Skip to Content

Verschillen tussen ontwikkeling baby’s van ouders met verschillende inkomensklasse al na 4 maanden zichtbaar!

Verschillen tussen ontwikkeling baby’s van ouders met verschillende inkomensklasse al na 4 maanden zichtbaar!

Dat kinderen door hun afkomst beïnvloed worden is niets nieuws. Maar dat er al bij baby’s verschillen op te merken zijn, dat is toch wel nieuws te noemen.

Meerdere kranten kwamen in juli met het verhaal dat onderzoek heeft uitgewezen dat verschillen in ontwikkeling door de afkomst van het kind al zichtbaar is vanaf 4 maanden! Om welke verschillen gaat dit? Hoe komt dit en hoe gaat dit verder?

Het onderzoek naar de verschillen

Coen van de Kraats en Bastian Ravesteijn van de Erasmus School of Economics in Rotterdam hebben onderzoek (hier) gedaan onder 153 duizend kinderen die geboren zijn tussen 1998 en 2017. Hierbij keken ze naar zowel de psychische problemen als de sociale problemen, maar ook de taalontwikkeling.

Door gebruik te maken van gepseudonimiseerde gegevens van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) konden zij een groots onderzoek houden en kwamen tot de conclusie dat al vanaf vier maanden verschillen zichtbaar zijn bij de ontwikkeling van baby’s uit verschillende milieus.

De onderzoekers werkten samen met het NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid).

Gezondheid

Het was al langer bekend dat mensen uit armere gezinnen een lagere levensverwachting hebben. Dat armere arbeiders vaak zwaarder, fysiek werk hebben, is daar vanzelfsprekend een reden voor.

Maar is dat werkelijk de enige reden? Is het verschil in levensverwachting alleen aan dat feit toe te schrijven? Komt het omdat mensen met een lager inkomen nu eenmaal minder geld hebben en daardoor misschien minder gezond kunnen eten? Of minder zorg kunnen betalen?

De onderzoekers vonden hier antwoord op door het inkomen van de ouders te koppelen aan de gegevens over de ontwikkeling van de kinderen.

Hierdoor kwam naar voren dat het al veel eerder tot verschillen komt tussen kinderen uit gezinnen met een hoger of lager inkomen. Het begint al in de babytijd!

Verschillen na 4 maanden

Al bij vier maanden komen er verschillen naar voren, die dus zichtbaar zijn. En je kunt je afvragen of dit nu werkelijk met het inkomen te maken zou moeten hebben.

Kinderen van 4 maanden uit een arm gezin zijn gemiddeld genomen eerder geneigd te zwaar te zijn dan kinderen uit rijkere gezinnen. Vervolgens wordt dit verschil weer kleiner, om vanaf twee jaar weer toe te nemen.

Even in getallen: bij pubers is maar liefst 1 op de 4 kinderen te zwaar bij de armste gezinnen van ons land. Terwijl dit bij de rijkste kinderen maar 1 op de 10 is!

Nu vraag je je misschien af wat dan gezien wordt als armste gezinnen. Dit zijn de gezinnen met een jaarinkomen van minder dan 14 duizend euro. Terwijl de rijkste gezinnen het mogen doen met gemiddeld 250 duizend euro!

Minder gezonde leefstijl

Hier mag al uit geconcludeerd worden dat de leefstijl minder gezond is van deze arme gezinnen. Maar hoe komt dit? Dit kan meerdere redenen hebben.

Natuurlijk kun je direct gaan wijzen naar de ouders dat ze het fout doen, maar dat is veel te kort door de bocht. Met minder geld als inkomsten kan het zomaar zo zijn dat je gewoon minder gezond voedsel kunt kopen.

Maar dat is nog niet alles. Doordat er geldzorgen zijn kan er minder tijd zijn om te bewegen, om even met je kind te spelen (en houd je het dus zoet met nog meer eten…), moeten de ouders vaker werken en kunnen de pubers stiekem hun slag slaan en zorgt stress voor het nemen van minder goede beslissingen (ook dat is door een onderzoek naar voren gekomen).

Verschillen in ontwikkeling

De verschillen in ontwikkeling, bijvoorbeeld op taalgebied, komen ook al jong naar voren. Zo blijken jonge kinderen rond hun tweede jaar op het consultatiebureau al verschillen te laten zien in hun taalvaardigheid.

Het spreken zelf, maar ook het begrijpen wat de ander zegt. Dit kan meerdere oorzaken hebben, uiteraard. Maar ook dit kan een gevolg zijn van het milieu waar ze uitkomen.

Mensen met een lager inkomen kunnen zelf minder ontwikkeld zijn en daardoor het belang van praten tegen je kind (om maar een voorbeeld te noemen) niet eens beseffen.

Daarnaast komt er ook weer het stukje tijd om de hoek kijken. Als je druk bent om alle eindjes aan elkaar te knopen om toch maar rond te kunnen komen, dan kan even gezellig voorlezen er ook gewoon bij inschieten.

Ook blijkt stress zelf ook een boosdoener in dit geval. Stress heeft invloed op je IQ en dit is dus ook zo bij kinderen!

Psychische gezondheid

Misschien wel te verwachten, maar in ieder geval ook bewezen door het onderzoek van de Erasmus School: de psychische gezondheid van arme kinderen is gemiddeld genomen ook slechter.

Waarom te verwachten? Omdat stress op zich immers de grote boosdoener is bij veel psychische problemen.

Maar daarnaast kan dit ook te maken hebben met de manier van opvoeden van de ouders. In arme gezinnen komt het gemiddeld vaker voor dat ouders harder zijn. Ze geven hun kinderen minder zelfvertrouwen mee door minder complimenten te geven en vaker boos te zijn.

Door de tijd die ze tekortkomen voor hun kinderen, zoals al eerder genoemd, kan er daarnaast emotionele verwaarlozing ontstaan.

Helpen

Door de kansongelijkheid, die hier duidelijk door ontstaat, goed in kaart te brengen, kun je kinderen al vroeg gaan helpen om dit verschil zo klein mogelijk te houden.

Het mag immers duidelijk zijn dat als je al zo jong minder kansen hebt om je te ontwikkelen of gezonder te leven, jouw leven hier behoorlijk door wordt beïnvloed en hiermee kinderen dus minder kansen krijgen.

Door dit goed in kaart te brengen, kan onderzoek gedaan worden hoe je deze kinderen het beste kunt helpen om er zo uit te kunnen halen wat er werkelijk in zit!

Meer weten?

Wil je meer weten over deze ongelijkheid en wanneer dit ontstaat? En wat die verschillen in getallen inhoudt? De Volkskrant heeft het duidelijk uitéén gezet.

Nog even dit

Uiteraard zijn dit gegevens die ontstaan uit heel veel informatie. Hierbij komt een gemiddelde naar voren. Het wil dus helemaal niet zeggen dat ieder kind uit een arm milieu het minder doet of ieder kind uit een rijk gezin vanzelf heel goed.

De inzet van de ouders (maar ook andere factoren) spelen hier vanzelfsprekend zeker een rol bij!

Wil Cats
Volg me via: