Skip to Content

Bijbelse namen; zeldzame Christelijke jongens & meisjesnamen

Bijbelse namen; zeldzame Christelijke jongens & meisjesnamen

Een naam verzinnen voor je kindje is leuk, maar ook moeilijk. Je kindje doet er immers wel zijn hele leventje mee. Je wilt een naam die bijzonder is, maar wel mooi klinkt.

Een naam die een bepaalde sfeer weergeeft. En waar je kind natuurlijk niet mee gepest kan worden. Misschien ben je daarom wel op zoek naar mooie, bijbelse namen.

Namen, met prachtige betekenissen, waarmee je je kindje alvast iets moois wil toewensen. Of je vindt het gewoon mooi, dat kan uiteraard net zo goed!

Een naam met een betekenis

In de Bijbel hebben veel dingen een dubbele betekenis. Zo staan getallen vaak voor meer dan alleen maar een getal. Ook namen hebben hierbij een betekenis, maar dat is (was) natuurlijk sowieso heel gebruikelijk.

Mensen kunnen om meerdere redenen voor een bijbelse naam kiezen. Het kan een uiting zijn van je geloof, je vindt de naam gewoon mooi klinken of je valt juist voor de betekenis van de naam. V

aak zijn de namen origineel Hebreeuws of Grieks en bestaan er dus allerlei varianten van in andere talen.

Hiermee blijft de betekenis hetzelfde, natuurlijk, maar geeft het net weer een andere sfeer. Hierdoor krijg je ook hippe bijbelse namen!

Populaire bijbelse namen

Uiteraard zijn er ook bij dit soort namen, namen die eruit springen:

Bij meisjesnamen zijn dit:

 • Hanna
 • Anna
 • Sara
 • Eva
 • Naomi.

Bij jongensnamen kom je regelmatig tegen;

 • Job
 • Levi
 • Daniël
 • David

Betekenis Bijbelse meisjesnamen voor de vrouw

 • Abigail: ‘De Vader verheugt zich’ of ‘Vader der toejuiching’ . Kan ook als Abby.
 • Ada, Adah of Adele: “Versiersel” of ‘schoonheid’.
 • Adina, Diana, Dionne: ‘Goddelijk’of ‘Nobel’.
 • Adriëlle: “Mijn hulp is van de Heer’ of ‘Gods kudde’.
 • Anna: is afgeleid van Hanna, wat ‘lieflijke’ of ‘bede om genade’ betekent.
 • Ariël: Jesaja noemde Jeruzalem zo in Jesaja 29. Kan ook staan voor ‘leeuw van God’ of ‘vuurhaard (op het altaar) van God’. Daarnaast was Ariël een leider van de Judeeërs in het boek Ezra.
 • Bernice: ‘Drager van de overwinning’ of ‘zegebrengster’
 • Chloë: ‘Jong groen’ . Komt voor in het bijbelboek Korintiërs.
 • Damaris: ‘Geliefde’, ‘jong meisje’ of ‘prinses’. Damaris komt voor in Handelingen en is de eerste vrouw in Athene, die tot geloof kwam.
 • Danna, Dana, Dannah, Dania: de vrouwelijke versie van Daniël en betekent ‘God is rechter’.
 • Debora, Deborah, Debby of Debbie: ‘Honingbij’ of ‘haar woord’. Debora komt vaker voor in de bijbel. De bekendste is de profetes.
 • Dina, Dinah of Dien: de zus van Jozef. Het betekent ‘oordeel’ of ‘vrouwelijke rechter’.
 • Eli: ‘Verheffing’, ‘opgang ’of ‘verhoogd’. Eli is in de bijbel een hogepriester en komt voor in o.a. 1 Samuël en Matteüs.
 • Elia: ‘Mijn God is Heer’. Een belangrijk profeet uit het Oude Testament.
 • Elisa, Elise of Els: ‘God is zijn redding’. De originele naam in het Hebreeuws is Elisaios.
 • Elisabet(h) of Lisa: ‘God heeft gezworen’. Elisabeth was de moeder van Johannes de Doper.
 • Eva: ‘Moeder van de levenden’ of ‘adem van leven’. In het Hebreeuws heet zij Chavah (de leven gevende). Zij is vanuit bijbels perspectief natuurlijk ook de moeder van alle mensen. Eva was immers de eerste vrouw en leefde met Adam in het Paradijs.
 • Hadassa: Komt voor in het boek Ester. Hadassa is het joodse meisje, die de nieuwe koningin wordt in Perzië en dan de naam Ester krijgt. Zij redt haar volk.
 • Hagar: ‘Vlucht’ of ‘ vreemde vluchteling’. Hagar is de slavin van Abram en moeder van zijn zoon Ismaël.
 • Hanna of Hannah: Hanna betekent ‘Hij (God) heeft mij begenadigd’. Hanna kreeg een zoon die profeet zou worden (Samuël).
 • Isa: heeft meerdere betekenissen. Kan staan voor Jezus (islam), of een afkorting zijn van bijvoorbeeld Izaäk of Jesaja.
 • Izebel of Isabel: Betekenis niet echt bekend. Ze is de vrouw van koning Achab.
 • Jiska: “De Heer ziet’. Ze is familie van Abraham.
 • Johanna, Joanna, Joan: ‘God is genadig’ of ‘God is verzoenend’. De Hebreeuwse naam is Yochanan. Kan ook in andere varianten voorkomen, zoals Janneke of Joanne!
 • Judit(h): de vrouwelijke variant van Juda.
 • Kaylee: komt van het Hebreeuwse Keïla. Dit was een stad. De naam betekent dan ook zoiets als ‘vesting’. Maar vertalingen als ‘slank’ of ‘eerlijk’ bestaan ook.
 • Maria: o.a. de moeder van Jezus. Komt van Mirjam, o.a. de zus van Mozes.
 • Noa of Noah: afgeleid van Noach en betekent ‘rust’ of ‘troost’.
 • Phoebe: Komt van Febe, wat voorkomt in Romeinen. Het betekent ‘helder’, ‘lichtend’ of ‘rein’.
 • Sara of kortweg Saar: ‘Vorstin’, en de vrouw van Abraham.

Betekenis Bijbelse jongensnamen voor de man

 • Abel: Betekent ‘adem’ . Kaïn en Abel waren een tweeling van Adam en Eva.
 • Abia: ‘Jahweh is mijn vader’. Kan ook als Abiam. Dit was een koning van Juda.
 • Adriël: “Mijn hulp is van de Heer’ of ‘Gods kudde’.
 • Ariël: Jesaja noemde Jeruzalem zo in Jesaja 29. Kan ook staan voor ‘leeuw van God’ of ‘vuurhaard (op het altaar) van God’. Daarnaast was Ariël een leider van de Judeeërs in het boek Ezra.
 • Baruch: Baruch is o.a. een leerling van Jeremia. Het betekent ‘gezegend’.
 • Bartholomeüs of kortweg Mees: Dit was 1 van de apostelen van Jezus.
 • Bram: is een afgekorte versie van Abraham, wat ‘vader van vele volken’ betekent.
 • Benjamin: ‘Zoon van mijn rechterzijde’. Dit was de jongste zoon van Jakob. Ook nu wordt een jongste zoon nog weleens aangeduid met ‘dit is de Benjamin van de familie’….
 • Boaz: Familie van Ruth. Het betekent waarschijnlijk ‘in hem is kracht’.
 • Daniël verbleef in de leeuwenkuil en overleefde. Het betekent ‘mijn rechter is God’.
 • David: “lieveling’ of ‘vriend’. David was een bekende koning van Israël en Jezus werd gezien als een nakomeling van David (uit het huis van David).
 • Dylan, Dylann, Dillan, Dillen, Dyllan of Dylen: je kunt er dus alle kanten mee op…. Het betekent ‘trouw’ vanuit bijbels perspectief.
 • Eli: ‘Verheffing’, ‘opgang ’of ‘verhoogd’. Eli is in de bijbel een hogepriester en komt voor in o.a. 1 Samuël en Matteüs.
 • Elia: ‘Mijn God is Heer’. Een belangrijk profeet uit het oude testament.
 • Hizkia: ‘Kracht van de Heer’. Hizkia was een koning, genoemd in het bijbelboek Koningen.
 • Isa: heeft meerdere betekenissen. Kan staan voor Jezus (islam), of een afkorting zijn van bijvoorbeeld Izaäk of Jesaja.
 • Jesse is zowel Hebreeuws als Fries! Vanuit bijbels oogpunt is het een afgeleide van Isaï, wat ‘man van God’ betekent.
 • Job: komt van Jacob.
 • Jora: “Regen’. Jora komt van Yarah. Hij is de stamvader van 112 ballingen in Babylonië. Zij keren terug naar Juda.
 • Levi: ‘Zich aansluitend’ of ‘aanhankelijkheid’. Levi was één van de broers van Jozef
 • Matthijs, Mattheüs of gewoon Thijs: Een volgeling van Jezus en ook een bijbelboek draagt deze naam. Het betekent “geschenk van God’.
 • Noa of Noah: afgeleid van Noach en betekent ‘rust’ of ‘troost’.
 • Simon, Simeon of Siem: Simon Petrus was een leerling van Jezus, Simeon erkende Jezus als baby als Heiland en zong hem lof toe in de tempel.
 • Thomas, Thom of Tom: De ongelovige Thomas, dit was 1 van de leerlingen van Jezus! Het betekent ‘tweeling’.

Heeft jouw kind een bijbelse naam of daar een afgeleide van?

Omschrijving van de afbeelding

Wil Cats
Volg me via:
 1. Wendy says:

  Wij hebben 3 jongens met allemaal een Bijbelse naam
  Daniël,Joël en Joshua.
  Ik vond het een leuk stukje om te lezen .

Comments are closed.