Skip to Content

OGTT zwangerschap; glucose tolerantie test waarden of suikertest

OGTT zwangerschap; glucose tolerantie test waarden of suikertest

Zwangere vrouwen met een verhoogd risico op zwangerschapsdiabetes kunnen in hun zwangerschap, ongeveer halverwege, te maken krijgen met de Orale Glucose Tolerantie Test (OGTT).

Deze test onderzoekt als het ware of de glucosestofwisseling nog naar behoren werkt, want tijdens een zwangerschap kan deze wel eens verstoord raken.

Het onderzoek vindt plaats in het ziekenhuis en gebeurt door middel van een vloeistof die moet worden opgedronken. Ook wordt tweemaal wat bloed afgenomen, zodat de bloedsuikerspiegel gemeten kan worden.

Hoe werkt de Orale Glucose Tolerantie Test (OGTT) precies?

Insuline is het hormoon in het bloed dat de suikerspiegel regelt. Er is insuline nodig om de bloedsuikerspiegel niet te veel te laten stijgen nadat je iets hebt gegeten en/of gedronken.

Om te testen of de glucosespiegel nog helemaal goed werkt, moet je dus weten wat de waarde is in nuchtere toestand en nadat je iets hebt gegeten. Deze twee waarden worden dan vergeleken en hieruit blijkt of de suikerspiegel in het bloed nog goed door de insuline wordt geregeld.

Tijdens de OGTT wordt er eerst een meting gedaan als je nuchter bent. In de meeste gevallen gaat dit door middel van een vingerprik. Na de meting krijg je een vaste hoeveelheid suikerwater toegediend. Je lichaam krijgt vervolgens twee uur de tijd om zijn werk te doen, dus om de suikerspiegel niet teveel te laten stijgen.

Tijdens het wachten mag je niets eten of drinken, omdat dit natuurlijk de uitslag van de test beïnvloedt; je lichaam krijgt zo, naast de suikerdrank, nog meer suikers binnen en zo zal de uitslag hoogstwaarschijnlijk hoger uitpakken en onbetrouwbaar zijn.

Water drinken tijdens de test mag wel, maar slechts één glas. Om te bepalen of dat het geval is, wordt er na deze twee uur nog een vingerprik gedaan en wordt de bloedsuikerspiegel weer bepaald.

Is de ogtt test verplicht?

De suikertest is geen verplichting, maar zal door je gynaecoloog of verloskundige wel aangeraden worden in bepaalde gevallen. Dit kan te maken hebben met de baby, als hij bijvoorbeeld te hard groeit.

Maar het kunnen ook factoren zijn die niet direct met jouw zwangerschap te maken hebben, zoals overgewicht van jou of als er diabetes bij jou in de familie voorkomt.

Heb je eerder last gehad van zwangerschapsdiabetes, dan zal de test ook aangeraden worden.

Welke waarden zijn normaal?

De OGTT wordt alleen gedaan als de nuchtere glucoseconcentratie in het bloed minder dan of gelijk aan 6,9 mmol/l is. Indien deze waarde hoger ligt, geeft dit al voldoende bewijs dat de glucosespiegel niet goed meer wordt geregeld, en is het drinken van het suikerwater dus overbodig.

Over het algemeen geldt dat een nuchtere bloedsuikerwaarde onder de 6,1 mmol/l goed is. Is deze tussen de 6,1 en 6,9 mmol/l, dan is er sprake van een voorfase van diabetes. Een waarde van 6,9 mmol/l of hoger geeft aan dat er sprake is diabetes.

Anderhalf tot twee uur na het nuttigen van een maaltijd is de bloedsuikerspiegel ongeveer het hoogst; vandaar dat er tijdens de OGTT twee uur gewacht wordt na het drinken van het suikerwater.

Als de uitslag een bloedsuikerwaarde van minder dan 7,8 mmol/l aangeeft, heb je gelukkig geen (zwangerschaps)diabetes. Bij een waarde tussen de 7,8 en 11 mmol/l kan er sprake zijn van een voorfase van diabetes en zal er hoogstwaarschijnlijk verder onderzoek gedaan worden.

Een uitslag boven de 11 mmol/l geeft aan dat er zeker sprake is van een verstoorde glucosespiegel.

Toch zwangerschapsdiabetes, wat nu?

Als na extra onderzoek blijkt dat je inderdaad lijdt aan zwangerschapsdiabetes, dan hoeft dit nog geen reden tot paniek te zijn. Vaak gaat het direct na de bevalling weer over.

Tijdens de zwangerschap moet je extra letten op wat je eet en krijg je waarschijnlijk hulp van een diëtist.

Als een dieet onvoldoende werkt en je een te hoge bloedsuikerspiegel blijft houden, is er een kans dat je tijdelijk insuline moet spuiten.

Mijn ervaringen met de suikertest zwangerschap

Zelf heb ik ook de Orale Glucose Tolerantie Test gehad toen ik ongeveer 24 weken zwanger was. Door mijn te hoge BMI vond de gynaeocoloog, bij wie ik gedurende de hele zwangerschap onder controle was, om dezelfde reden, het verstandig om deze test te laten doen.

Vrouwen met overgewicht hebben namelijk een verhoogd risico op zwangerschapsdiabetes. Omdat je hier zelf niet altijd iets van merkt, is het dus goed om een OGTT te doen.

Ik vond het vervelend dat ik nuchter naar het ziekenhuis moest komen, want tijdens mijn zwangerschap had ik op sommige momenten best veel honger. Sowieso sla ik mijn ontbijt eigenlijk nooit over.

Ik keek ook niet bepaald uit naar de test zelf; natuurlijk had ik al informatie gekregen en zelf verhalen opgezocht, maar je weet uiteraard pas echt hoe iets is als je het zelf hebt ervaren.

Gelukkig ging de bloedafname middels een vingerprikje. Ik ben vrij bang voor naalden en dus het laten afnemen van bloed, na verschillende keren dat het helaas niet in één keer lukte, dus ik was opgelucht over de manier waarop de bloedafname gebeurde.

Mijn waarde lag rond de 4 mmol/l.

Na de vingerprik moest ik een drankje drinken met zeer veel suiker. Hier zag ik van tevoren al als een berg tegen op. Het drankje rook niet lekker en zo smaakte het ook zeker niet!

Met dichtgeknepen neus heb ik twee bekertjes van dit goedje naar binnen gekregen. Door de geur en de smaak werd ik al een beetje misselijk, maar gelukkig heb ik alles binnen kunnen houden.

Daarna gingen mijn man en ik op een rustig plekje in het restaurant van het ziekenhuis zitten, zodat hij een kop koffie kon drinken en ik rustig aan kon doen.

Het kan namelijk voorkomen dat je hierna duizelig wordt en zelfs mogelijk kan flauwvallen. We moesten twee uur wachten en dat was niet erg fijn met een lege maag! Gelukkig had ik een boterham meegenomen die ik direct na afloop van de test kon opeten.

Na veel wachten waren de twee uur eindelijk voorbij en mocht ik weer terug om nogmaals bloed te laten afnemen. De tweede vingerprik was ook zo gepiept en gaf een bloedsuikerwaarde van 7,4 mmol/l aan.

Daarna heb ik snel mijn brood opgegeten en mochten we naar huis.

Later die dag werd ik gebeld door de gynaecoloog die de uitslag van de test had beoordeeld: alles was gelukkig in orde! Mijn bloedsuikerspiegel was na het drinken van het suikerwater weer voldoende gedaald na twee uur en alles zag er normaal uit.

Ik maakte me er al weinig zorgen om, maar wat ik al eerder zei: als er iets met je glucosespiegel aan de hand is, hoef je dat niet altijd te merken.

Medische disclaimer - Mamaliefde.nl

Omschrijving van de afbeelding

Jisca