlof van de wekelijkse arbeidsduur zijn opgenomen.

Let wel op dat het aanvullend geboorteverlof minimaal vier weken vóór ingang van het aanvullend geboorteverlof moet worden aangevraagd bij de werkgever.

Adoptie- en pleegzorgverlof

Per 1 januari 2019 is ook het verlof voor adoptie- en pleegouders uitgebreid. Voorheen was dit vier weken, nu maximaal zes weken. Het verlof kan al worden opgenomen vanaf vier weken vóórdat het kind in het gezin komt, maar moet uiterlijk worden opgenomen tot en met 22 weken na de komst van het kindje.

Als je in loondienst werkt, vraag je de uitkering aan bij je werkgever. Als je een uitkering krijgt, moet je het adoptie- of pleegzorgverlof zelf aanvragen bij het UWV.

Je mag zelf bepalen of je de zes weken adoptie- of pleegzorgverlof aaneengesloten opneemt. Het kan namelijk ook gespreid worden over 26 weken, behalve als je niet in loondienst werkt maar een uitkering krijgt, bijvoorbeeld als je in de….

Ziektewet zit of een WW-uitkering ontvangt.

Je krijgt bij de Ziektewet 100% van het laatst verdiende loon als uitkering; bij een WW-uitkering is dit 70% van het laatstverdiende loon. Maar in de zes weken van het adoptie- of pleegzorgverlof hoef je niet te voldoen aan de sollicitatieplicht.

Tijdens het adoptie- of pleegzorgverlof krijg je een uitkering van het UWV; je loon wordt dus niet door de werkgever doorbetaald. De uitkering is echter wel gelijk aan de hoogte van je salaris en je bouwt ook gewoon vakantiedagen op.

Maar tijdens ziekte loopt het verlof door, en nog een groot minpunt: als zelfstandige heb je geen recht op adoptie- of pleegzorgverlof.

Ouderschapsverlof

Naast het geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof, heb je meestal ook nog recht op ouderschapsverlof. Het hangt af van je contract en je cao hoeveel uur ouderschapsverlof je mag opnemen en hoeveel salaris er door de werkgever wordt doorbetaald.

Over het algemeen heb je recht op 26 keer het aantal uur dat je per week werkt. Werk je 36 uur per week? Dan duurt het ouderschapsverlof 936 uur, wat gelijk is aan 117 werkdagen. Je moet echter wel minimaal een jaar aaneengesloten in dienst zijn bij je werkgever.

Ouderschapsverlof mag door beide ouders worden opgenomen als ze zorgen voor een kind jonger dan acht jaar. Dit kan hun eigen kind zijn, maar ook een adoptie-, pleeg- of stiefkind.

Doe dit wel tenminste twee maanden van tevoren, want je werkgever moet wel akkoord gaan met je verlofaanvraag.

Je kunt een half jaar lang de helft van je uren gaan werken. Dan werk je dus gedurende een half jaar maar 18 uur, als je normaal gesproken 36 uur per week werkt.

Het verlof mag echter ook over een langere periode uitgesmeerd worden, of juist over een kortere periode (bijvoorbeeld 3-4 weken aaneengesloten voltijds verlof).

Ouderschapsverlof wordt meestal niet doorbetaald, maar de afspraken hierover kun je vinden in de cao. Soms krijg je bijvoorbeeld wel 70% of 90% doorbetaald tijdens je ouderschapsverlof.

Of je werkgever heeft bepaald dat je gedurende de helft van het ouderschapsverlof (deels) krijgt doorbetaald, en de andere helft niet. Waarschijnlijk zal je inkomen wel tijdelijk dalen, maar in sommige gevallen verandert hierdoor de hoogte van bepaalde toeslagen, zoals de huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag.

Omschrijving van de afbeelding

Jisca