Skip to Content

Worden kinderen steeds sneller volwassen? Wie zijn eerste; jongens of meisjes

Worden kinderen steeds sneller volwassen? Wie zijn eerste; jongens of meisjes

Regelmatig hoor je vallen dat kinderen tegenwoordig sneller volwassen zijn dan vroeger. Is dat ook echt zo? En is dat dan alleen in het gedrag of ook echt qua lichamelijke aspecten? En als het zo is, waar zal dat dan door komen?

Eerder volwassen: wat verstaan we daar onder?

Kinderen worden eerder volwassen. Nu kun je dat op twee manieren uitleggen. In gedrag kun je immers ook sneller volwassen worden door dingen die je meemaakt. En dat heeft dan eigenlijk niets te maken met lichamelijke volwassenheid.

Is dat wat men dan bedoelt? Kinderen weten immers nu al veel meer op jongere leeftijd doordat ze met heel veel in aanraking komen door onder andere social media. Toch is er meer aan de hand. Want meisjes worden bijvoorbeeld ook al op jongere leeftijd ongesteld! 

De puberteit begint eerder

De puberteit doet eerder zijn intrede. Nu moet je dat niet meteen heel erg groots zien, want als we hierbij uitgaan van de eerste menstruatie van een meisje, dan scheelt dit niet heel dramatisch veel.

Waar meisjes veertig jaar geleden gemiddeld 13,4 jaar waren bij hun eerste menstruatie, is die gemiddelde leeftijd nu 12,7 jaar. De reden hiervan is nog niet geheel duidelijk. Er worden meerdere redenen aangedragen die ermee te maken zouden kunnen hebben:

  • Het heeft te maken met de voeding.
  • Kinderen zijn minder vaak ziek en hebben dus beter te eten, waardoor het lichaam meer energie heeft om te ontwikkelen.
  • Het heeft te maken met het feit dat meer meisjes obesitas hebben. Meisjes die meer lichaamsvet hebben, blijken eerder te menstrueren.

En de jongens dan?

Scientias publiceerde in 2011 al een artikel over het onderwerp en dan vooral gericht op jongens. Zij stellen dat uit onderzoek is gebleken dat jongens gemiddeld ieder decennium 2,5 maand eerder volwassen zijn!

Omgerekend betekent dat dat de jongens van 18 (in 2011) te vergelijken waren met jongens van 22 in 1800. Het onderzoek bepaalde dat aan de hand van het gedrag van jongens. Jongens die bijna volwassen worden nemen veel meer risico’s.

Maar er was nog een factor waaruit blijkt dat jongens inderdaad eerder volwassen worden: in 1750 konden jongens nog tot hun achttiende in het jongenskoor blijven zingen, daarna kregen ze namelijk pas de baard in de keel.

Tegenwoordig is dat toch echt al een aantal jaar eerder! Scientias stelt trouwens over meisjes dat uit onderzoek is gebleken dat zij ieder decennium zelfs 3,6 maanden eerder volwassen zijn. 

Wereldwijzer

Kinderen zien steeds meer van wat er in de wereld gebeurt én worden sterk beïnvloed door de dingen die ze zien op sociale media. Zij gaan zich gedragen naar wat ze zien. Omdat het toch vaak (jong)volwassenen zijn die ze als hun voorbeeld beschouwen, zal het gedrag dus ook volwassener zijn wat ze na willen doen.

Ze kleden zich als de influencers, bijvoorbeeld. En ze weten door die sociale media ook simpelweg meer over onderwerpen waar kinderen zich vroeger nog helemaal niet mee bezig hielden…

Andere opvoeding

Nog een reden van verandering in gedrag kan de opvoeding zijn. Waar kinderen vroeger vooral gewoon moesten gehoorzamen en de dingen zo moesten doen als hun ouders of leerkrachten wilden, zijn ze nu veel mondiger.

Ze worden gestimuleerd om hun eigen keuzes te maken en de dingen op hun eigen manier te doen. Ze krijgen de kans om hun eigen mening ook te geven en mee te denken en te beslissen.

Dat is op zich heel mooi (lijkt mij). Maar een kind zal hierdoor dus ook veel eerder zich volwassen gaan gedragen, omdat het die verantwoording al krijgt. 

Niet nieuw

Overigens is het niet nieuw dat kinderen al zo jong volwassen zijn. Psychologiemagazine vertelt dat door botonderzoek en de gegevens van mensapen ontdekt is dat in het stenen tijdperk de meisjes waarschijnlijk al ongesteld werden tussen hun 7e en 13e jaar. Dat is dus nog eerder.

Toch lijkt ook nu de gezonde omstandigheden een rol te spelen. Want de onderzoekers gaan ervan uit dat de leeftijd opschoof toen de bevolkingsdichtheid groter werd en de hygiëne slechter.

Ook interessant om te weten: hierbij gaat het ook niet alleen om het lichamelijke aspect. Omdat de samenleving ingewikkelder werd, waren de kinderen ook psychologisch gezien later volwassen! Dit was trouwens vooral hier, in Europa. 

Wel uniek

De hygiëne is tegenwoordig een stuk beter, de gezondheidszorg is op een hoog niveau en er is eten genoeg (in het Westen). Kinderen zijn dus weer eerder volwassen. Alleen is er wel iets unieks aan de hand. Want nog nooit waren kinderen eerder lichamelijk dan geestelijk volwassen!

Welke leeftijden zijn nu normaal?

Natuurlijk is het verschillend per kind op welke leeftijd ze in de puberteit komen. Men zegt altijd dat gemiddeld jongens twee jaar later in de puberteit komen dan de meiden.

Meisjes zullen ergens tussen hun 10e en 15e gaan puberen. Maar er wordt ook gezegd dat de ontwikkeling tot een volwassene bij jongens twee jaar langer duurt dan bij meisjes!

Jongens zullen zo’n 6 jaar erover doen om uitgegroeid te zijn (gemiddeld gesproken uiteraard) gedurende de puberteit, terwijl meisjes dit met 4 jaar al voor elkaar hebben. Meisjes zullen na hun eerste menstruatie nog ongeveer twee jaar verder groeien.

Over het algemeen genomen zullen kinderen volwassen zijn als ze 18 jaar zijn. En dat is dan zowel mentaal als fysiek. 

Wat is een te vroege puberteit?

Misschien heb je weleens gehoord dat men het had over een te vroege puberteit. Maar waar ligt dan de grens tussen al jong in de puberteit komen, maar wat nog wel als normaal gezien wordt en te vroeg?

Als een meisje al voor haar 7e in de puberteit komt dan spreekt men van te vroeg. Bij een jongen is dat voor zijn 8e.

Overigens is er ook een verlate puberteit. Ziet men nog niets van tekenen qua puberteit bij een jongen van 14 of een meisje van 13, dan kan er gesproken gaan worden over een verlate puberteit.

Er wordt geadviseerd om zowel bij een verlate als een te vroege puberteit overleg te plegen met je huisarts. 

Linda van Aken