Skip to Content

Mijn kind wordt 18 jaar; wat moet je doen & regelen?

Mijn kind wordt 18 jaar; wat moet je doen & regelen?

Je kind wordt 18 en is daarmee geen kind meer (niet officieel in ieder geval…). Natuurlijk vier je dat, maar weet je ook dat er nu opeens dingen anders geregeld moeten worden, omdat je kind nu niet meer bij alles onder jouw hoede valt? Wel even iets om bij stil te staan! Dus: waar moet je allemaal aan denken als je kind 18 wordt?

Een eigen DigiD aanvragen

Misschien heeft je kind deze al omdat hij al studeert, maar anders is het nu de tijd om een eigen DigiD aan te vragen. Hiermee kan je kind inloggen bij de overheid.

Zo kan niet alleen de studiefinanciering aangevraagd worden, maar ook andere zaken worden via DigiD geregeld, zoals de zorgtoeslag.

Ziektekostenverzekering

Tot nu toe viel je kind automatisch onder jouw ziektekostenverzekering. Nu kan je meestal wel de verzekering zo laten, maar dan moet dit wel aangegeven worden.

Toch is het wel interessant om eens te gaan vergelijken wat je nu beter kunt doen. Vaak zijn er speciale zorgverzekeringen voor studenten die voordeliger zijn. Let ook even op wat betreft zorgtoeslag. Waarschijnlijk heeft je kind recht op zorgtoeslag. Dit is aan te vragen via de Belastingdienst.

Andere verzekeringen

Gaat je kind ook op zichzelf wonen? Dan zal hij zijn eigen verzekeringen moeten afsluiten. Zolang hij nog bij jou woont, valt hij waarschijnlijk nog gewoon onder jouw verzekeringen. Kijk dit wel even na op je polis! En dan vooral de WA!

In principe zullen thuiswonende kinderen hier nog gewoon onder vallen. Ook kinderen die voor hun studie op kamers wonen, vallen meestal nog gewoon onder de WA van hun ouders. Maar even dubbel checken kan natuurlijk geen kwaad…

Woont je kind niet thuis? Dan zal het wel een eigen inboedelverzekering moeten hebben!

Tegemoetkoming scholieren

Ontving je nog kinderbijslag? Uiteraard is dat nu verleden tijd. Ook het kindgebonden budget stopt als je kind 18 wordt. Je kind kan wel een tegemoetkoming scholieren aanvragen als hij geen recht heeft op studiefinanciering en nog wel op school zit.

In praktijk houdt dit dus in dat je 18 of ouder moet zijn en nog op de middelbare school zit. Dit is aan te vragen met de DigiD en moet voor het einde van het schooljaar aangevraagd zijn.

Deze regeling gaat het eerste kwartaal na de 18e verjaardag in. Vraag je later deze regeling aan, dan worden de maanden die je gemist hebt alsnog betaald. Alleen maanden van een voorgaand schooljaar tellen hier niet meer in mee en krijg je dus niet.

Heb je de regeling eenmaal aangevraagd, dan blijft het ook van kracht in het volgende schooljaar. Deze tegemoetkoming is een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.

Studiefinanciering

Is je kind aan het studeren, dan heeft het recht op een studiefinanciering. Ook dit moet je aanvragen met je DigiD op DUO.nl. Hoeveel je krijgt en hoeveel je terug moet betalen verandert nogal eens. Het beste kun je dan ook de site van de overheid in de gaten houden.

Let goed op wat je kind aanvraagt en uitgeeft. Schulden zijn zo opgebouwd en op die manier heeft je kind dus al een geldschuld voordat het überhaupt kan gaan werken.

De nieuwste regelingen kun je nalezen op DUO.nl.

Zelf beheer over zijn bankrekening

Tot zijn 18e mag jij als ouder alles doen met het geld van je kind. Je kind kan er alleen bij als jij daar toestemming voor gegeven hebt. Is je kind eenmaal 18 dan heb jij niks meer te vertellen. Zijn rekeningen zullen niet meer in jouw online bankwereld te zien zijn!

Leer je kind om iedere maand iets opzij te zetten, zodat hij blijft sparen voor later. Dit hoeven helemaal geen grote bedragen te zijn, maar een appeltje voor de dorst is toch wel fijn!

Zo leert hij ook om goed met zijn geld om te gaan en dus dat niet alles in 1 keer opgemaakt wordt.

Onderhoudsplicht

Hoewel hij zelf nu alle financiële zaken moet regelen, blijf jij verantwoordelijk voor hem op financieel vlak tot hij (of zij) 21 wordt. Of eigenlijk heb je onderhoudsplicht.

Bespreek met je kind wat (en of) hij zelf gaat betalen als je 18 wordt en wat jij blijft betalen. Moet hij zelf een deel van zijn studie betalen, bijvoorbeeld, of zijn ziektekosten?

Of betaal jij nog alles voor hem? Regel dan hoe jullie dit verrekenen, want alle officiële zaken zoals studiefinanciering en dergelijke staan op zijn naam.

Maak duidelijke afspraken. Zolang je kind nog studeert is dit wel heel verstandig omdat hij dan immers nog niet voluit werken kan. Een duidelijk plan hierin biedt voor beide partijen duidelijkheid en voorkomt vervelende situaties. Probeer te voorkomen dat je kind zich nu al dik in de schulden steekt!

Overigens ben je als ouder niet verantwoordelijk voor de schulden die je kind na zijn 18e maakt! Het gaat dus puur om het ‘onderhoud’ van je kind.

Kinderalimentatie

Als je kind 18 wordt heb je ook geen recht meer op de kinderalimentatie die je eventueel van zijn andere ouder ontvangt. Je kind zal dit nu zelf ontvangen. Spreek dus met hem/haar af wat hiervan gekocht gaat worden en welke kosten voor jouw rekening komen.

Overigens krijgt je kind deze alimentatie tot zijn 21e, wat dan weer logisch is gezien de onderhoudsplicht die je als ouder hebt tot die leeftijd.

Lees ook: Kinder- en partneralimentatie Nederland; hoogte bedragen berekenen en hoe lang verplicht?

Eigen verantwoording en aansprakelijkheid

Soms is er enige verwarring over de leeftijd waarop je kind zelf verantwoording draagt voor wat hij doet. Dit is heel duidelijk bij 18 jaar.

Maakt hij schade, gaat hij overeenkomsten aan enz., hij is zelf verantwoordelijk hiervoor. Hij kan nu dan ook alles doen zonder jouw toestemming! Het enige wat voor jou geldt is de onderhoudsplicht.

Inschrijven huis

In sommige gemeenten is de huizenmarkt dusdanig krap, dat het slim is om je kind nu alvast in te laten schrijven voor een huis.

Nee zeggen kan altijd nog!

Wil Cats
Volg me via: