Skip to Content

Curettage wat is de betekenis, risico’s en nadelen

Curettage wat is de betekenis, risico’s en nadelen

Curettage doet je misschien meteen denken aan een miskraam. Maar er zijn meerdere redenen om een curettage te moeten ondergaan. Wat houdt het nu precies in? Hoe gaat het in zijn werk en hoe verloopt het herstel?

Wat is een curettage?

Bij een curettage wordt de binnenkant van je baarmoeder leeggezogen met een flexibel zuigbuisje. Of met een curette (dit lijkt op een lepeltje) wordt er een laagje slijmvlies van de binnenkant van de baarmoeder weggeschraapt.

Waarom wordt een curettage uitgevoerd?

De meest bekende is waarschijnlijk de curettage na een miskraam. Maar dit kan ook aanbevolen worden als je veel bloed verliest tijdens je menstruatie.

In dit geval zal het slijm dan onderzocht kunnen worden om zo te bepalen wat de oorzaak is. Dit wordt een diagnostische curettage genoemd.

Overigens kan het ook om bloedverlies gaan op andere momenten, zoals hevig bloedverlies na een bevalling, na seks of bijvoorbeeld tijdens de overgang.

Daarnaast kan er ook gekozen worden voor een curettage na de bevalling, als er vermoed wordt dat er nog een deel van de placenta is achtergebleven.

Na een miskraam spreekt men van therapeutische curettage. Omdat er dan gebruik wordt gemaakt van afzuigen in plaats van afschrapen, spreekt men ook wel over zuigcurettage.

Algehele narcose of plaatselijke verdoving?

De behandeling zal altijd onder verdoving gebeuren. Het oprekken van de baarmoedermond is namelijk nogal pijnlijk. M

et de gynaecoloog zal gekeken worden welke verdoving het beste werkt. Vraag rustig naar de voor- en nadelen die de diverse mogelijkheden met zich meebrengen!

Meestal wordt er gekozen voor een lichte, algehele narcose, omdat de ingreep alleen goed uitgevoerd kan worden als het lichaam ontspannen is. Met een plaatselijke verdoving is dit bijna niet mogelijk. Een ruggenprik behoort eventueel ook tot de mogelijkheden.

De opname duurt in principe 1 dag, maar uiteraard is dat afhankelijk van het verloop. Bij complicaties zal de opname langer zijn.

Tegenwoordig worden er ook curettages uitgevoerd op de polikliniek, als algehele narcose niet noodzakelijk is.

Hoe verloopt deze ingreep?

De ingreep zal meestal beginnen met een inwendig onderzoek door de arts. Hiermee kan hij bepalen hoe groot de baarmoeder is en hoe de ligging is.

Met een speculum, ook wel spreider of eendenbek genoemd, wordt de schede opengehouden. De baarmoedermond wordt voorzichtig in het verlengde van het baarmoederhalskanaal getrokken.

Alleen dan kan de arts met een staafje de lengte van de baarmoeder meten. Met metalen staafjes wordt het baarmoederhalskanaal opgerekt, zodat de instrumenten erdoor passen.

Vervolgens is het dus mogelijk om wat schraapsel te bemachtigen uit de baarmoeder (van het slijmvlies).

Gemiddeld duurt deze behandeling een half uur.

Onvolledige miskraam

Een miskraam waarbij het lichaam dus niet zelf al het weefsel afstoot wordt een onvolledige miskraam of missed abortion genoemd. Zo’n miskraam ontdek je dus meestal via een echo.

Op de echo zie je dan dat het hartje niet meer klopt of dat het vruchtje te klein is gebleven. Is het inderdaad een miskraam, dan kan je gewoon afwachten tot je lichaam het af zal stoten via bloedverlies, je kan een miskraam opwekken via vaginale pillen (Misoprostol) of er wordt gekozen voor een curettage.

Natuurlijk hangt het van meerdere factoren af voor welke variant gekozen wordt.

Overigens kan het ook noodzakelijk zijn om na een spontane miskraam (dus als je wel echt hevig bloedverlies hebt gehad) nog een curettage te laten uitvoeren. Omdat het belangrijk is dat de baarmoeder goed schoon is, kan een curettage de enige juiste oplossing zijn.

Dit is noodzakelijk om een volgende zwangerschap niet in de weg te staan, maar ook om geen nare complicaties op te lopen.

Een curettage na een miskraam

Na een miskraam kan je last blijven houden van krampen en bloedverlies.

Als niet al het baarmoederslijmvlies is meegekomen met de miskraam, kan er dus nog weefsel achtergebleven zijn in de baarmoeder.

Via deze ingreep zal dit weefsel dus worden verwijderd. Dit gebeurt met een stompe curette, waarmee de restanten worden weggezogen uit de baarmoeder.

Wat kan er o.a. mee aangetoond worden?

Na een diagnostische curettage kunnen bepaalde aandoeningen vastgesteld worden in het laboratorium.

Hierbij kan je denken aan zaken als vleesbomen (myomen), abnormale groei van het slijmvlies in de baarmoeder (dit is meestal tijdens de overgang), poliepen en baarmoederkanker.

Overigens kunnen poliepen ook verwijderd worden tijdens een curettage.

Hoe verloopt het herstel?

Natuurlijk zal je eerst naar de uitslaapkamer gebracht worden waar je gecontroleerd bijkomt.

Normaal gesproken kan je bij een poliklinische ingreep hierna meteen naar huis. Bij een opname word je uiteraard naar je kamer gebracht. In dit geval kan er goed in de gaten gehouden worden of er geen sprake is van nabloedingen of andere complicaties.

Pijnlijke buikkrampen kunnen voorkomen, net als licht bloedverlies. Dit bloedverlies kan tot zo’n 14 dagen duren, waarbij er alleen sprake mag zijn van licht verlies.

Let wel op: heb je last van koorts, langer dan twee dagen na de curettage buikpijn of buikpijn die heviger wordt? Of is er sprake van hevig bloedverlies? Bel dan direct de arts!

Uiteraard zal je terug moeten voor controle. De eventuele uitslag kan dan besproken worden en er wordt gekeken of je lichaam weer goed hersteld is.

Seks na een curettage

Uiteraard zal je even voorzichtig moeten zijn met seks. Als de bloeding is gestopt, is het normaal gesproken weer mogelijk.

Overigens mag je in deze periode ook geen tampons gebruiken!

Menstruatie na een curettage

In principe heeft een curettage geen invloed op jouw menstruatiecyclus. Uiteraard geldt dit alleen bij een diagnostische ingreep. Gaat het om een miskraam of abortus, dan heeft je lichaam vanzelfsprekend zich daaraan aangepast en is je cyclus dus onderbroken geweest.

Het is dan ook logisch als de menstruatie langer zal uitblijven, maar dat zal per vrouw verschillen. Opnieuw zwanger worden behoort meteen weer tot de mogelijkheden als je cyclus weer gewoon op gang gekomen is.

Complicaties

Op zich is het een ongevaarlijke ingreep, die heel veel wordt uitgevoerd en waarvoor je dus niet bang hoeft te zijn.

Een zeer zeldzame complicatie is het syndroom van Asherman. Bij dit syndroom heb je last van verklevingen waardoor het baarmoederslijmvlies niet goed meer opgebouwd wordt.

Het gevolg is dat je weinig of niet meer ongesteld wordt. Uiteraard bemoeilijkt dit dus ook het opnieuw zwanger worden. Via een operatie kunnen deze verklevingen wel weer verwijderd worden.

Verzekering

Deze medische ingreep wordt vergoed door de zorgverzekering.

Curettage wat is de betekenis, risico's en nadelen - Mamaliefde

Omschrijving van de afbeelding

Wil Cats
Volg me via:
Latest posts by Wil Cats (see all)