Skip to Content

IQ en EQ kinderen; van test tot wat is gemiddeld hoog en laag

IQ en EQ kinderen; van test tot wat is gemiddeld hoog en laag

Wat bepaalt de intelligentie bij een kind? Veel meer dan een kaal IQ-getal vind ik persoonlijk. Een IQ kan inderdaad meer zeggen over een mate van denkvermogen en orde, maar daarnaast zijn voorwaarden als concentratie, doorzettingsvermogen en mindset ook belangrijk voor het wel of niet laten uitkomen van dit IQ.

Daarbij krijgt het EQ ook (gelukkig) steeds meer aandacht. Het verschil tussen IQ en EQ en tips om dit te stimuleren, lees je in dit artikel!

Wat wordt verstaan onder IQ bij een kind?

Het woord IQ betekent letterlijk ‘Intelligentie Quotiënt’. Met een intelligentieonderzoek kan de mate van intelligentie bij een kind onderzocht worden. Meerdere testen worden hierbij afgenomen. Dit zorgt voor een score, wat samen het IQ vormt.

Uit onderzoek blijkt dat een IQ voor een deel erfelijk / aangeboren is en dat voor een deel de omgeving een rol speelt.

Een stimulerende thuis- en klassensituatie kan een positief effect hebben op het IQ van een kind. Als voorbeeld komt uit dit onderzoek naar voren dat kinderen die in een klas zitten met verschillende IQ’s meer van elkaar leren, dan kinderen die allemaal hetzelfde IQ hebben.

Er is daarnaast ook onderzoek gedaan naar het effect van suiker op het IQ. Kinderen die veel (verborgen) suikers in hun voeding aten, hadden een lagere IQ-score, dan kinderen die in verhouding meer groente en fruit aten.

Opbouw van de IQ-scores

Uit een intelligentie test volgt de IQ-score. Het gemiddelde IQ ligt op 100. Een ‘normaal’ IQ ligt tussen de 90 – 110. Maar liefst 84% van de mensen valt in deze groep. Een kleine 2,5% heeft een IQ hoger dan 130, deze kinderen worden ook wel hoogbegaafd genoemd.

Naast het IQ kijken orthopedagogen, intern begeleiders, leerkrachten en anderen specialisten ook naar hoe hoog een kind scoort op bijvoorbeeld de snelheid van de informatieverwerking. Een kind met een hoog IQ maar met een lage informatieverwerking, kan meer moeite hebben met de verwerking van de leerstof dan een kind met een laag IQ en een hoge informatieverwerking.

IQ en EQ kinderen; van test tot wat is gemiddeld hoog en laag - Mamaliefde

Er zijn richtlijnen hoe je het IQ noemt. Deze zien er zo uit:

 • > 130: zeer begaafd
 • 121 – 130: begaafd
 • 111 – 120: boven gemiddeld
 • 90 – 110: normaal
 • 80 – 89: beneden gemiddeld
 • 70 – 79: laag begaafd/moeilijk lerend
 • 50 – 69: lichte verstandelijke beperking
 • 35 – 49: Matige verstandelijke beperking

Naast het IQ, is er ook een EQ. Dit staat voor de emotionele intelligentie.

EQ bij een kind

Volgens psychologen is de weg naar een succes te vergelijken met een taart van punten. Het IQ is een punt van 20%, het EQ 30% en randvoorwaarden (thuissituatie, afkomst, omstandigheden) 50 %.

Kinderen die emotioneel vaardig zijn, hebben onder andere een goede impulsbeheersing. Ken je het filmpje van de marshmallowtest (hier)? Een kind wordt in een ruimte gezet met een marshmallow op een bordje.

De onderzoeker / moeder zegt dat het kind een extra marshmallow krijgt als deze niet aan de marshmallow op het bordje komt. Het is aandoenlijk om te zien hoe sommigen kinderen likken, knijpen en bijten in het snoepje, anderen er helemaal afblijven en weer anderen hem meteen opeten.

Dit filmpje toont aan dat impulsbeheersing getraind kan worden. Amerikaanse onderzoekers willen zo aantonen dat een kind leert van het werken voor iets / doelgericht naar iets toewerken. Dat het uitstellen van een beloning helpend kan zijn (diploma of baan).

Als je kind een hoog EQ heeft, zijn deze vaardigheden sterk ontwikkeld:

 • Zelfbeheersing
 • Doorzettingsvermogen
 • Motivatie
 • Zichzelf kunnen kalmeren
 • Luisteren
 • Oppikken van ongeschreven regels. Je kunt ook denken aan de executieve functies bij een kind.

Werken aan de ontwikkeling van het EQ?

Als je kind belemmerd wordt door zijn emotionele vaardigheden, zijn er wat dingen die je kunt doen om de emotionele vaardigheid te stimuleren.

Emotie wiel om emoties te plaatsen

In het emotiewiel (hier te downloaden) worden alle emoties opgeschreven. Denk aan angst, boosheid, verdrietig, jaloers, gespannen, blij of opgewonden. Bespreek elke emotie en leg deze uit.

Geef er voorbeelden bij wanneer je opgewonden kunt zijn (het vooruitzicht op je verjaardag met cadeautjes) of jaloers (als je vriendje een nieuwe fiets heeft en jij die ook zou willen hebben). In het emotiewiel tekenen de kinderen zelf bij de emotie, zo geef ze beeld aan het woord.

Samenspel bevordert de emotionele vaardigheden

Inspelen op de ander, empathie tonen, op je beurt wachten en aangeven hoe iets bij je binnenkomt. Dit zijn allemaal deelvaardigheden waar kinderen mee oefenen door te spelen. Of het nu in de poppenhoek, de zandbak of de speeltuin is. Ze zijn er de hele dag mee bezig.

Voordoen is nadoen

Kinderen kijken naar ons, volwassenen op. En zeker naar hun eigen ouders, gevolgd door de juf of meester. Je zult de opmerking vast vaak horen: ‘maar de juf zegt’ of ‘de juf doet het zo en zo’.

Wees je bewust van de kracht die je hebt om een goed rolmodel te zijn. ☺ Kun je jezelf goed kalmeren en ben je stressbestendig? Of heb je jezelf trucjes hiervoor aangeleerd? Geef ze door!

Speel situaties uit met poppenspel

We zeggen het vaak, van fouten maken kun je leren, het is daarom niet te voorkomen dat kinderen wel eens onderuit gaan. Het kan helpen om een situatie die lastig was, uit te spelen met duplopoppetjes of handpoppen.

Benoem de emoties bij beide poppetjes. Is er een ruzie tussen jouw kind en een ander geweest? Speel het samen uit. Speel daarna uit hoe je het op een andere manier kan oplossen, zonder dat er ruzie komt. Benoem ook hierbij de emoties.

Een huisdier verzorgen versterkt empathie

Het verzorgen van dieren versterkt de empathie bij de ander. Daarnaast gaat er een kalmerende werking uit van het aaien van een konijn of het wandelen met de hond. Is een huisdier geen optie?

Mogelijk dat je dan na kunt vragen of je kind kan helpen bij de kinderboerderij of dat een ‘uitlaat’-hond iets voor je is. Deze hond wordt enkel uitgelaten en wordt verder door zijn baasje verzorgd.

Vier typen van intelligentie

IQ en EQ kinderen; van test tot wat is gemiddeld hoog en laag - Mamaliefde

Naast het IQ komt er ook steeds meer aandacht op intelligenties op andere terreinen zoals zelfkennis, inzicht in je emoties, empathisch en intuïtieve vermogens, het volgen van een innerlijke leiding. Naast IQ en EQ kan je daarom het kwadrant uitbreiden met SQ en FQ. Dit staat voor Fysieke Intelligentie en Rationele Intelligentie. Het mooiste is natuurlijk als deze in balans met elkaar staan.

Je FQ handelt uit een overlevingsdrang en signaleert wanneer je lichaam voedsel nodig heeft, wanneer je iets prettigs of juist niet prettigs meemaakt en wanneer het rust nodig heeft. Dit is ook meest belangrijke uitdaging voor veel hooggevoelige mensen.

Basisbehoeften als eten, waarschuwingssignalen in je lichaam over bepaalde mensen/situaties, voldoende rust en aanwezig zijn in je lichaam staan meestal niet op de eerste plaats. Wanneer jij je hier bewust van bent en je jezelf traint in het luisteren naar je lichaam hoeft dit zeker geen uitdaging te blijven!

De rationele intelligentie, het IQ is algemeen bekend en zorgt ervoor dat je logische en strategische problemen kunt oplossen. Het is het vermogen om rechtlijnig, in reeksen en objectief te kunnen denken. Het is in tegenstelling tot de andere intelligenties gangbaar om deze te testen. Een IQ tussen de 90 en 110 wordt als gemiddeld beschouwd.

Mirjam de Stigter