Skip to Content

20 Wekenecho: Structureel Echoscopisch Onderzoek

20 Wekenecho: Structureel Echoscopisch Onderzoek

Het Structureel Echoscopisch Onderzoek, beter bekend als de 20 wekenecho, speelt een cruciale rol tijdens de zwangerschap. In deze echo wordt gekeken naar mogelijke lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind. Dit artikel verkent de verschillende aspecten van de 20 wekenecho, van wat er te zien is tot de procedure zelf.

Wat kun je zien op 20 weken echo?

Op het moment van de 20 wekenecho is de baby al ongeveer 25 cm groot en weegt zo’n 320 gram. De echo biedt een gedetailleerd beeld van de ontwikkeling van de baby, waarbij de echoscopist onder andere kijkt naar de groei, de hoeveelheid vruchtwater en mogelijke lichamelijke afwijkingen.

Wat is een 20 wekenecho?

Het Structureel Echoscopisch Onderzoek, kortweg de 20 wekenecho, is een medisch onderzoek dat tijdens de zwangerschap wordt uitgevoerd. Via een echo over de buik wordt de gezondheid en ontwikkeling van de baby bekeken, inclusief mogelijke lichamelijke afwijkingen.

Waarom is 20 weken echo zo belangrijk?

De 20 wekenecho is van groot belang omdat het de mogelijkheid biedt om lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind te ontdekken. Een vroege diagnose stelt ouders in staat zich voor te bereiden op eventuele zorgbehoeften van het kind en biedt in sommige gevallen de optie van abortus tot 24 weken zwangerschap.

Hoe ligt baby in buik 20 weken?

Op 20 weken kan de baby zelf zijn positie bepalen. De ogen staan nu recht naar voren, en de baby kan al gezichten trekken, fronsen en grimassen maken. Dit is ook de week waarin de hersenen van de baby snel groeien.

Hoe groot is de kans op afwijking bij 20 weken echo?

Helaas biedt de 20 wekenecho geen absolute zekerheid over de gezondheid van de baby. De kans op het ontdekken van een aangeboren afwijking varieert afhankelijk van het type afwijking. Bijvoorbeeld, bij een open ruggetje is de kans op detectie tijdens de echo ongeveer 90 procent.

Hoe ziet je baby eruit met 20 weken?

Op 20 weken is de baby ongeveer zo groot als een wortel, levendig en beweegt zo’n 20 keer per 24 uur. Het groeiproces staat centraal in deze fase van de zwangerschap.

Procedure en Uitslag

Wanneer kun je de 20 wekenecho krijgen?

De 20 wekenecho kan plaatsvinden tussen week 18 en week 21 van de zwangerschap, bij voorkeur in week 19.

Hoe gaat de 20 wekenecho?

Een gespecialiseerde echoscopist maakt een echo via de buik, een pijnloze en ongevaarlijke procedure die ongeveer 30 minuten duurt.

Hoe en wanneer krijg je de uitslag?

Direct na de echo deelt de echoscopist de resultaten mee. In de meeste gevallen (95%) worden geen afwijkingen waargenomen, maar bij ongeveer 5% wordt iets gezien dat mogelijk een afwijking kan zijn.

Vervolgonderzoek

Bij een mogelijke afwijking kan vervolgonderzoek worden overwogen, variërend van geavanceerd ultrageluid tot vruchtwaterpunctie.

Kosten en Toestemming

Wat kost de 20 wekenecho?

Zowel het gesprek als de echo zelf zijn kosteloos. Eventuele kosten voor vervolgonderzoek kunnen wel onder het eigen risico vallen.

Wat je verder nog moet weten

Iedere zwangere in Nederland heeft de mogelijkheid om te kiezen voor een 20 wekenecho. Een uitgebreid gesprek (counseling) gaat vooraf aan de keuze, waarbij persoonsgegevens worden vastgelegd.

Counselingsgesprek

Voorafgaand aan de 20 wekenecho vindt een counselingsgesprek plaats, waarin de toekomstige ouders uitgebreide informatie krijgen. Partners worden aangemoedigd om samen deel te nemen aan dit gesprek en vragen voor te bereiden.

Voor- en Nadelen van de 20 Wekenecho

Voordelen

  • Geruststelling bij een gunstige uitslag.
  • Voorbereiding op mogelijke zorgbehoeften bij bekende afwijkingen.
  • Vroege kennisgeving bij ernstige afwijkingen voor eventuele keuzes.

Nadelen

  • Niet 100% betrouwbaar.
  • Mogelijke ongerustheid bij vermoeden van een afwijking.

De 20 wekenecho is een waardevol instrument in de prenatale zorg, dat ouders in staat stelt bewust keuzes te maken op basis van vroege informatie over de gezondheid van hun ongeboren kind. Het biedt zowel geruststelling als uitdagingen, maar blijft een essentieel onderdeel van de zwangerschapszorg in Nederland.

Omschrijving van de afbeelding

Linda van Aken