Skip to Content

Eindtoets wordt Doorstroomtoets

Eindtoets wordt Doorstroomtoets

De eindtoets: iedere ouder met een kind in groep 8 kan erover meepraten. Want ja, die ‘Cito’ is toch wel een dingetje. Aan de hand daarvan wordt immers het niveau van je kind bepaald voor het middelbaar onderwijs. Maar vanaf dit schooljaar is er geen eindtoets meer! In februari komt voortaan een doorstroomtoets.

Waarom wordt het een doorstroomtoets

Met de term doorstroomtoets doe je eigenlijk het kind meer eer aan. Het kind stopt immers helemaal niet met ontwikkelen na de basisschool! Nu lijkt het misschien alsof alleen de naam dus verandert. Maar dat is niet zo. Er veranderen meer zaken rondom de toets en de aanmelding bij de nieuwe school. 

Eén aanmeldweek

We kennen allemaal wel de verhalen van kinderen die achter het net vissen omdat hun favoriete school al vol is. Er komt nu 1 week waarin de leerlingen aangemeld kunnen worden bij hun school. Men hoopt zo alle leerlingen evenveel kans te geven om op hun ‘eerste keus school’ terecht te kunnen. 

Tijdstip schooladvies

Omdat de scholen nu nog meer vastzitten aan een datum, zullen ook de andere stappen anders gaan. 

  • Scholen moeten zich nu aanmelden voor de doorstroomtoets tussen 1 oktober en 15 november. 
  • Het voorlopig schooladvies komt de tweede helft van januari (10 – 31 januari).
  • Tussen 29 januari en 18 februari wordt vervolgens de toets gemaakt, waarvan de uitslag uiterlijk 15 maart bekend is.
  • Voor 24 maart komt het definitieve advies.
  • In de week van 25 maart worden de leerlingen allemaal aangemeld. Bij voortgezet speciaal onderwijs loopt dit anders.
  • Scholen mogen alleen een hoger advies geven (n.a.v. de toets) dan het voorlopig schooladvies. De school mag dit alleen in heel uitzonderlijke gevallen niet doen en zal dit dan ook moeten motiveren.

Wat is het verschil?

Het idee achter de veranderingen is dat je zo beter voorkomt dat leerlingen een te laag schooladvies krijgen door hun basisschool en door het maken van de toets naar een hoger niveau kunnen.

Nu was dat al zo, alleen komt de aanmelding nu pas na de doorstroomtoets. En daarmee zullen scholen dus niet meer de kinderen kunnen weigeren omdat ze zich te laat aanmelden (nadat ze toch een hoger advies krijgen dan eerst).

Ander tijdstip toetsen

Zoals je dus al hebt kunnen constateren zal de toets dus eerder in het jaar afgenomen worden, want de huidige eindtoets werd pas in april/mei afgenomen. 

Wel een Cito-toets

Nu noemen veel mensen de eindtoets gewoon de Cito-toets. Maar de eindtoets hoeft helemaal niet gemaakt te zijn door het bedrijf Cito! Er zijn er tegenwoordig veel meer. En daarmee verandert er dan meteen weer helemaal niets…want ook de doorstroomtoets wordt gewoon gemaakt door Cito.

Ook andere private partijen mogen toetsen maken en aanbieden aan de scholen. Gelukkig is daar wel toezicht op, want anders kan je je natuurlijk afvragen of je kind wel echt goed getoetst wordt. Het College voor Toetsen en Examens zal de toetsen beoordelen.

Waarom eerder toetsen

Er is nog een reden om de procedure anders te gaan doen. Er zijn ouders die kinderen naar allerlei trainingen gaan sturen als het schooladvies in hun ogen tegenvalt. Door direct de toets na het advies af te nemen voorkom je dit. Ook hoopt men dat de druk minder hoog is als je eerder toetst.

Hiermee hoopt men kans ongelijkheid tegen te gaan. Als ouders met een kleine portemonnee kun je immers al die toetstrainingen niet betalen!

