Skip to Content

Ontwikkeling jongvolwassene 18-23 jaar

Ontwikkeling jongvolwassene 18-23 jaar

En dan is je zoon of dochter 18 jaar en dus eindelijk volwassen (dat vinden ze zelf tenminste, voor jou had het misschien nog niet gehoeven…).

Maar daarmee wil het natuurlijk niet zeggen dat alles ook meteen klaar is met ontwikkelen. Want de hersenen zijn nog altijd niet helemaal ‘af’. En goed beschouwd: blijven we eigenlijk niet allemaal altijd in ontwikkeling…

18, dus zelf verantwoordelijk

18 jaar dus volwassen, dus zelf verantwoordelijk voor zijn daden. Ja en nee. Want eigenlijk is je kind met 14 jaar al zelf aansprakelijk voor wat hij doet! Blijkt echter dat het om iets gaat wat je als ouder had kunnen doen om de schade te voorkomen, dan word je als ouder of voogd ook aansprakelijk gesteld. Vanaf 16 jaar ligt de aansprakelijkheid bij je kind. 

En dan is het ook nog zo dat je tot zijn 21e onderhoudsplichtig bent voor je zoon of dochter. Dit houdt in dat je de kosten van levensonderhoud en studie moet blijven betalen. Zijn ze ouder dan 21, dan betalen de ouders dit alleen als het kind zelf niet in staat is om in zijn levensonderhoud te voorzien!

Lees ook: Onderhoudsplicht

Maar wat houdt volwassen zijn bij 18 jaar dan in? 

Met 18 jaar krijgt je kind stemrecht, hij mag zelf in de auto rijden (dus zonder begeleider) en kan zelf dingen regelen, zoals een abonnement afsluiten of een lening afsluiten. Hij mag een huis kopen of huren. Bijna alles mag een ‘kind’ van 18 dan ook.

Als ouders ben je eigenlijk alleen nog maar onderhoudsplichtig. Jij hebt niks meer te zeggen over zijn doen en laten.

Deze jongvolwassene zal nu zelf zijn zorgverzekering moeten hebben en jij hebt niks meer te zeggen over zijn bankrekening. Vaak moet er ook een andere bankrekening gekozen worden. Hij kan zijn zorgtoeslag aanvragen en eventuele andere verzekeringen afsluiten.

Let goed bij je eigen verzekeringen of een volwassen kind wel meeverzekerd is. Vaak is er dan onderscheid tussen inwonend en uitwonend. 

Studiefinanciering

Studeert je kind nog? Dan veranderen er ook dingen als je 18 wordt. Hoe de regels hierin zijn kun je het beste nakijken bij DUO, omdat deze nogal eens wijzigen. Het maakt eveneens verschil wat voor soort opleiding je doet. 

Lees ook: Studiefinanciering

Meer rekening houden met anderen

Het brein van je zoon of dochter ontwikkelt nog verder en hij of zij leert nu rekening te houden met de gevolgen van zijn daden. Zowel emotioneel als sociaal kunnen ze dit beter inschatten en ernaar handelen.

Doordat het brein verder ontwikkeld is, krijgen de jongeren hun gedrag meer onder controle. Ze zullen beter begrijpen waarom ze iets beter niet (hadden) moeten doen. En ze kunnen zich ook aanpassen aan de sociale normen. Maar ook om achter hun eigen keuzes te staan en zich niet te laten overhalen onder druk van de groep.

En dan komen toch opeens jouw ideeën weer naar voren. De mening van zijn vrienden worden minder belangrijk en ergens in hem is toch jouw opvoeding blijven hangen…waardoor hij (vaak onbewust) zich vaker laat leiden door de dingen die hem door jullie zijn geleerd.

De ontwikkeling van de hersenen loopt trouwens door tot in ieder geval het 25e levensjaar. 

Seksuele ontwikkeling

Het lichaam van de jongere is nu in principe volgroeid en gemiddeld genomen zijn de jongvolwassenen meer op hun gemak in en met hun lichaam. Ze kunnen vaste relaties aangaan.

Hoewel het op deze leeftijd toch nog vaak gaat om tijdelijke relaties. Seks is belangrijk en de meesten zijn er ondertussen ook achter of ze hetero, homo of bi zijn.

Of ze hier ook openlijk voor uit durven komen zal mede afhangen van de sociale omstandigheden waarin ze verkeren. 

Lees ook: Seksuele ontwikkeling

Jongvolwassenen die nog niet zelfstandig zijn

Natuurlijk is het ene kind de andere niet. Hoewel het kind nu volwassen is, wordt er met deze groep toch nog ‘voorzichtig’ omgegaan.

Zo is het bij deze leeftijdsgroep nog mogelijk dat bij strafrecht niet de volwassen variant wordt gebruikt, maar dat men kiest voor het jeugdstrafrecht als dit beter past bij de ontwikkeling van de verdachte. 

Maar ook kan het nodig zijn dat er verlengde Jeugdhulp wordt gegeven als men met 18 jaar nog niet zelfredzaam is. Dit alles heeft dus te maken met de ontwikkeling van de jonge man of vrouw.

Een eigen stek

Met het huizentekort en de idioot hoge prijzen is de gemiddelde leeftijd dat een kind zijn eigen stek vindt waarschijnlijk wel drastisch verhoogd.

Maar anders zou dit vaak wel de leeftijd zijn dat je zoon of dochter op eigen benen gaat staan. Een bijzondere stap voor je kind én voor jou.

Je kunt hem of haar helpen met het inrichten, het verhuizen en dergelijke. Maar het is en blijft zijn of haar stek en jij bent niet langer degene die beslist!

Misschien wil je kind het allemaal liever alleen uitzoeken of de verhuizing regelen met vrienden. Dat is zijn goed recht. Je zult hem/haar nu nog meer los gaan laten. Dat dat moeilijk kan zijn, is niet vreemd. 

Lees ook: Wat regelen als je kind uit huis gaat om op zichzelf te wonen

Je blijft zijn ouder

Maar ook al is hij of zij nu groot, je blijft wel zijn ouder. Nog altijd zullen er momenten zijn dat hij jouw steun of advies nodig heeft.

Laat hem weten dat je er altijd voor hem blijft, zonder dat jij je dus opdringt. Dat werkt trouwens alleen maar averechts! Geniet van deze nieuwe fase, want ook deze leeftijd heeft zijn eigen charmes.

En heb je last van het lege nest syndroom? Zoek naar nieuwe invullingen, maar leg die last niet op de schouders van je zoon of dochter! Je kind heeft recht op zijn eigen leven en jij kunt trots zijn op dat mooie kind van je! Je bent nu geen opvoeder meer. Maar je blijft wel zijn adviseur (en dat is iets anders dan je overal mee bemoeien….).

Wil Cats
Volg me via:
Latest posts by Wil Cats (see all)