Skip to Content

Ouderschapsverlof opnemen; wat is het, hoe lang en hoe kan je dit aanvragen?

Ouderschapsverlof opnemen; wat is het, hoe lang en hoe kan je dit aanvragen?

Iedere ouder heeft recht op ouderschapsverlof. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Op hoeveel dagen heb je recht en wanneer kun je dit aanvragen? Waar en hoe vraag je dit aan?

Bedenk wel dat je in deze periode minder zult verdienen. Daar staat uiteraard tegenover dat je dus meer tijd hebt voor je gezin.

Wat is ouderschapsverlof nu eigenlijk?

Ouderschapsverlof is het recht op minder uren mogen werken. Deze extra vrije tijd is dan bedoeld om meer tijd voor je gezin te hebben. Allebei de ouders hebben hier recht op en voor ieder kind krijg je opnieuw dit recht.

Ouderschapsverlof moet gegeven worden door je werkgever. Maar let op: het gaat dus alleen om tijdelijk minder kunnen werken. Je salaris loopt in deze periode dus niet door! Deze regeling valt onder de WAZO (Wet Arbeid en Zorg).

Voor wie geldt deze regeling?

Zoals gezegd heeft iedere ouder, dus zowel de vader als de moeder, hier recht op.

Natuurlijk gelden er wel regels:

 • Het opnemen moet gebeuren voordat je kind 8 jaar geworden is.
 • Bij ieder kind heb je hier recht op. Ook bij een tweeling.
 • Bij meerdere kinderen mag je het verlof van allemaal aaneengeschakeld opnemen!
 • Ook adoptiekinderen of een kind dat je erkend hebt, geeft jou recht op dit verlof.
 • Woont een stiefkind, pleegkind of aspirant-adoptiekind bij jou (basisregistratie) dan heb je ook recht op ouderschapsverlof.
 • Bij sommige beroepsgroepen zijn er andere afspraken vastgelegd in de CAO, dus raadpleeg deze altijd even.

Niet doorbetaald

De uren die je door dit verlof minder werkt krijg je dus niet doorbetaald. Ook niet als je ziek wordt of bijvoorbeeld bij een feestdag. Overigens kun je dit ook overleggen met je werkgever.

Hoelang ouderschapsverlof; op hoeveel uren heb je recht?

Je hebt maximaal recht op 26x de uren die je per week werkt. Ga je eventueel meer of minder werken, dan geeft dit vanzelfsprekend recht op het aantal uren die je mag opnemen voor je verlof.

Hierbij reken je eerst uit op hoeveel uur je recht had en wat je daar al van verbruikt hebt. Het aantal uren dat je dan overhoudt deel je door het aantal uren die je eerst per week werkte. Zo weet je hoeveel ‘weken’ je nog over hebt.

Vervolgens gebruik je dit aantal om je resterende verlofuren uit te rekenen. Stel dat je nog 13 weken over hebt, dan doe je dus 13x het aantal uren die je nu per week werkt. Dat is dan het aantal uur dat je nog mag opnemen.

Wanneer mag je dit opnemen?

Ouderschapsverlof moet je opnemen voordat je kind 8 jaar geworden is. Bij meerdere kinderen kun je de uren opsparen en deze aansluitend opnemen, mits je oudste dus nog geen 8 is. Anders vervallen de uren voor dit kind gewoon.

Hoe vraag je ouderschapsverlof aan?

Ouderschapsverlof vraag je gewoon aan bij je werkgever. Dit doe je minimaal 2 maanden voordat je het verlof in wilt laten gaan. Wil je het direct opnemen na je bevalling, dan weet je dus geen exacte datum, uiteraard geef je dit gewoon aan. In dit schriftelijk verzoek laat je ook weten hoe je het op wilt nemen. Dit mag je namelijk zelf bepalen.

Overweeg voor jezelf hoe je dit wil gaan invullen, wel zo netjes in overleg met je baas of personeelszaken. Het moet immers ook wel uitvoerbaar zijn. Werk je bij meerdere werkgevers, dan bepaal je dus per werkgever hoeveel uur je daar mag opnemen. Het verlof hoef je niet bij beide werkgevers in dezelfde periode op te nemen.

Een werkgever mag dus niet weigeren, maar wel de indeling van de uren mag hij afkeuren. Zoals gezegd moet het immers wel uitvoerbaar zijn in het bedrijf. Hij mag dit echter alleen doen als hierdoor het bedrijf in moeilijkheden komt.

Overigens moet hij dit wel minimaal 4 weken voor de ingang met jou overleggen en vastleggen. Komen jullie er niet uit, dan kun je het voorleggen aan de rechter want je hebt gewoon recht op deze verlofuren.

Wat gebeurt er als je in die tijd je baan verliest?

Een werkgever mag je nooit ontslaan omdat jij gebruik wilt maken van dit ouderschapsverlof.

Maar vanzelfsprekend kunnen er omstandigheden zijn waardoor jij je baan kwijtraakt. Dan wordt je verlof stilgezet, zodat de resterende uren blijven staan.

Wijzigen van ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof kan eventueel tussentijds stopgezet worden of onderbroken worden als er sprake is van bepaalde omstandigheden:

 • Door een nieuwe zwangerschap ga je met zwangerschapsverlof of bevallingsverlof.
 • Je hebt recht op adoptieverlof of pleegzorgverlof.
 • In principe loopt je ouderschapsverlof in deze gevallen gewoon door! Deze zul je zelf duidelijk moeten stopzetten of onderbreken!

Maar er kunnen ook andere onvoorziene zaken spelen, zoals:

 • Financiële, onvoorziene situaties, zoals werkeloosheid van je partner.
 • Je hebt meer inkomen nodig door een verhuizing.
 • Langdurige ziekte van jezelf.
 • Verandering in de gezinssituatie waardoor je minder tijd thuis hoeft te zijn (bijvoorbeeld toch een plekje op de kinderopvang voor je kind).
 • Stopzetten of onderbreken moet je ook schriftelijk aanvragen bij de werkgever. Hij mag dit niet weigeren bij verloven rondom zwangerschap en pleeg- of adoptiekinderen. Bij onvoorziene zaken kan hij alleen weigeren als het bedrijf hierdoor in de problemen komt.

Ouderschapsverlof vader

Soms is er onwetendheid over deze regeling ten opzichte van de vader. Omdat zwangerschapsverlof uiteraard anders is voor de moeder, wordt dit soms ook van ouderschapsverlof gedacht.

Gelukkig voor de vaders is dit niet zo. Vaders hebben hetzelfde recht op ouderschapsverlof als de moeder.

Veranderingen op komst

Een nieuwe Europese richtlijn wil ouders twee maanden betaald ouderschapsverlof gaan toekennen. In Nederland is de afspraak nu dat per augustus 2022 ouders negen weken betaald verlof kunnen opnemen.

Dit houdt in dat het UWV 50% gaat uitbetalen van het dagloon. Dit betaalde verlof moet echter wel tijdens het eerste levensjaar van het kind opgenomen worden. De resterende 17 weken kunnen wel nog tot het achtste jaar van het kind opgenomen worden.

Omschrijving van de afbeelding

Wil Cats
Volg me via: