Skip to Content

Ouders financieel verantwoordelijk; onderhoudsplicht en zorgplicht tot welke leeftijd kinderen

Ouders financieel verantwoordelijk; onderhoudsplicht en zorgplicht tot welke leeftijd kinderen

Wist je dat je als ouders een onderhoudsplicht hebt naar je kinderen toe? Oftewel: dat je verplicht ben om ook in financieel opzicht voor ze te zorgen? Tot welke leeftijd is dit eigenlijk en hoe gaat dit als je gaat scheiden?

Deze financiële verplichting is in het leven geroepen om zo ervoor te zorgen dat ieder kind tot 18 jaar zeker is van kost en inwoning. Totdat je kind 21 jaar oud is ben je ook verantwoordelijk voor de studiekosten en de gemiddelde kosten van het levensonderhoud van je zoon of dochter.

Wat wordt met onderhoudsplicht bedoeld?

Als je samen een kind hebt, blijf je totdat jullie kind 21 jaar is financieel verantwoordelijk voor de leef- en eventuele studiekosten. Ook als je niet meer samen bent met de andere ouder van je kind.

Het maakt voor de onderhoudsplicht niet uit of je een geregistreerd partnerschap, samenwonend of getrouwd bent (geweest). Belangrijk is de leeftijd van je kind.

Je kunt ook een onderhoudsplicht naar je voormalig partner hebben. Dit geldt als jullie een geregistreerd partnerschap hadden of getrouwd zijn geweest.

Mocht blijken dat je ex-partner financieel niet voldoende zelfredzaam is, dan kan deze een beroep doen op de onderhoudsplicht. Dat betekent dat je moet bijdragen, door middel van partneralimentatie.

Vaak is het zo dat degene met het hoogste inkomen een evenredig deel aan de ex-partner betaalt. Door een draagkrachtberekening kun je erachter komen of één van de partijen hier recht op heeft.

Verschil onderhoudsplicht en financieel verantwoordelijk

Een lezer van het Plus magazine, vroeg wat het verschil is tussen de onderhoudsplicht en je financiële verantwoordelijkheid als ouder. Je kunt de vraag en het antwoord daarop hier lezen.

Vanaf dat je kind 18 jaar is, kan deze legitiem keuzes maken. oftewel: je hebt er als ouders geen invloed meer op. Wil je kind een auto kopen of een rekening openen? Dat is allemaal mogelijk. Voor de wet is je kind dus vanaf 18 jaar volwassen. Uit het antwoord op plusonline blijkt dat het om twee verschillende dingen gaat.

Je bent financieel aansprakelijk voor schade die je kind toebrengt, als deze jonger als 14 jaar is. Denk aan een kras op de auto van de buren of met de fiets van een vriendje schade rijden. Dit geldt tot 15 jaar ook als er geen kans was om de schade te verhinderen. Als ouders zijnde dan.

Een kwestie van bewijzen dat je er niks aan kon doen dat je kind schade gemaakt heeft. kinderen van 18 jaar die schade veroorzaken, zijn zelf aansprakelijk voor de schade.

De wet zegt dus dat je tot 18 jaar (gedeeltelijk of geheel) aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die jouw kind veroorzaakt.

De onderhoudsplicht duurt tot het 21e levensjaar. Hierbij gaat het om kosten voor het levensonderhoud als ook de kosten voor een studie.

Welke kosten vallen onder de onderhoudsplicht?

Als je afhankelijk bent van de alimentatie van je ex-partner wil je vast weten welke kosten onder de onderhoudsplicht vallen.

Als je een alimentatieregeling hebt afgesproken, dan gaat de rechtbank ervan uit dat de meest verdienende ouder ook het grootste deel van de kosten op zich neemt. Een regel hierbij is: de ouder die in het hoofdverblijf van de kinderen woont (waar de kinderen dus de meeste tijd doorbrengen) de vaste lasten voldoet.

Denk aan:

 • Openbaar vervoerskosten
 • Fiets
 • Kapper
 • Contributies voor sportverenigingen e.d.
 • Kleding
 • Sportbenodigdheden en kleding
 • Medische kosten die niet vergoed worden
 • Schoolkosten zoals schooluitjes en schoolbenodigdheden

De kosten voor het leefonderhoud, zoals de boodschappen, kleding, school en verjaardagen vallen onder verblijfkosten. Verblijfkosten worden door beide ouders voldaan, evenredig naar ieders loon verdeeld.

Denk aan deze verblijfkosten:

 • Lichaamsverzorging
 • Eten en drinken
 • Speelgoed
 • Huisvesting
 • Uitstapjes / vakanties

Hoe zit dit als je gescheiden bent en je kind studeert?

Als je gescheiden bent en je een studerend kind hebt, komen de studiekosten voor rekening van de ouders. Tot je kind 21 jaar is. Gemiddeld duurt een MBO- of HBO-studie 4 jaar. Het boekengeld en cursusgeld is dus iets wat ouders financieel verplicht zijn om te voldoen.

Ook hierbij geldt dat het deel wat je betaalt afhankelijk is van je inkomen en dat van je ex-partner.  Verder ben je verantwoordelijk voor het leefonderhoud van je kind. Denk dan aan inwoning en de boodschappen. Maar ook het gebruik maken van gas, water, stroom, licht hoort hierbij.

Als gescheiden ouder kun je aanspraak maken op verschillende toeslagen. Dit is afhankelijk van je jaarinkomen. Maar de toeslagen geven je als ouder een vangnet waardoor je aan je financiële verplichtingen voor je kind kunt voldoen.

Tips onderhoudsplicht bij ouders die te maken hebben met een ex-partner

Het is heel fijn als je samen met je ex-partner een verdeling kunt opstellen. Dit zorgt niet alleen voor snelheid (langs de rechtbank duurt het best een poosje) ook blijf je zo beter on speaking terms.

En dat is waar je het beste mee hebt. want ook al ben je tot je 21e samen financieel verantwoordelijk, door je kind ben je levenslang met elkaar verbonden.

Spreek af wie welke kosten betaalt. Veel ouders kunnen onenigheid krijgen over dingen als kleding kopen.. advocaten komen vaak tegen dat kinderen kleding die ze van de ene ouder hebben gekregen, niet thuis aan mogen en vica versa. Is er een mogelijkheid om een rekening te openen en hier maandelijks allebei wat op te storten?

Evalueer op vaste tijden met elkaar hoe je de onderhoudsplicht vindt verlopen. Wat gaat fijn en wat is nog bij te schaven?

Zeker als jullie meerdere keren hebben of er andere partners in het spel zijn, is het fijn om afspraken vast te leggen. Een mediator kan jullie helpen om in gesprek te komen en deze afspraken te maken.

Hoe denken jullie over een bijbaan bij je kind? En waar zou je graag het verdiende geld van je kind heen zien gaan? Spreek de verwachtingen hierover naar elkaar uit.

Is het soms moeilijk? Probeer dan terug te denken aan het moment dat je kind geboren werd. Die overweldigende blijdschap die je voelde en dat je alles voor hem of haar overhad. Dat heb je nog steeds.

Weet dat als je financieel in een lastig parket zit, je via de gemeente hier hulp bij kunt krijgen. Neem contact op met sociale zaken en laat je eens voorlichten over een regeling die in jouw persoonlijke situatie van toepassing is!

Mirjam de Stigter