Advies leraar blijft bepalend

Hoewel de toets dus iets zegt over het niveau zal toch het advies van de leraar bepalend blijven. Een toets blijft toch een momentopname en zegt dus niet alles. Andersom: een kind kan om wat voor reden dan ook toch hoger scoren dan waar men op school vanuit ging.

Wat dat betreft is het goed dat er op twee manieren een beoordeling komt zodat het kind de meest eerlijke kans krijgt. Zoals al eerder gemeld moet een leraar zijn advies herzien als de toets een hogere uitslag geeft, maar kan hij wel bij zijn eerste advies blijven mits hij dit goed kan onderbouwen. Dus dat gebeurt niet zomaar. 

Hoe komt een schooladvies tot stand?

Maar hoe komt een leraar nu eigenlijk tot een advies? School heeft je kind vele jaren meegemaakt en zal kijken naar de ontwikkeling van het kind. Hierbij is het leerlingvolgsysteem van belang. Maar ze zullen niet alleen kijken naar de ‘harde cijfers’, maar bijvoorbeeld ook naar de sociaal-emotionele ontwikkeling, hoe de werkhouding van het kind is en of het kind goed kan plannen en dergelijke.

Overigens zal de school in de schoolgids uitleg moeten geven over hun werkwijze bij het bepalen van het schooladvies. 

Mag je als ouders beslissen?

Op zich bepaal jij als ouder niet waar je kind heen kan. Maar: wil jij of je kind dat het voorlopig schooladvies blijft staan en niet verhoogd wordt, dan kan je deze voorkeur wel degelijk uitspreken en hoeft school het definitieve advies niet te verhogen. 

Wat als de toets lager uitvalt?

Heeft je zoon of dochter zijn dag niet en heeft hij/zij daardoor de toets verprutst? Gelukkig is dat niet erg. Het advies zal namelijk nooit naar beneden bijgesteld worden! Dan blijft het schooladvies gewoon staan zoals het was.

Je druk maken over de toets terwijl het advies al prima was…is dus eigenlijk helemaal niet nodig! Misschien kan het je kind wel geruststellen en zal het daardoor juist rustiger de toets weten te maken!

Dubbel schooladvies na de toets

Een schooladvies kan uit twee adviezen bestaan. Bijvoorbeeld vmbo-tl en havo. Maar ook heel specifiek zich richten op 1 niveau. Dus bijvoorbeeld enkel vmbo-kader. Het advies van de doorstroomtoets zal altijd uit 2 niveaus bestaan, met uitzondering van het vwo. 

Hoe wordt je kind geplaatst

Stel dat je zoon of dochter een havo-advies heeft en de school waar hij of zij heen wil biedt meerdere mogelijkheden. Ze hebben bijvoorbeeld enkel een havo-klas, een havo gecombineerd met vmbo-tl klas en ook nog één met havo/vwo als niveau. De school mag dan uitmaken in welke klas jouw kind geplaatst zal worden.

Wat nu als je het niet eens bent

Kun je als ouder dus niks doen als je het niet eens bent met het advies? Natuurlijk kun je altijd in gesprek gaan met de basisschool. Onderbouw daarbij waarom jij het anders ziet. Maar het advies van de school blijft dus leidend en niet jouw mening.

Je kan eventueel gebruik maken van de klachtencommissie van school als gewone gesprekken niets opleveren. Maar dat zal dan vooral gaan om de manier waarop er gehandeld is. De commissie kan waarschijnlijk niet veel doen aan het schooladvies.

Kom je er met de school niet uit, dan zou je naar een middelbare school kunnen kijken waar gecombineerde (dakpan)klassen aangeboden worden, zodat je kind in de brugklas nog de kans heeft om te laten zien dat het op een niveau hoger goed mee kan komen.

Besef wel dat jij je kind echt niet helpt als je koste wat het kost hem hoog wil laten studeren! Maar door gebruik te maken van een dakpanklas kan je kind inderdaad laten zien bij welk niveau hij het beste past. 

Wil Cats
Volg me via:
Latest posts by Wil Cats (see all)