Skip to Content

Cholestase; symptomen voor galstuwing tijdens zwangerschap of oorzaken

Cholestase; symptomen voor galstuwing tijdens zwangerschap of oorzaken

Jeuk tijdens je zwangerschap: het kan natuurlijk meerdere oorzaken hebben. Eén van de redenen kan cholestase zijn. Wat is het, waarom krijg je het en vooral: wat kan je er tegen doen?

Cholestase

Cholestase is niet alleen mogelijk tijdens je zwangerschap, maar kan ook op andere momenten optreden. Cholestase staat voor jeuk door galstuwing, wat ontstaat doordat de gal te traag vervoerd wordt.

Doordat in je zwangerschap je hormoonhuishouding verandert, gaat men ervan uit dat daardoor galstuwing in de zwangerschap voorkomt.

Wat is galstuwing?

Galstuwing wil, zoals gezegd, zeggen dat de gal niet snel genoeg vervoerd wordt. Gal wordt aangemaakt door de lever en zorgt ervoor dat vet eten goed verteerd wordt.

De gal gaat vanaf de lever naar de galblaas toe. Doordat bij cholestase de gal niet goed verplaatst, zal het blijven ‘hangen’ in de lever en ook kan het in het bloed terechtkomen. De zuren van de gal kan hierdoor zorgen voor tijdelijke beschadiging van de lever.

Symptomen van cholestase

Jeuk is regelmatig de enige symptoom die duidt op cholestase. Maar de beschadiging aan je lever is meestal wel terug te zien aan je bloed. Bij bloedonderzoek blijken de leverfuncties verhoogd te zijn.

Andere symptomen, die bij sommige vrouwen wel te zien zijn, zijn:

  • Een beetje geel worden
  • Urine kleurt donkerder
  • Vette ontlasting
  • Ontkleurde ontlasting
  • Soms een onprettig gevoel krijgen onder de rechterribben

Maar let dus op: deze symptomen komen vaak NIET voor!

Wie krijgt het en waarom?

Eigenlijk is het niet echt helemaal bekend waarom cholestase ontstaat. Wel is het bekend dat als je eenmaal cholestase hebt gehad bij een zwangerschap, je de volgende keer meer dan 50% meer kans hebt om het weer te krijgen.

Ook blijkt het erfelijk te zijn. Zijn er meer gevallen bekend in de familie? Dan heb je 25% kans dat jij het ook zult krijgen. Ongeveer 1 tot 20 vrouwen van de 1.000 krijgen in Europa zwangerschapscholestase.

Men neemt aan dat zwangerschapscholestase gelinkt is aan een genetisch defect in het oestrogeen- en/of progestreronmetabolisme.

Doordat in de zwangerschap de productie van deze hormonen verhoogt, kan dit in combinatie met dit genetisch effect galstuwing veroorzaken.

Loopt de baby gevaar bij cholestase?

Omdat de galzuren bij de baby terechtkomt (via de placenta), loopt je kind gevaar. Aan het einde van de zwangerschap loopt je kindje het meeste risico. Het treedt trouwens het vaakste op in het derde trimester van de zwangerschap.

Onderschat het overigens niet, want de kans dat je kindje het niet overleeft is zeker aanwezig. Het is dan ook zeker van belang om op tijd de aandoening te ontdekken en te behandelen!

Wat is de behandeling bij cholestase?

Zou het alleen om jeuk gaan, dan was het een kwestie van je zwangerschap uitzingen geweest. Maar omdat bij cholestase er sprake is van ernstig risico voor de baby, zal je behandeld moeten worden.

Hoe de behandeling is, zal per geval anders zijn. Uiteraard zal je goed onder controle gehouden worden. Je kindje wordt hierbij goed in de gaten gehouden en er kan eventueel gekozen worden voor een eerdere bevalling.

Dit kan gebeuren op grond van de toestand van de baby, maar men kan ook uit voorzorg kiezen voor een eerdere bevallingsdatum.

Daarnaast zijn er medicijnen, waarmee je behandeld kan worden.

Bij een eerdere bevallingsdatum kiest men vaak voor een bevalling na 37 of 38 weken.

Hiervan zijn de nadelen richting het kindje nihil, terwijl juist die laatste weken wel risicovol zijn wat betreft galstuwing en complicaties richting het ongeboren kindje!

Waarden bij cholestase

Ingrijpen zal meestal gebeuren bij een galzurenwaarde van 40 umol/l en hoger. Deze waarde vormt namelijk een te groot risico voor jouw kindje!

Let op bij jeuk

Ben je al een keer onderzocht vanwege jeuk tijdens je zwangerschap? Ga er niet klakkeloos vanuit dat, als je weer last krijgt van erge jeuk, het weer niets zal zijn.

Cholestase kan immers ook juist later in de zwangerschap ontstaan! Het is dus verstandig om toch weer naar de arts te gaan!

Anticonceptie

Heb je last gehad van zwangerschapscholestase, dan kan je ook problemen krijgen door de anticonceptie die je eventueel weer wilt gaan slikken.

Niet vreemd, natuurlijk, als je bedenkt dat dit ook invloed heeft op je hormoonhuishouding.

Heb je hier last van? Ga dan in overleg met je arts. Er is ook niet-hormonale anticonceptie, die waarschijnlijk voor jou dan verstandiger zijn!

Cholestase; symptomen voor galstuwing tijdens zwangerschap of oorzaken - Mamaliefde

Omschrijving van de afbeelding

Wil Cats
Volg me via: