Skip to Content

Verlof buiten schoolvakanties: wat mag wel en wat niet?

Verlof buiten schoolvakanties: wat mag wel en wat niet?

Buiten de schoolvakanties om op vakantie gaan: dat heeft zo zijn voordelen. Maar we weten eigenlijk allemaal wel dat je dan niet altijd verlof krijgt. Toch kunnen er redenen zijn dat je echt niet in de schoolvakantie weg kunt gaan.

Betekent dit dan dat je nooit op vakantie kan gaan met de kinderen? Wanneer zou het wel mogen? Wat gebeurt er als je ongeoorloofd je kind mee op vakantie neemt? En bij wie moet je toestemming aanvragen?

Mag je kind op vakantie buiten de schoolvakanties om?

Lekker buiten het hoogseizoen om op vakantie kunnen vinden we allemaal eigenlijk wel fijn. Minder druk en vooral ook een stuk goedkoper. Maar helaas mag dat echt niet als je met schoolgaande kinderen op vakantie gaat. Je krijgt dan ook een boete als je het wel doet. Er is echter een uitzondering voor mensen die door hun werk echt niet op vakantie kunnen in de schoolvakanties. Natuurlijk gelden er dan wel bepaalde voorwaarden.

Wanneer mag je kind wel vrij buiten de schoolvakanties om?

Als door het werk van één van de ouders het niet mogelijk is om in de schoolvakantie op pad te gaan, kun je verlof aanvragen. Hierbij moet je denken aan de volgende situaties:

  • Het werk wat gedaan wordt is seizoensgebonden, bijvoorbeeld in de fruitteelt of horeca.
  • Juist tijdens de schoolvakanties zal het op je werk extra druk zijn, waardoor je dus onmisbaar bent.
  • Als je zelfstandige bent en je mist een groot deel van je inkomsten door tijdens de schoolvakantie weg te gaan.

Verlof aanvragen

Als je verlof aanvraagt dan wordt dit ‘beroep op vrijstelling’ genoemd. Er zijn wel extra voorwaarden die van toepassing moeten zijn om dit te mogen doen, buiten het feit dat het door je werk niet anders kan. De extra voorwaarden hierbij zijn:

  • Dit verlof mag niet in de eerste twee weken na de zomervakantie zijn.
  • Je mag hetzelfde schooljaar niet al eerder buiten de vakanties om op vakantie geweest zijn. Je mag dit dus maar 1 keer per schooljaar aanvragen.
  • Ook moet het zo zijn dat je in geen enkele vakantie twee weken achter elkaar op vakantie zou kunnen gaan. Kun je dus wel in de meivakantie twee weken weg, dan zul je van die gelegenheid gebruik moeten maken en heb je dus geen recht op verlof.
  • Je mag niet langer dan 2 weken buiten de schoolvakanties om op vakantie.

Waar vraag je dit verlof aan?

Het verlof vraag je heel eenvoudig gewoon aan bij de directeur van de school. Let wel op: dit moet je minimaal 8 weken van tevoren doen! Hij of zij bepaalt of je wel of niet weg mag. Als je het hier niet mee eens bent, moet je dit bezwaar schriftelijk bij de directeur indienen.

Ben je zelfstandig ondernemer dan moet je bij de aanvraag kunnen aantonen dat je veel inkomsten mist als je weg zou gaan tijdens de schoolvakanties. Ben je in loondienst, dan zal je werkgever een verklaring moeten geven.

Andere redenen om extra verlof te krijgen

Er zijn nog een aantal redenen waarom jij je kind wel thuis mag houden buiten de vakanties om. Dit zijn bijzondere gebeurtenissen, zoals een huwelijk of een begrafenis. Ook dan moet de directeur beslissen. Is het door een bijzondere gebeurtenis nodig om langer dan 10 dagen extra vrij te krijgen (twee weken dus), dan moet je dit aanvragen bij de leerplichtambtenaar. 

Boetes bij verzuim

Verzuimen voor een vakantie valt onder de term ‘luxeverzuim’. De leerplichtambtenaar zal bij het constateren van luxeverzuim een proces verbaal opmaken. In principe zullen de ouders hierdoor een boete riskeren. Hierbij is de richtlijn 100 euro per kind per dag. Waarbij er wel een maximum is van 600 euro voor een gezin voor 1 week en 900 euro bij 2 weken.

Maar: val je in herhaling, dan zullen deze boetes hoger worden. Daarnaast zal er bij meerdere herhalingen en bij luxeverzuim wat langer duurt dan 2 weken de rechter ingeschakeld worden! Ouders zullen zich dan moeten verantwoorden voor dit gedrag. 

Alvast een dagje eerder weg

Het komt best regelmatig voor dat ouders hun kind al stiekem een dag eerder van school houden om zo de drukte voor te zijn op de weg. Of omdat een vlucht dan bijvoorbeeld beter uitkomt of goedkoper is. Maar ook dat is exact hetzelfde als hierboven staat: luxeverzuim. En dus riskeer je wel 100 euro boete per kind!

Dat op veel scholen er niet veel meer gebeurt, is een feit. Maar de wet is er gewoon duidelijk over. De kinderen zullen misschien niks missen wat lessen betreft, maar jij mist met een beetje pech wel 100 euro…

En toch: ook zo’n laatste dag kan juist heel leuk zijn en is toch de echte afsluiting van het schooljaar. Misschien mist je kind daardoor juist wel meer dan een gewone schooldag. 

Ziekmelden dan maar?

Dus is de verleiding misschien groot om dan je kind gewoon ziek te melden. Maar natuurlijk zijn leerplichtambtenaren ook niet op hun achterhoofd gevallen en schijnen ze zelfs extra te controleren. Ze kunnen controleren of je kind wel echt ziek is en blijk je dan niet thuis te zijn, dan zal het Openbaar Ministerie hiervan op de hoogte gebracht worden.

Sterker nog: op Schiphol wordt er zelfs door leerplichtambtenaren gecontroleerd! En ja, ook de eerste schooldag moeten de kinderen gewoon braaf op school aanwezig zijn. Ook dat wordt door de leerplichtambtenaar goed nagetrokken! 

De schooldirecteur ompraten…

Je staat op goede voet met de schooldirecteur en dus ‘regel’ je toch gewoon even dat je verlof krijgt? Helaas ben jij dan wel safe, maar die vriendelijke schooldirecteur dus niet. Als men erachter komt dat hij of zij ongeoorloofd verlof geeft, dan wordt hier melding van gemaakt bij de Onderwijsinspectie.

Met andere woorden: door jouw wil om een dag eerder weg te gaan, breng je hem of haar in de problemen. Dat moet je toch ook niet willen!

Wil Cats
Volg me via:
Latest posts by Wil Cats (see all)